Thiền viện Hồng Trung Sơn cúng dường trường hạ tại Đ.Nai, Tp.HCM

Thứ năm, 12/07/2018 | 10:36

Mùa an cư của hàng tăng sĩ đã về cũng là lúc nhắc nhở người phật tử ngoài trách nhiệm tu Phật, học Phật, hộ trì Tam bảo, còn có trách nhiệm ngoại duyên hỗ trợ về vật chất để các tăng ni yên tâm tu học trong mùa an cư kiết hạ.

Vì mong muốn tạo được cơ hội cho phật tử gieo duyên lành với quý tăng ni trong mùa an cư là mảnh phước điền quý giá để ươm mầm hạt giống công đức và trí tuệ. Chư tôn đức ni tại Thiền viện Hồng Trung Sơn (xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, Đồng Nai) do Ni sư Thích Nữ Hằng Liên trụ trì, cùng các phật tử tại vùng đất Nam Cát Tiên và các thiền sinh đã tổ chức chương trình cúng dường tại các trường hạ sau:

* Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương

Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (quận Gò Vấp, Tp.HCM) là ngôi Tổ đình của Ni giới Hệ phái Khất sĩ (nguyên là Giáo hội Khất sĩ Ni giới Việt Nam), trụ sở Trung ương của hơn 200 ngôi tịnh xá ở 3 miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Cũng là nơi tu tập cho Ni giới Khất sĩ qua các khóa an cư kiết hạ tập trung hàng năm, các khóa học ở Học viện Phật giáo, các trường Cao Trung cấp Phật học, các lớp chuyên tu, các khóa giảng sư Cao Trung cấp do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức.

Sáng ngày 27/05/Mậu Tuất (10/07/2018), đoàn Thiền viện Hồng Trung Sơn đã dâng cúng tịnh tài tịnh vật cho 200 vị chư ni đang vân tập về đây tu học. 
 
* Trường TCPH Long Phước

Buổi chiều cùng ngày, tại Trường TCPH Long Phước, Long Thành, Đồng Nai - ngôi trường đào tạo tăng ni hệ Trung cấp có Phân hiệu Ni, sinh hoạt tu học nội trú 4 năm - đoàn đã dâng cúng tịnh tài tịnh vật cho 172 vị chư ni đang an cư kiết hạ tại ngôi trường này.

* Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang 

Ngày 28/5/Mậu Tuất (11/7/2018), đoàn đã dâng cúng tịnh tài tịnh vật cho 40 vị Chư tôn đức tăng tại Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, Tp.HCM). Đây là trung tâm hoằng pháp của Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, cũng là nơi các khóa tu thiền ôn tập 1 ngày cho các thiền sinh cũ tại TP.HCM tham gia các khóa tu 10 ngày tại Thiền viện Hồng Trung Sơn diễn ra hàng tháng. 

Giác Hạnh Hoa
Giác Hạnh Hoa
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ