Phật Giáo

Tịnh Viện Vân Sơn tổ chức Đại Lễ Vía Đức Từ Phụ A Di Đà tại Vĩnh Phúc

Thứ hai, 24/12/2018 | 12:01

Ba ngày vừa qua (21-22-23/12/2018) tại Chùa Vân - Tịnh Viện Vân Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại Lễ Vía Phật A Di Đà (PL 2562 - DL 2018) với sự tham gia của gần 2000 quý Phật Tử các tự viện.

Bài liên quan

Trong hai ngày đầu buổi lễ, Chư Tăng chùa Vân – Tịnh Viện Vân Sơn đã hướng dẫn toàn thể đạo tràng thực hiện các nghi thức như Niệm Phật, Kinh Hành, Phóng sinh vật mạng, Cúng Phật, Hồi hướng nguyện cầu Quốc Thái Dân An. Suốt 2 ngày đầu diễn ra Đại Lễ, chư Tăng cùng Đại Chúng tu tập suốt 24h hướng công đức về ngày Vía Đức Từ Phụ A Di Đà.

Sang ngày thứ ba của Đại Lễ, đầu buổi sáng sau khi thực hiện nghi thức Phóng Sinh các loài thủy tộc là thời giờ thính pháp, toàn thể đại chúng đã được Đại Đức Giảng Sư Thích Hạnh Từ ban bố cho thời pháp nhũ qua chủ đề: “Hạnh Nguyện Của Phật A Di Đà”, nhằm giúp các quý Phật Tử nhìn lại hành trang tu tập của bản thân, cần tu sửa và buông bỏ những ràng buộc thế sự đa mang và phát tâm dõng mãnh tu tập tinh tấn nguyện sanh về cõi nước của Đức Từ Phụ A Di Đà an vui.

Bài liên quan

Sau đó, Thượng Tọa Trụ Trì Thích Thanh Phương đã chủ trì buổi lễ quy y Tam Bảo cho hơn 100 quý Phật Tử được chính thức được thọ trì ngũ giới, Sư Phụ Trụ Trì đã giảng đôi chút về việc quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới, lễ truyền giới diễn ra rất mực thành kính và trang nghiêm. Sau buổi lễ thọ trì Tam Quy Ngũ Giới là phần Thượng Cúng Phật, đại chúng thọ trai và nghỉ trưa.

Vào đầu giờ chiều của Đại Lễ, Chư Tăng đã thực hiện nghi thức thiết lễ cúng dường Hoa Đăng lên mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư Lịch Đại Tổ Sư, với ý nghĩa đem ngọn đuốc trí tuệ của Đức Như Lai soi sáng con đường vô minh của mình và sự thành tâm cúng dường lên Đức Như Lai. Tiếp đó, Thượng Tọa Trụ Trì đã tuyên đọc bốn mươi tám lời nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà.

Phần quan trọng nhất của Đại Lễ là Nghi Thức Dát Vàng Kim Thân Thánh Tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát được đặt tại Chánh Điện của Tịnh Viện, sau khi chư Tăng đã là lễ sái tịnh và chú nguyện toàn thể đại chúng cùng nhau xếp hàng lần lượt cầm những tờ vàng lá mỏng dát lên Kim Thân Thánh Tượng của Ngài trong sự tôn kính.

Bài liên quan

Tiếng niệm Phật vang khắp hòa cùng năng lượng toàn thể đại chúng dâng lên cúng dường Chư Phật làm cho ai cũng nở nụ cười an lạc. Cuối cùng là bế mạc Đại Lễ với thành quả 3 ngày tu tập tinh tấn nỗ lực của chư Tăng cũng quý Phật Tử đã làm cho Đại Lễ thành công tốt đẹp.

Bài liên quan
Tin và Ảnh: Thích Giác Tuệ Hiếu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z