Phật Giáo

Tp.HCM: 8, 29/12/2013, Tổ chức Hội thi giáo lý phật tử

Thứ năm, 03/11/2013 | 09:20

Các quận, huyện điền phiếu đăng ký tổ chức Hội thi Giáo lý gửi về Văn phòng BTS GHPGVN Tp.HCM (chùa Ấn Quang) 2 tuần trước ngày Hội thi diễn ra. Liên hệ: TT.Thích Tắc Huê (0918010621) hoặc ĐĐ.Thích Hải Đạt (0909243037).

Ban Trị sự GHPGVN Tp.HCM tổ chức Hội thi giáo lý phật tử năm 2013

Hội thi giáo lý cấp quận, huyện vào ngày 8/12/2013 (06/11/Quý Tỵ); cấp thành phố vào ngày 29/12/2013 (27/11/Quý Tỵ).

Nội dung thi: 200 câu hỏi trắc nghiệm Phật pháp nội dung trong tập I, II, III, IV Phật học Phổ thông.

Các quận, huyện điền phiếu đăng ký tổ chức Hội thi Giáo lý gửi về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Tp.HCM (chùa Ấn Quang) 2 tuần trước ngày Hội thi diễn ra.

Liên hệ: TT.Thích Tắc Huê (0918010621) hoặc ĐĐ.Thích Hải Đạt (0909243037).

PV
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z