Phật Giáo

TT.Thích Tiến Đạt thuyết giảng tại Giới đàn Nghệ Tĩnh

Thứ năm, 03/06/2017 | 16:37

Trong chương trình Giới đàn Nghệ Tĩnh lần III ngày thứ 3, chiều 08/05/Đinh Dậu (02/06/2017) tại giới trường chùa Thanh Lương, nhận lời mời của Ban tổ chức Thượng tọa giảng sư Thích Tiến Đạt đã quang lâm thuyết giảng cho các giới tử.

 
Tại đây, thượng tọa giảng sư đã giảng giải ý nghĩa của hai từ “thụ giới”. Thụ chính là trao, nhận, trao truyền giới pháp cho hàng đệ tử, giới pháp là lá chắn các điều xấu ác, một yếu tố đạt thành Phật quả, nòng cốt để xây dựng kỷ luật, kỷ cương hướng đến một con người toàn diện trong sáng, phát triển trí tuệ…


Giới gồm có, giới pháp, giới tướng, giới thể, giới hạnh. Điều kiện để Giới tử đắc pháp là đàn tràng phải trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, Giới tử chí thành. Thọ giới chính là truyền đăng tục diệm. 
 
Thượng tọa đã nhấn mạnh về việc cử hành một đàn giới “Trong một đàn giới, có người đắc pháp, có người không đắc pháp, phụ thuộc nhiều vào tâm của mỗi người có được thanh tịnh hay không. Người đắc giới thì tự nhiên sẽ được phòng phi chỉ ác, giống như người có sức đề kháng tốt, không bị gió lớn quật ngã. Thụ giới càng cao thì các phẩm giới càng nhiều, lĩnh thụ càng nhiều nhưng tự mình không giữ được thì sẽ bị đọa.

Thông qua bài giảng, thượng tọa giảng sư mong muốn các Giới tử  phải chuẩn bị tinh thần vững vàng, chắc chắn, xác định tư tưởng trước khi đăng đàn thụ giới thì mới có thể đắc giới, đắc pháp. 

Thượng tọa cũng sách tấn, học đạo cần có phẩm hạnh và tư cách. là tư cách làm người, hiếu thuận, đạo đức thầy trò của thế gian những người xuất gia cần phải có, phải kiên cố, tu hành có mục tiêu, phương hướng rõ ràng, các giới tử phải chí thiết, chí thành để hành sám, lễ bái cho ba nghiệp được thanh tịnh, diệt được tội chướng thì sẽ được đắc giới, đắc pháp. 

Trải qua 3 ngày các Giới tử đã hoàn thành chương trình với các thời khóa hành trì sám hối học giới luật, uy nghi phép tắc lên đàn thụ giới.

Ngày mai 09/05/Đinh Dậu (03/06/2017), Chư tôn đức hội đồng Giới sư sẽ chính thức đăng đàn truyền Giới.

Hồng Lam
Hồng Lam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z