Phật Giáo

Ai-Len thành lập liên đoàn phật tử đầu tiên

Thứ năm, 18/04/2018 | 10:41

Bảy vị cư sĩ đã cùng nhau thành lập Liên đoàn Phật tử Ai-Len (IBU): Tổ chức đại diện cho lý tưởng và nguyên tắc của Phật giáo trong xã hội Ai-Len.

Cư sĩ Rev. Myozan Kodo Lilroy, Chủ tịch Liên đoàn Phật tử Ai-Len, hướng dẫn và giáo thọ tại thiền viện Phật giáo Ailen cho biết: “IBU sẽ vận động Chính phủ Ai-Len, đảm bảo hỗ trợ Phật giáo nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng giáo dục và y tế”.

Cư sĩ Rev. Myozan Kodo Lilroy cũng cho biết, ông muốn thấy nhiều hơn những vị Giáo sư Phật học tại các trường đại học và bệnh viện của Ai-Len. Để trở thành một vị Giáo sư Phật học Ailen, cần phải có bằng cấp về thần học hay bằng cấp tương đương, được cung cấp chủ yếu ở các cơ sở Cơ Đốc giáo.
 
Là tổ chức Phật giáo đầu tiên, đại diện phát ngôn thay mặt cộng đồng phật tử Ai-Len, cư sĩ Rev. Myozan Kodo Lilroy hy vọng rằng Liên đoàn Phật tử Ai-Len (IBU) sẽ làm tốt vai trò của mình.

Liên đoàn Phật tử Ai-Len có kế hoạch tăng dần thành viên của mình và sớm gia nhập Hiệp hội Phật giáo châu Âu. Các thành viên hiện tại của Liên đoàn Phật tử Ireland bao gồm trung tâm thiền Phật giáo Ai-Len, Trung tâm Phật giáo Sunyata, Soka Gakkai International Ireland, Kagyu Samye Dzong Dublin, Trung tâm Phật giáo Dublin và Trung tâm Phật giáo Jampa Ling Tibetan. 

Phật giáo là một trong số ít tôn giáo có tốc độ phát triển nhanh nhất ở Ai-Len với mức tăng trưởng 12,1% trong năm năm, giữa năm 2011 và 2016. Việc thành lập tổ chức đại diện Phật giáo trong xã hội Ai-Len nói riêng và các nước châu Âu nói chung thực sự là tín hiệu mừng trong công cuộc hoằng truyền và chấn hưng phật pháp. 

Vân Tuyền (theo Lions Roar)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z