Phật Giáo

Ban Tôn giáo Chính phủ lấy ý kiến các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Thứ năm, 27/01/2013 | 07:44

Mọi ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, số 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội (đồng thời, gửi ý kiến đóng góp bằng email đến hộp thư điện tử ubdtsdhp@qh.gov.vn)

Ngày 23 tháng 11 năm 2012, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 38/2012/QH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp 1992

Thực hiện Nghị quyết trên, Ban Tôn giáo Chính phủ đăng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 lên Trang Thông tin điện tử của Ban Tôn giáo Chính phủ để lấy ý kiến của cán bộ, công chức cơ quan Ban Tôn giáo Chính phủ; chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và các tổ chức cá nhân khác về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Nội dung góp ý về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bao gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp theo hướng:

+ Đánh giá chung về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;

+ Ý kiến về từng nội dung trong Dự thảo (theo từng điều, chương), trong đó nêu rõ về những nội dung tán thành hoặc không tán thành; lý do tán thành hoặc không tán thành; những nội dung cần sửa đổi, hướng sửa đổi và lý do của việc sửa đổi; những nội dung cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Mọi ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, số 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội (đồng thời, gửi ý kiến đóng góp bằng email đến hộp thư điện tử ubdtsdhp@qh.gov.vn).

Thời gian lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bắt đầu từ ngày 02/01/2013 và kết thúc vào ngày 31/3/2013.

 

BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Tải xuống tại:

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z