Phật Giáo

Biết sống yêu thương

Thứ năm, 19/08/2017 | 15:04

Chúng ta sống với nhau như thế nào để mỗi ngày mình biết cảm thông và tha thứ, và càng hiểu nhau nhiều hơn. Hiểu biết chân chính là nền tảng sâu sắc của tình thương.


1. Cuộc đời là một vòng tròn với những được mất hơn thua thành bại, cũng chỉ vì tìm kiếm hương vị đích thực của tình yêu thương chân thật.

2. Khi thương yêu mà không có hiểu biết chân chính sẽ dễ dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc. Vợ chồng không hiểu nhau thì càng thương càng đau khổ.

3. Cha mẹ không hiểu con cái thì càng thương con càng thấy khổ. Con cái thương yêu cha mẹ mà không biết ơn và đền ơn thì càng làm khổ mẹ cha.

4. Chúng ta sống với nhau như thế nào để mỗi ngày mình biết cảm thông và tha thứ, và càng hiểu nhau nhiều hơn. Hiểu biết chân chính là nền tảng sâu sắc của tình thương. 

5. Nếu sự hiểu biết có giới hạn thì tình thương ấy sẽ làm cho ta không phát khởi tâm từ bi rộng lớn. Và tình yêu đó sẽ chết dần mòn theo năm tháng vì mình không biết nuôi dưỡng nó bằng chất liệu của trái tim có hiểu biết.

6. Chúng ta khi được khen ai cũng vui tươi, khi bị chê ai cũng buồn chán. Người khôn vượt khỏi khen chê, thân tâm an ổn không màng thị phi.

Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thích Đạt Ma Phổ Giác
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z