Phật Giáo

Bình Định: Cáo phó Hòa thượng Thích Quảng Bửu

Thứ năm, 02/05/2016 | 08:36

Qua thời gian lâm bệnh, Hòa thượng đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 00 giờ 55 phút, ngày 01 tháng 05 năm 2016 (25 tháng 03 năm Bính Thân), tại tu viện Nguyên Thiều.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TU VIỆN NGUYÊN THIỀU
-
Thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp,
Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
 
CÁO PHÓ

Môn đồ Pháp quyến và Tăng chúng tu viện Nguyên Thiều, vô cùng kính tiếc báo tin:
 
HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG BỬU - Tự TRÍ BIỆN hiệu MINH TRÍ

- Đệ nhị Trú trì tu viện Nguyên Thiều
- Giám luật – Giáo thọ trường Trung cấp Phật học Bình Định
Thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Qua thời gian lâm bệnh, Hòa thượng đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 00 giờ 55 phút, ngày 01/05/2016 (25/03/Bính Thân), tại tu viện Nguyên Thiều.
Trụ thế 73 năm – Tăng lạp 44 năm.

- Lễ nhập Kim quan vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 01/05/2016 (25/03/Bính Thân)
- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 19h00 ngày 01 tháng 05 đến 19h00 ngày 03 tháng 05 năm 2016 (từ 25 - 27/03/Bính Thân).
- Lễ nhập Bảo tháp vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 04/05/2016 (28/03/Bính Thân) trong khuôn viên tu viện Nguyên Thiều.

Nay Cáo phó.     

Tu viện Nguyên Thiều, ngày 01 tháng 05 năm 2016
TM. TỨ CHÚNG TỊNH MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
 
Tỳ kheo THÍCH MINH TUẤN
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z