Phật Giáo

Chia sẻ của một phật tử: Nhìn "tăng" mà chưa thấy Phật

Thứ năm, 06/10/2016 | 09:49

Sơ cơ, song tôi nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của Tam bảo với đường tu học của phật tử, đấy là chỗ nương dựa để niềm tin kính Phật sinh tồn và tinh tấn, qua hình ảnh tăng đoàn và những vị tăng khả kính cụ thể bởi sự oai nghi và phẩm hạnh, người con Phật chập chững bước trên đường đạo thấy hình ảnh Phật sống động, chiếc áo cà sa cùng từng bước chân an lạc, từng lời pháp vi diệu, từng cử chỉ ánh mắt thân ái, nhẫn hòa... quý tăng – ni gieo hạt giống Phật pháp nhiệm mầu đến mức bất khả tư nghì, nói thấy tăng tức thấy Phật cũng không ngoa.

 
Nhưng, cũng lại nhưng, tăng đoàn mọi thời như bàn tay có ngón dài ngón ngắn, và đáng tiếc thay- nhất là trong thời chúng ta đang sống, chiếc áo cà sa chưa đảm bảo được nhiều giá trị niềm tin, ở nơi này nơi khác, lúc nọ lúc kia. Nghe nhiều rồi chứng kiến, đổ vỡ trong lòng, mới thấy tình hình rất đau lòng.

Đành rằng lời Phật đã tiên lượng hết và nhấn mạnh chúng sinh đặt niềm tin ở mặt trăng chứ không đặt ở phương tiện- ngón tay chỉ, nhưng một khi quý tăng, ni nào đấy không giữ được oai nghi và phẩm chất cao quý bên trong chiếc áo cà sa, phương tiện tối cần cho người sơ cơ khỏi đổ vỡ, niềm tin bị tổn thương quá lớn.

Phương tiện nhiệm mầu để phật tử nương vào chơi vơi, đành rằng tăng đoàn không chỉ có một người. Niềm đau khi nhìn tăng không thấy Phật khó có gì sánh bằng....

Ước sao mỗi bước chân an lạc của tăng, ni mãi mãi là chỗ nương tựa cho đàn con thơ dại mong cầu mùi vị giải thoát của đạo mầu, để phật tử được sống trong tình đạo.

Mong...

Thành Công
Thành Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z