Phật Giáo

Chúc mừng năm mới 2017 đến mọi nhà

Thứ năm, 01/01/2017 | 21:12

Ở đời sao hết thị phi?/Phiền não vẫn đến nhưng lòng chẳng lay/Như thuyền neo đậu sông này/Vẫn an trụ nổi chẳng buông tay chèo.

Các bạn đồng tu thân mến! 

Làm sao tâm ta phẳng lặng như hồ mà sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật vẫn chẩy không ngừng như nước (thủy) và gió kia (phong) không bao giờ dừng và tâm như con thuyền (tâm) vẫn nổi trên sóng nước an trụ trong định dù sóng to, gió lớn cho đến khi gió ngừng, thì sóng hết, mặt nước phẳng lặng như gương thì đó là phong thủy thì người đó giỏi biết ứng dụng thuật phong thủy đích thực.
Ảnh tranh thuyền trên hồ đầu xuân
Hoàn cảnh đó khác nào cuộc đời dù phong ba bão táp, thị phi, tiền tài, công danh.v.v... ập đến mà tâm bạn không chao đảo mà vẫn như như bất động, niềm tin vẫn không thay đổi thì bạn là ông thầy phong thủy đích thật đó.

Nên có thơ rằng:
Tại sao hồ có sóng to?
Là vì có gió thổi lên bất ngờ,

Đến khi gió tắt hãy nhìn
Hồ kia phẳng lặng như là mặt gương!

Ở đời sao hết thị phi? 
Phiền não vẫn đến nhưng lòng chẳng lay,

Như thuyền neo đậu sông này,
Vẫn an trụ nổi chẳng buông tay chèo.

Đời người chẳng sợ đói nghèo
Mà tâm thanh tịnh đó là Như Lai.

Hoan hỷ! Hoan hỷ! Chúc nhà nhà một năm mới hạnh phúc, thành tựu vạn sự kiết tường như nguyện.

Quảng Tịnh
Quảng Tịnh
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z