Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ ba, 05/01/2021, 08:05 AM

Có cần học thuộc Kinh điển hay không? Bí kíp học thuộc Kinh điển là gì?

Đa phần mọi người tu tập, hành thiền nhưng thiếu vun bồi nền tảng, do đó thường không có kết quả gì nhiều, sau một thời gian thường bỏ cuộc vì thiếu hướng dẫn cơ bản về việc tu tập gốc rễ, chỉ tập trung phần ngọn, khiến lãng phí cơ hội làm người và gặp Chánh pháp còn đang tỏa sáng trên thế gian.

Có cần học thuộc Kinh điển hay không?

Tu học nếu thiếu nền tảng vững chắc, trong đó có việc đầu tiên là học thuộc lòng, học thấu đáo những lời hướng dẫn thực hành thâm sâu của Đức Thế Tôn thì sớm hay muộn cũng gặp phải chướng ngại đủ loại, dẫn đến tu tập sai lạc hoặc thối thất.

Ngoài ra, học thuộc lòng kinh điển còn có nhiều lợi ích khác như có thể phát triển vững chắc niệm trí nhớ; hoặc giúp khả năng nhớ lại Chánh pháp đã nghe nếu sau này trong các kiếp tái sinh làm người hoặc chư thiên được gặp lại Chánh pháp; hoặc góp phần giúp cho Diệu pháp không bị rối loạn và tồn tại lâu dài.

Cũng cần tránh trường hợp chỉ học thuộc lòng suông mà không hiểu, không thực hành.

Ngay cả những vị ít học mà chứng ngộ, như đã được ghi lại trong kinh điển, cũng phải học thuộc lòng hoặc nhiều hoặc ít những lời Phật hướng dẫn trực tiếp, hoặc nếu không có khả năng nhớ thuộc lòng thì vị ấy phải được vị thầy nhắc lại thường xuyên lời Phật dạy để thực hành.

Nếu không thuộc lòng những điều cơ bản nhất thì những lời hướng dẫn của Đức Phật không có thường xuyên, không có đầy đủ, không có chính xác trong tâm trí.

Không có trong tâm trí thường xuyên, đầy đủ, chính xác thì không thực hành, hoặc thực hành được chăng hay chớ, không nỗ lực, hoặc thực hành sai theo ý mình, hoặc thực hành theo hướng dẫn của người thế gian với trí tuệ của phàm nhân.

Thực hành như vậy thì không thể có kết quả giác ngộ giải thoát.

Nhớ thuộc các lời Phật càng nhiều càng tốt.

Nhớ thuộc các lời Phật càng nhiều càng tốt.

Pháp môn niệm Phật trong kinh điển Phật giáo nguyên thuỷ

Học thuộc lòng không nhất thiết toàn bộ kinh điển, việc khó này chỉ một số ít vị phước báu vô lượng mới có thể thành tựu được (tại Myanmar có 15 vị Tam tạng đã vượt qua các kỳ khảo thí từ năm 1949 đến nay). Nhưng các hành giả, các Phật tử thuần thành, đầy đủ tín tâm, trì giới trong sạch, cần phải thuộc lòng và hoàn toàn có thể học thuộc lòng những điều cốt tủy, nền tảng, liên quan đến các phận sự, đến việc tu tập rèn luyện hàng ngày, và nhất là phải theo đó mà thực hành kiên nhẫn, bền bỉ, dũng mãnh.

Tuyệt đối tránh việc chỉ học thuộc lòng mà không hiểu ý nghĩa, làm sai lạc và đảo lộn ý nghĩa:

“… Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo học thuộc lòng kinh, được lãnh thọ sai lầm, với văn cú sắp đặt bị đảo lộn. Do văn cú bị sắp đặt đảo lộn, này các Tỷ-kheo, nên nghĩa lý bị hướng dẫn sai lạc. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ nhất đưa đến Diệu pháp hỗn loạn và biến mất…” (Kinh Tăng chi bộ - Luật của bậc Thiện Thệ)

Kinh điển có rất nhiều đoạn nói về việc phải học thuộc lòng, hoặc phải được hướng dẫn, chỉ dạy trực tiếp (nếu không có thể thuộc) những hướng dẫn cốt tủy của Đức Phật để có thể lãnh hội, tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp dẫn đến thực hành đúng đắn không sai lạc.

Kinh Tăng chi bộ, (phẩm Năm phần – [VI, 26] Giải thoát xứ), có nói về năm trường hợp giải thoát của vị Tỷ-kheo sau khi được nghe trực tiếp (trường hợp đầu tiên) hoặc sau khi học thuộc lòng (bốn trường hợp còn lại) “… vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp, nên hân hoan sanh. Do hân hoan, nên hỷ sanh. Do ý hoan hỷ, thân được khinh an. Do thân được khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Ðây là giải thoát xứ; ở đấy, vị Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, thời tâm chưa giải thoát được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa được đoạn diệt hoàn toàn, đi đến đoạn diệt hoàn toàn, hay vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt, được đạt tới”.

Trong thực tế, việc học thuộc lòng đã được bảo trì và trao truyền một cách nghiêm mật và tinh khiết trong truyền thống Phật giáo Theravada tại Myanmar, Thailand, Sri Lanka, Cambodia, từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế cho đến nay, đúng theo những lời do chính Đức Thế Tôn đã truyền dạy:

“Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: Những bài kinh nào do Như Lai thuyết giảng, thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian, liên hệ đến không, chúng tôi sẽ nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng; chúng tôi sẽ lóng tai; chúng tôi sẽ an trú chánh tri tâm. Và chúng tôi sẽ nghĩ rằng, các pháp ấy cần phải học thuộc lòng, cần phải học thấu đáo. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.” (Kinh Tương ưng bộ - Chương 20: Tương ưng thí dụ - 7. Cái chốt trống)

Mỗi khi đụng chạm đến bất kỳ điều gì trong đời sống hàng ngày, lời Phật sẽ lại hiện lên nhắc nhở chỉ đường cho chúng ta.

Mỗi khi đụng chạm đến bất kỳ điều gì trong đời sống hàng ngày, lời Phật sẽ lại hiện lên nhắc nhở chỉ đường cho chúng ta.

Giới trẻ tiếp cận với Kinh điển Phật giáo

Như vậy, để có thể thực hành đúng đắn, dẫn đến giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự - Niết-bàn, cần phải học thuộc lòng, cần phải học thấu đáo những lời hướng dẫn thực hành thâm sâu của Đức Phật.

Mong các pháp hữu dành thời gian và công sức để tự tra cứu, tìm ra cho mình câu trả lời thỏa đáng, tin cậy dựa trên Chánh tạng, vì việc này không phải là việc quá khó trong thực tiễn học Phật hiện nay.

Nhớ thuộc các lời Phật càng nhiều càng tốt, vì mỗi khi đụng chạm đến bất kỳ điều gì trong đời sống hàng ngày, lời Phật sẽ lại hiện lên nhắc nhở chỉ đường cho chúng ta, luôn như được chính Đức Phật hướng dẫn từng bước từng bước một, không sợ lầm đường lạc lối, tránh được giải đãi dễ duôi, chắc chắn tiến dần đến đích rốt ráo đoạn tận mọi lậu hoặc, tham sân si không còn dư sót.

Khác với học để biết suông, thỏa mãn trí óc, học để thực hành thì phải học thuộc lòng. Không học thuộc lòng không thực hành đúng. Đa số mọi người không học thuộc lòng lời Phật dạy nên thực hành được chăng hay chớ, không có hiệu quả mấy, không giảm được tham, sân, si, phiền não, tâm không định tĩnh, an lạc, trí tuệ không phát triển.

Đặc biệt lúc lâm chung, lời Phật dạy thuộc lòng trong tâm là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp tâm trí vững vàng, không tán loạn, sợ hãi, có thể vượt qua đau đớn, kinh hãi, chấp thủ, đạt tới giác ngộ giải thoát ngay giây phút cận tử, hoặc nếu không thì cũng có cơ hội tái sinh vào cảnh giới thiện thú tốt lành, có cơ hội tiếp tục gặp và thực hành Chánh pháp của Như Lai trong các kiếp vị lai.

“Này A-nan, có Tỷ-kheo khi chưa bị bệnh, chưa đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Sau đó, khi bệnh phát khởi, thân thể đau đớn, tâm không điều hòa, mệnh sống suy mòn, vị ấy không được nghe Phật nói Pháp, chỉ dạy, nhắc nhở, cũng không được nghe các vị trưởng lão đa văn tu phạm hạnh nói Pháp, chỉ dạy, nhắc nhở. Tuy nhiên, trước kia vị ấy đã được nghe Pháp, bây giờ một mình ở nơi vắng lặng tư duy, thẩm tra, quán sát Pháp ấy, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử. Này A-nan, đó gọi là được phúc lợi từ sự tư duy, thẩm tra, quán sát Pháp đã nghe từ trước” (Tạp A-hàm, SĀ, 1023).

Mỗi ngày các bạn học một đoạn kinh văn, và hằng ngày đều phải ôn lại những phần đã thuộc.

Mỗi ngày các bạn học một đoạn kinh văn, và hằng ngày đều phải ôn lại những phần đã thuộc.

Giáo dục trẻ em từ một bài học trong kinh điển nhà Phật

“Bất cứ đoạn kinh văn nào mà ta có thể thấy giáo lý cốt lõi về tuệ quán và sự buông xả, ta cần phải quen thuộc với các đoạn kinh văn đó ngay từ bây giờ. Trong bối cảnh cổ xưa, điều này có nghĩa là học thuộc lòng. Mặc dù ngày nay có thể dễ dàng truy cập các kinh văn, ta không thể chắc chắn sự truy cập như vậy sẽ có sẵn tại thời điểm cận kề cái chết. Một tai nạn bất ngờ có thể xảy ra và ta có thể sẽ ở trong tình huống không có các bạn đồng tu đến nhắc nhở, khuyến dạy thực hành Pháp, mà cũng không thể truy cập thư viện cá nhân, dù là bản in hay kỹ thuật số.

Vì thế, ta cần phải gần gũi, quen thuộc và ghi nhớ những đoạn kinh ngắn, hay những lời dạy chọn lọc, hoặc vài câu kệ hay các câu hướng dẫn súc tích, để ta suy quán cho riêng mình. Để có những chọn lựa thích hợp, có thể thử hình dung một cách rõ ràng và sống động về cảnh mình sắp sửa qua đời, ta cần có những đoạn kinh văn nào hay suy tư, quán soi như thế nào là có ích lợi nhất ngay lúc ấy. Tu dưỡng một tinh thần tự lực như thế giúp tạo ra một nền tảng vững chắc để khai thác tốt nhất tiềm năng giải thoát tại thời điểm lúc mình sắp sửa mệnh chung”. (Tỳ-khưu Anālayo, Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết, chương 20).

Ở Myanmar, mọi người được học thuộc lòng kinh, kệ từ nhỏ, khắp mọi nơi, mọi lúc. Ở Việt Nam ta chưa có được môi trường thuận lợi như vậy, nhưng chừng nào Chánh pháp còn tỏa sáng trên thế gian và ta có đại phước của đại phước là được làm người, được gặp và thực hành giáo pháp Như Lai thì không thể bỏ phí cơ hội quý hiếm này, cần có tác ý học từ từ và kiên trì.

Bản thân việc học và hành Phật pháp hàng ngày là thiện nghiệp, tạo nên phước báu công đức cho kiếp sống hiện tại cũng như mai sau cho đến khi giải thoát hoàn toàn, nên vun bồi được nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Đây chính là thực hành vun bồi phước thiện.

Cứ từng bước, từng từ, từng câu mà học, học rèn cái tính kiên nhẫn kiên trì đó. Không cần vội vàng, nôn nóng muốn đạt ngay kết quả. Không nghĩ khó, nghĩ dễ gì cả. Cứ từng bước như vậy, mỗi bước chân là phước báu vô lượng, mỗi bước chân trên Chánh đạo là một bước tiến đến đích giác ngộ giải thoát rốt ráo.

Viên Phúc Sumangala

Ðừng ham học nhiều, học mau, phải mỗi ngày ôn tập một lần thì mới có thể thuộc lòng được.

Ðừng ham học nhiều, học mau, phải mỗi ngày ôn tập một lần thì mới có thể thuộc lòng được.

Bồ Tát Quán Thế Âm là ai trong kinh điển Phật giáo

Bí kíp học thuộc Kinh điển theo lời khai thị của Hòa thượng Tuyên Hóa

Nhất thốn quang âm nhất thốn kim,

Thốn kim nan mãi thốn quang âm,

Thốn kim thất khứ dung dị đắc,

Quang âm quá khứ nan tái tầm!

(Một tấc thời gian: một tấc vàng,

Vàng không mua được tấc thời gian,

Tấc vàng mất đi dễ kiếm lại,

Thời gian qua mất khó lòng tìm!)

Chúng ta hằng ngày nghiên cứu kinh điển thì cần phải đặc biệt chuyên tâm chú ý, chứ không phải thân ở đó mà tâm thì chạy mất, chẳng biết chạy tới phương nào! Các bạn không nên cho rằng người này giảng Pháp hay nên chú ý nghe, còn người kia giảng không hay nên lơ đãng, không chú ý nghe. Nếu các bạn cứ ở nơi nhân, ngã, thị phi mà dụng công thì tâm thương ghét của các bạn rất là nặng, tâm để ý tới chuyện đúng, sai, tốt, xấu cũng rất lớn, các bạn chưa hoàn toàn khắc phục hoặc tẩy trừ nó được.

Khi nghe giảng Kinh thì các bạn cần phải hết sức thành khẩn, chăm chú. Nếu người ta giảng hay thì mình nên học hỏi, bắt chước phương pháp của họ. Nếu người ta giảng không hay thì mình càng nên chú ý lắng nghe, dùng Trí Diệu Quán Sát để nhận xét xem họ giảng có đúng hay không, có phù hợp với giáo pháp, với chân lý hay không; chứ đừng dùng thức tâm mà phân biệt, so sánh để tìm lỗi lầm. Ðối với mọi cử chỉ mọi hành động của bất kỳ người nào, các bạn đều phải đặc biệt chú ý, lưu tâm mà học hỏi, đừng để lãng phí; như vậy các bạn mới có chỗ sở đắc, mới khai mở được trí huệ. Việc khai mở trí huệ không phải một ngày một đêm mà thành tựu được, nó đòi hỏi chúng ta sáng phải tu như vậy, chiều cũng phải tu như vậy, từ sáng tới tối phải liên tục học tập, không gián đoạn; như thế mới có cơ hội thành tựu.

Bây giờ mọi người đều đang học Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm. Các bạn cần phải biết rằng Kinh Lăng Nghiêm là chân thân của Phật, và cũng chính là Phật, chính là Pháp, chính là Tăng, chính là Giới, chính là Ðịnh, chính là Huệ. Các bạn muốn cung kính Tạng, thì trước hết phải cung kính Kinh Lăng Nghiêm. Các bạn muốn học Giới, tu Ðịnh, phát Huệ, thì trước hết phải học Kinh Lăng Nghiêm. Phật Pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn, song Kinh Lăng Nghiêm thì đầy đủ, vừa đúng, không dư không thiếu. Chúng ta phải học bộ Kinh này, và phải học cho thuộc, cho nhuần nhuyễn. Phương pháp học là mỗi ngày các bạn học một đoạn kinh văn, và hằng ngày đều phải ôn lại những phần đã thuộc. Ðừng ham học nhiều, học mau, phải mỗi ngày ôn tập một lần thì mới có thể thuộc lòng được. Ðến khi đã làu thông, thành thục rồi thì trở nên tinh xảo, khéo léo; có tinh xảo thì mới sinh ra linh động, nhạy bén.

Đức Phật hướng dẫn từng bước từng bước một, không sợ lầm đường lạc lối, tránh được giải đãi dễ duôi, chắc chắn tiến dần đến đích rốt ráo đoạn tận mọi lậu hoặc, tham sân si không còn dư sót.

Đức Phật hướng dẫn từng bước từng bước một, không sợ lầm đường lạc lối, tránh được giải đãi dễ duôi, chắc chắn tiến dần đến đích rốt ráo đoạn tận mọi lậu hoặc, tham sân si không còn dư sót.

Phật Di Lặc là ai trong kinh điển Phật giáo

Có câu: Thục năng sinh xảo, xảo năng sinh linh. (Quen rồi thành thạo, thạo sanh linh hoạt.) Ðiều thiết yếu là các bạn đừng bao giờ bỏ cái gần kề mà chạy đi tìm cái xa xôi, cũng đừng hướng tâm ra ngoài mà truy cầu, săn đuổi; bởi đó chỉ là sự tu hành ở ngoài da, chứ không phải là phương pháp để thâm nhập Kinh Tạng, khai mở trí huệ.

Chúng ta nên lợi dụng giờ giấc nào để học thuộc kinh? Buổi sáng khi vừa thức dậy thay áo quần, hoặc khi đang đánh răng rửa mặt, đều là những lúc có thể thầm tụng kinh văn. Buổi tối lên gường đi ngủ, tuy là đầu kê gối nhưng các bạn vẫn có thể im lặng mà đọc nhẩm được cả. Nếu các bạn có thể dụng công học kinh liên tục, không gián đoạn, thì có thể học thuộc lòng rất nhanh.

Phương pháp học kinh có "ba tới." Thứ nhất là "mắt tới"; thứ nhì là "miệng tới"; và thứ ba là "tâm tới." Khi cả mắt, miệng và tâm đều chuyên nhất, chăm chú hướng tới kinh, thì các bạn sẽ học thuộc rất dễ dàng. Lại còn có ba chỗ có thể để học thuộc kinh. Thứ nhất là trên đường đi, thứ nhì là trên gối, thứ ba là tại nhà tiêu. Ba chỗ này là những nơi rất thuận tiện cho việc học thuộc kinh. Nếu các bạn áp dụng phương pháp này thì có thể học thuộc kinh rất là nhuần nhuyễn. Các bạn hãy thí nghiệm xem!

Phật Giáo
Tượng Phật gỗ an vị tại gia như thế nào cho đúng?

Tượng Phật gỗ an vị tại gia như thế nào cho đúng?

HomeAZ 04/01/2021, 12:16

Tượng Phật gỗ an vị tại gia là một nét đẹp truyền thống phổ biến của dân tộc Việt, tuy nhiên, việc an vị tượng Phật gỗ như thế nào cho đúng thi rất ít ai quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Những nẻo đường hóa duyên

Hỏi - Đáp 10:55 16/01/2021

Không nhất thiết phải tới chùa mới có thể làm “công quả”, mới có thể thấy “Phật”. Càng không phải ở nơi những vị tu hành, mới thấy được bóng dáng của một “Thiền sư”.

Tác phẩm 'Tượng Phật trên nóc nhà Đông Dương' giành giải 3 Monochrome Awards

Hỏi - Đáp 10:31 16/01/2021

Bức ảnh đen trắng Đại tượng Phật bằng đồng lớn nhất Việt Nam trên đỉnh Fansipan của Lê Việt Khánh, một nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới nhiếp ảnh Việt Nam với biệt danh "Sói sầu" đã xuất sắc được Monochrome Awards 2020 trao giải 3 trong hạng mục Professional, thể loại ảnh Kiến trúc.

“Vương triều Nguyễn với di sản Phật giáo”

Hỏi - Đáp 10:17 16/01/2021

Đó là chủ đề của buổi tọa đàm khoa học diễn ra vào ngày 15/01 do Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán-TP Huế (TT Huế), Hội đồng Nguyễn Phước tộc Việt Nam và Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế tổ chức.

Đâu rồi ngày tết tuổi thơ

Hỏi - Đáp 09:54 16/01/2021

Nhiều. Nhiều lắm những thú vui dân gian ngày tết chốn quê xưa nay đã dần đi vào quên lãng. Tôi thật buồn, thật tiếc nuối vì đã không còn nghe, còn thấy, còn chơi những thú vui ngày xưa ấy.

Từ điển Phật học

Travel Mag