Phật Giáo

Con nhớ lời dặn của cố Hòa thượng Thích Từ Nhơn

Thứ năm, 29/04/2013 | 12:29

Có phải chăng đây là ý muốn của Ngài muốn bách bộ kinh hành, để nhớ thuở khi sinh tiền Ngài thường đi bách bộ từ đây sang đó để luôn nhớ kỷ niệm sự kiện năm 1963 Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân . . .

Vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 3 năm Quý Tỵ (28.4.2013), thỉnh lư hương, linh vị, di ảnh cố Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn lên xe hoa và hàng nghìn Chư tôn giáo phẩm tăng, ni, phật tử cung tiễn về Việt Nam Quốc Tự để bái yết Phật Tổ. 

Hình ảnh phật tử quỳ hai hàng từ cổng và rải hoa cúng dường, đồng thanh niệm Phật, chính niệm, thầm tưởng niệm giác linh cố Đại lão Hòa thượng.

Khi tiến hành nghi lễ bạch Phật tại Chính điện, thì con vào bên trong bàn Tổ để sắp lễ nghi, ngước mặt nhìn lên thấy di ảnh Sư tổ Phi Lai, nước mắt con cứ tuôn tràn như mưa, bởi nhớ mỗi khi đến vấn an sức khỏe đại lão Hòa thượng thì Ngài thường trăn trở:

“Nay tôi cùng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng Thích Thanh Từ tuổi cao sức yếu nhưng vì nghịch duyên, cho nên không thể tiến hành đại trùng tu chốn Tổ Phi Lai, thật chua xót khi thấy cảnh điêu tàn, Thiền môn quạnh hiu vắng bóng tăng chúng, cỏ mọc um tùm. . . Không biết mai sau hậu bối có thể khôi phục chốn Sơn môn Phi Lai một thời vang bóng, nơi đây đặt nền móng cho phong trào chấn hưng Phật giáo, khơi nguồn cho phong trào Phật giáo cứu quốc, giáo dục đào tạo Tăng tài. . .”

Cố đại lão Hòa thượng đóng góp cho Phật giáo và dân tộc trãi hơn nửa thế kỷ.

Chúng con thành kính đôi dòng cảm niệm:

Quạnh hiu trên bến sông buồn,
Sa Giang nước chảy về nguồn nhớ thương,
Bao nhiêu nước chảy bấy nhiêu buồn;
Thầy ơi ! Trăng nước còn xót xa.

Sau khi lễ bạch Phật yết Tổ tại Việt Nam Quốc Tự xong, thỉnh linh vị, lư hương, di ảnh cố Đại lão Hòa thượng lên xe hoa tiếp tục hành trình về Tổ đình Ấn Quang, nhưng không biết sao xe đề máy hoài không nổ, hàng trăm phật tử phải đẩy xe từ Việt Nam Quốc Tự về Tổ đình Ấn Quang.

Có phải chăng đây là ý muốn của Ngài muốn bách bộ kinh hành, để nhớ thuở khi sinh tiền Ngài thường đi bách bộ từ đây sang đó để luôn nhớ kỷ niệm sự kiện năm 1963 Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân . . . 

Ngài trụ trì Tổ đình Ấn Quang cùng phật tử đứng hàng chào, cung nghinh cố đại lão Hòa thượng bạch Phật yết Tổ lần cuối trước khi trà tỳ an ngọc cốt.
 
 
 
 

Thích Vân Phong

Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z