Phật Giáo

Đà Nẵng: Chùa Bà Đa tổ chức Pháp hội Trung phong Tam thời hệ niệm

Thứ năm, 12/09/2016 | 08:46

Trong ba ngày từ 09/09 đến 11/09/2016 (09 - 11/08/Bính Thân) tại chùa Bà Đa, Quận Ngũ Hành Sơn đã diễn ra Pháp hội Trung phong Tam thời hệ niệm với hơn 5000 phật tử đến từ các đạo tràng trong và ngoài thành phố về tham dự.

Từ 7h30 sáng ngày 09/09, đến 21h00 ngày 11/09/2016, Pháp hội đã tiến hành các thời khóa trì tụng kinh Đại thừa Vô Lượng Thọ, mỗi ngày ba thời pháp sự, mỗi thời dài hơn 2 giờ trì niệm hồng danh đức Phật Di Đà, kết hợp cùng pháp khí.
 
Ngày 10, 11/09/2016 có hai thời Pháp thoại do TT.Thích Huệ Trí thuyết giảng từ 8h đến 10h00.

Ngoài Tam thời pháp sự, Pháp hội còn tiến hành các nghi lễ cung tuyên sớ điệp, triệu linh, cộng tu, phóng sinh, nguyện cầu quốc thái dân an, đất nước thanh bình, chúng sinh an lạc, cầu siêu độ các Anh linh Anh hùng Liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nguyện cầu chư vị tiền bối hữu công, tứ sinh phụ mẫu được siêu độ.
 
Từ  21h00 đến 21h30 ngày 11/09, Pháp hội Đại hồi hướng, hóa sớ và hoàn mãn ba ngày diễn ra Pháp hội tại chùa Bà Đa.

Thanh Nam
Thanh Nam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z