Phật Giáo

Đà Nẵng: Lễ Truyền Thập thiện và Bồ tát giới tại chùa Pháp Lâm

Thứ năm, 08/03/2016 | 12:45

Sáng ngày 30/01/Bính Thân (08/03/2016), tại chùa Pháp Lâm, Q.Hải Châu đã trang nghiêm diễn ra buổi lễ Truyền giới Thập thiện nghiệp đạo và Bồ Tát tại gia giới cho hơn 100 giới tử đang sinh hoạt tại các chùa trong toàn Tp.Đà Nẵng.

 
TT.Thích Quảng Tâm, Phó ban Văn hóa PGVN Tp.Đà Nẵng, trú xứ chùa Pháp Lâm đã được đạo tràng cung thỉnh quang lâm, niêm hương, bạch Phật, hướng dẫn giới tử trì tụng kinh chú.
 
Cư sĩ phật tử Nguyên Phúc thay mặt đạo tràng tác bạch duyên sự xin Thượng tọa Giới sư trao truyền và thuyết giảng các Giới mà hàng Phật tử tại gia đã thọ lãnh Thập Thiện và Bồ Tát giới trong đời sống tu học của mình trong thời gian qua.
     
Thượng tọa Giới sư truyền đạt mười Giới mà hàng phật tử tại gia đã thọ nhận, đồng thời thuyết giảng về ý nghĩa quan trọng của Giới, người phật tử tại gia cũng như xuất gia đều lấy Giới làm Thầy, nhằm bảo hộ cho hành giả không phạm vào con đường ác đạo, giữ tam nghiệp thân, khẩu, ý luôn được thanh tịnh, trang nghiêm, người phật tử thọ nhận Thập thiện giới phải tuyệt đối là ưu bà tắc, ưu bà di tịnh hạnh. Đối với hàng Bồ Tát tại gia, Thượng tọa Giới sư đã tuyên đọc từng điều trong 28 điều phòng tội thất ý, giới thể không vững vàng của ưu bà tắc, ưu bà di đã thọ nhận Bồ tát giới tại gia.
 
Thay mặt hàng phật tử tại gia, các phật tử trong Ban hộ tự và hướng dẫn đạo tràng chùa Pháp Lâm đã dâng lời phát nguyện, gìn giữ các giới mà mình đã thọ nhận, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đến Thượng tọa Giảng sư, khánh chúc Thượng tọa pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu quan tâm hướng dẫn cho đạo tràng trong năm mới tu học tinh tấn.
     
Cuối buổi lễ toàn thể đạo tràng tụng kinh Bát nhã, Tam tự quy và hồi hướng, kết thúc buổi lễ.

Thanh Nam
Thanh Nam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z