Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ năm, 02/02/2012, 13:56 PM

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Kim Cương Tử

BAN THƯỜNG TRỰC


1) Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

2) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu

3) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Kim Cương Tử

4) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Minh Châu

5) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Hòa thượng Thích Hiển Pháp

6) Phó Chủ tịch kiêm Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

7) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thanh Tứ

8) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Châu Mum

9) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Thuận Đức

10) Phó Chủ tịch kiêm Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Từ Nhơn

11) Phó Chủ tịch: Thích Hộ Nhẫn

12) Trưởng ban Hướng dẫn Nam nữ cư sĩ Phật tử: Hòa thượng toạ Thích Thiện Duyên

13) Trưởng ban Hoằng pháp: Hòa thượng Thích Trí Quảng

14) Trưởng ban Văn hoá: cư sĩ Võ Đình Cường

15) Trưởng ban Kinh tế Tài chính: Hòa thượng Thích Thanh Kiểm

16) Trưởng ban Từ thiện xã hội: Hòa thượng Thích Thanh Huân

17) Trưởng ban Phật giáo Quốc tế: Hòa thượng Thích Chơn Thiện

18) Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Danh Nhưỡng

19) Phó ban Kinh tế Tài chính: Cư sĩ Tăng Quang

20) Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Giác Phúc

21) Phó ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Trí Tâm

22) Phó ban Giáo dục Tăng, Ni: Thượng toạ Thích Viên Thành

23) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Thiện Nhơn

24) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu

25) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thiện Pháp

26) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Duệ

27) Uỷ viên Thư ký kiêm Phó ban Giáo dục Tăng, Ni: Thượng toạ Thích Giác Toàn.

28) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Gia Quang

29) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

30) Phó ban Từ thiện xã hội: Ni sư Thích nữ Huệ Từ

31) Uỷ viên Kiểm soát: Cư sĩ Tống Hồ Cầm

32) Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm

33) Uỷ viên Kiểm soát: Hòa thượng Thích Thiện Bình

34) Uỷ viên Thủ quỹ: Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên

      THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

1) Thượng toạ Thích Thiện Bình – Khánh Hòa

2) Hòa thượng Tăng Đức Bổn – Tp.Hồ Chí Minh

3) Hòa thượng Thích Thiện Chánh – Đồng Tháp

4) Hòa thượng Thích Thiện Châu – chùa Trúc Lâm, Paris

5) Hòa thượng Thích Minh Châu – Tp.Hồ Chí Minh

6) Thượng toạ Thích Thanh Dục – Thái Bình

7) Thượng toạ Thích Thanh Duệ – Hà Nội

8) Thượng toạ Thích Giác Dũng – Đaklak

9) Thích Thiện Duyên – Quảng Nam

10) Hòa thượng Thích Huệ Giác – Cần Thơ

11) Hòa thượng Thích Thanh Đạt – Hà Nam

12) Thượng toạ Thích Thanh Điện – Hà Nội

13) Hòa thượng Thích Thuận Đức – Nam Định

14) Hòa thượng Thích Thanh Hanh – Hưng Yên

15) Hòa thượng Thích Gia Huệ – Hải Dương

16) Thượng toạ Thích Nhật Huệ – Trà Vinh

17) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa-Vũng Tàu

18) Hòa thượng Thích Thanh Kiểm – Tp.Hồ Chí Minh

19) Hòa thượng Thích Thiện Khải – Đồng Nai

20) Thượng toạ Thích Hạnh Lạc – Quảng Ngãi

21) Hòa thượng Thích Chánh Liêm – Quảng Trị

22) Hòa thượng Thích Quảng Luân – Bắc Giang

23) Hòa thượng Thích Từ Mãn – Lâm Đồng

24) Hòa thượng Thích Quảng Mẫn – Tp.Hải Phòng

25) Hòa thượng Thích Phước Minh – Cần Thơ

26) Hòa thượng Hộ Nhẫn – Thừa Thiên-Huế

27) Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu – Hà Nội

28) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

29) Thượng toạ Thích Thiện Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

30) Thượng toạ Thích Thiện Nhơn – Bình Định

31) Hòa thượng Dương Nhơn – Sóc Trăng

32) Thượng toạ Đào Như – Cần Thơ

33) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

34) Thượng toạ Thích Thông Nghiêm – Tây Ninh

35) Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm – Hà Nội

36) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

37) Hòa thượng Thích Đắc Pháp – Vĩnh Long

38) Hòa thượng Thích Đạt Pháp – Long An

39) Hòa thượng Thích Thiện Pháp – TP Hồ Chí Minh

40) Thượng toạ Danh Phel – Bạc Liêu

41) Hòa thượng Thích Giác Phúc – Tp.Hồ Chí Minh

42) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên-Huế

43) Thượng toạ Thích Gia Quang – Hà Nội

44) Thượng toạ Thích Giác Quang – Thừa Thiên-Huế

45) Hòa thượng  Thích Trí Quảng – Tp.Hồ Chí Minh

46) Hòa thượng Thích Thanh Sam – Hà Bắc

47) Thượng toạ Thích Thiện Sanh – Sóc Trăng

48) Thượng toạ Sok Sane – Trà Vinh

49) Hòa thượng Thích Thiện Siêu – Thừa Thiên-Huế

50) Thượng toạ Thích Huệ Tài – An Giang

51) Thượng toạ Thích Thiện Tánh – TP Hồ Chí Minh

52) Hòa thượng Thích Minh Tâm – Ninh Thuận

53) Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Tp.Hồ Chí Minh

54) Hòa thượng Thích Trí Tâm – Khánh Hòa

55) Thượng toạ Thích Nhật Tấn – Bến Tre

56) Hòa thượng Thích Đức Thanh – Thừa Thiên-Huế

57) Thượng toạ Thích Chơn Thanh – Tp.Hồ Chí Minh

58) Hòa thượng Thích Trí Thành – Phú Yên

59) Thượng toạ Thích Viên Thành – Hà Tây

60) Hòa thượng Thích Quang Thể – Quảng Nam-Đà Nẵng

61) Thượng toạ Thích Chơn Thiện – Tp.Hồ Chí Minh

62) Thượng toạ Thích Minh Thiện – Bình Dương

63) Hòa thượng Thích Tâm Thông – Nam Định

64) Hòa thượng Thích Từ Thông – Tp.Hồ Chí Minh

65) Hòa thượng Thích Minh Thức – Ninh Bình

66) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

67) Hòa thượng Thích Tâm Tịch – Hà Nội

68) Thượng toạ Thích Giác Toàn – Tp.Hồ Chí Minh

69) Thượng toạ Thích Huệ Trí – Tp.Hồ Chí Minh

70) Hòa thượng Thích Tịnh Trí – Bình Thuận

71) Đại đức Thích Đồng Trí – Kontum

72) Hòa thượng Thích Đức Trì – Thừa Thiên-Huế

73) Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Hà Tây

74) Thượng toạ Thích Quảng Tùng – Hải Phòng

75) Thượng toạ Thích Thanh Tứ – Hà Nội

76) Thượng toạ Thích Hoằng Từ – Tiền Giang

77) Thượng toạ Thích Thiện Từ – Cà Mau

78) Hòa thượng Kim Cương Tử – Hà Nội

79) Thượng toạ Thích Giác Viên – Đà Nẵng

80) Ni trưởng Thích nữ Như Hòa – Tp.Hồ Chí Minh

81) Ni trưởng Thích Đàm Hảo – Hà Nội

82) Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên – Tp.Hồ Chí Minh

83) Ni trưởng Thích nữ Tạng Liên – Bà Rịa-Vũng Tàu

84) Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Đồng Tháp

85) Ni sư Thích Đàm Nhung – Thanh Hoá

86) Ni trưởng Thích Đàm Nhượng – Nam Định

87) Sư cô Thích nữ Huệ Từ – Tp.Hồ Chí Minh

88) Cư sĩ Trần Khánh Dư – Hà Nội

89) Cư sĩ Võ Đình Cường – Tp.Hồ Chí Minh

90) Cư sĩ Huyền Chân – Hà Nội

91) Cư sĩ Tống Hồ Cầm – Tp.Hồ Chí Minh

92) Cư sĩ Bùi Đức Hải – Tp.Hồ Chí Minh

93) Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn – Tp.Hồ Chí Minh

94) Cư sĩ Tăng Quang – Tp.Hồ Chí Minh


Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Nhà Chán - chán sự vồn vã, ta tìm về với bình yên

Nhà Chán - chán sự vồn vã, ta tìm về với bình yên

HomeAZ 16/09/2020, 08:39

Nhà Chán được thiết kế theo phong cách hiện đại và đơn giản. Phảng phất trong từng chi tiết và vật liệu là kiến trúc Việt cũ mang đến cảm giác vừa lạ vừa quen, từ đó tạo nên một tổng thể hài hòa.

Ý nghĩa trọng đại của thủ bản kinh Phật viết trên vỏ cây bô-la ở Gandhara

Hội đồng trị sự 11:39 18/09/2020

Từ thế kỷ trước, người ta đã tìm được rải rác các thủ cảo (manuscripts) kinh Phật cổ xưa nhất viết bằng văn tự Kharosthi chôn ở các di tích Phật giáo ở Gandhāra, Bắc Afghanistan.

Những lưu ý khi đi chùa để tránh mắc sai lầm

Hội đồng trị sự 10:16 18/09/2020

Đi chùa là một nét đẹp truyền thống của người Việt. Với mong muốn những điều tốt đẹp, may mắn cho bản thân và gia đình, nhiều người thường truyền tai nhau những quan niệm khi đến chùa như: Không đi cửa giữa, hay hứa đi chùa mà không đi sẽ phải tội,… Vậy những quan niệm trên có đúng chính kiến hay không?

Môi trường xanh ở Thiền viện Thường Chiếu

Hội đồng trị sự 09:58 18/09/2020

Thiền viện Thường Chiếu là một trong những trung tâm thiền học lớn thuộc dòng Thiền Trúc Lâm. Đến với thiền viện, quý Phật tử sẽ cảm nhận được không khí thoáng mát, ở đây có rất nhiều cây xanh, gần gũi với thiên nhiên, con người.

Tượng Phổ Hiền Bồ tát và những điều Phật tử nên biết

Hội đồng trị sự 09:18 18/09/2020

Tôn tượng Phổ Hiền Bồ tát không phải là việc ngẫu hứng thích là mua, thỉnh được. Việc mua, thỉnh tượng Phổ Hiền Bồ tát phải xuất phát từ sự thành tâm của gia chủ muốn thỉnh tượng Phổ Hiền Bồ tát về nhà để thờ.

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo