Phật Giáo

Đạo từ của đức Pháp chủ GHPGVN

Thứ năm, 18/03/2012 | 17:14

Giáo hội nhất là ngành Giáo dục phải đặc biệt lưu tâm chăm lo cho thế hệ Tăng, Ni hậu tấn, để phát triển hơn nữa sự nghiệp Hoằng pháp lợi sinh, phục vụ dân tộc, phụng sự Đạo pháp

(do Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký thay mặt Đức Pháp chủ đọc)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa Chư vị Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh.

Thưa chư vị thành viên Hội đồng Trị sự.

Thưa chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư và Tăng, Ni, Phật tử trong Đại hội.

Thưa quý vị khách quý.

Tôi xin thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh cảm ơn quý Hòa thượng trong Hội đồng Chứng minh và Đại hội đã tái tín nhiệm giao trọng trách cho Ban Thường trực và ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho tôi trong nhiệm kỳ này. Tôi kính xin chư vị huynh đệ trong Hội đồng Chứng minh và toàn thể Tăng, Ni, Phật tử trong Giáo hội hoan hỷ hỗ trợ giúp cho tôi và chư vị trong Ban Thường trực tăng thêm nghị lực để chu toàn sứ mạng trọng đại này.

Hơn 20  năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thật sự tiếp nối và phát triển sự nghiệp “Hộ quốc an dân” truyền thống tốt đẹp của Phật giáo nước nhà từ ngày mới du nhập, xứng đáng là tổ chức Giáo hội Phật giáo duy nhất của Tăng, Ni,  Phật tử  Việt Nam trong và ngoài nước. Trong nhiệm kỳ của thiên niên kỷ mới, Tôi mong toàn thể Tăng, Ni trong Giáo hội hãy tinh tiến tu học, giữ gìn giới hạnh hơn nữa để trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực, xứng danh là sứ giả của Như Lai, truyền đăng tục diệm, gương mẫu trong Phật sự “phụng đạo yêu nước”. Tôi mong rằng Giáo hội nhất là ngành Giáo dục phải đặc biệt lưu tâm chăm lo cho thế hệ Tăng, Ni hậu tấn, để phát triển hơn nữa sự nghiệp Hoằng pháp lợi sinh, phục vụ dân tộc, phụng sự Đạo pháp. Tôi có lời khuyên tới hàng Phật tử tại gia, nhất là thế hệ trẻ hãy siêng năng tu tập, sống theo lời Phật dạy để thân tâm và gia đình được an vui hạnh phúc, xứng đáng là người con Phật, là những công dân mẫu mực, cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước.

Tôi xin thay mặt Tăng, Ni, Phật tử toàn quốc trân trọng cảm ơn tấm lòng hỗ trợ thân tình của Đảng và Nhà nước, Mặt trận các cấp, các tôn giáo bạn và đồng bào cả nước đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi hy vọng gương sáng ngoại hộ và tinh thần kết hợp hài hòa giữa đạo và đời như các vị tiền bối để cùng nhau dựng xây Tổ quốc ngày càng phát triển.

Xin cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày thêm trang nghiêm và thành tựu được nhiều Phật sự. Xin cầu mong cho Tổ quốc được phồn thịnh, xã hội văn minh, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Xin kính chào và cảm tạ Quý liệt vị.

Nam mô Thường Tinh Tiến Bồ tát Ma ha tát


Trích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012) - Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z