Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ V (2002 - 2007)

Đại hội nhất trí bản tham luận và đề nghị của đại diện Phật giáo Nam tông Khmer về việc tăng cường nhân sự và giúp đỡ phát triển hệ thống giáo dục của hệ phái.
17:17 18/03/2012

Đạo từ của đức Pháp chủ GHPGVN

Giáo hội nhất là ngành Giáo dục phải đặc biệt lưu tâm chăm lo cho thế hệ Tăng, Ni hậu tấn, để phát triển hơn nữa sự nghiệp Hoằng pháp lợi sinh, phục vụ dân tộc, phụng sự Đạo pháp
17:14 18/03/2012

Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kì V (2002 - 2007)

Chương trình hoạt động nhiệm kỳ V của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được nêu trên là dựa vào tình hình thực tế, phù hợp với yêu cầu phát triển của Giáo hội và kế hoạch 5 năm tới của ban, ngành, viện trong thiên niên kỷ mới
17:10 18/03/2012

Báo cáo hoạt động Phật giáo quốc tế nhiệm kì IV (1997 - 2002)

Trong niềm tin tưởng ở chủ trương đúng đắn của Giáo hội, sự đồng tình giúp đỡ của Nhà nước, các ban ngành đoàn thể, của các tổ chức, hội đoàn Phật giáo thân hữu ở nước ngoài
17:03 18/03/2012

Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kì IV (1997 - 2002)

Năm năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng nhân dân cả nước, tiếp tục công cuộc đổi mới, đã từng bước phát triển trên các lãnh vực, nổi bật nhất là kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và ngoại giao, mở ra một kỷ nguyên mới
15:54 16/03/2012

Bài phát biểu của ông Phạm Thế Duyệt Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBMTTQVN

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể Tăng, Ni, Phật tử đã khắc phục nhiều khó khăn, thử thách, đóng góp tích cực và xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc
15:50 16/03/2012

Phát biểu của Chủ tịch Nước Trần Đức Lương

Phật giáo Việt Nam là tôn giáo luôn gắn đạo và đời, sát với thực tế và luôn đồng hành với dân tộc, là tôn giáo có truyền thống yêu nước gắn bó với dân tộc. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích đã đạt được của quý vị.
15:47 16/03/2012
Phật Giáo

Phần hai: Văn kiện Đại hội và Diễn văn khai mạc

Việc thông qua báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến, suy cử nhân sự và thông qua nghị quyết của Đại hội là vô cùng quan trọng, đòi hỏi một sự sáng suốt, một tinh thần đoàn kết, nhất trí cao độ
15:46 16/03/2012

Phần Một: Tóm tắt kết quả Đại hội

Có 43 tham luận tại Đại hội gồm: Bài phát biểu của Hòa thượng Thích Minh Châu, tham luận của các Ban Giáo dục Tăng, Ni, Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban văn hóa trung ương, Ban Từ thiện xã hội, 29 tỉnh thành hội Phật giáo
15:44 16/03/2012
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z