Phật Giáo

Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ V (2002 - 2007)

Thứ năm, 18/03/2012 | 17:17

Đại hội nhất trí bản tham luận và đề nghị của đại diện Phật giáo Nam tông Khmer về việc tăng cường nhân sự và giúp đỡ phát triển hệ thống giáo dục của hệ phái.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tổ chức trong hai ngày từ 4 đến ngày 5-12-2002, tại thủ đô Hà Nội. Đại hội quy tụ gần 772 đại biểu của 49 đơn vị Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong cả nước.

Đại hội được vinh dự được đón tiếp quý vị khách quý đại diện Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương, thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên-Huế và các tỉnh, thành trong cả nước, quý vị đại diện Đại sứ quán các nước có quan hệ Phật giáo ở Hà Nội và các vị Tăng, Ni, Phật tử thân hữu tại Lào, Pháp, Đức, Mỹ, Đài Bắc. Đặc biệt Cụ Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Cụ Trần Đức Lương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  Việt Nam, Cụ Trương Quang Được, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cụ Vũ Khoan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bà Tòng Thị Phóng - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Cụ Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam, đã quang lâm đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương trong không khí đoàn kết thống nhất, Đại hội đã nhất trí Quyết nghị:

1- Thông qua Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IV (1997-2002) và Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V (2002-2007). (văn bản đính kèm).

2- Suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh gồm 85 vị và Đức Pháp chủ cùng Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (danh sách đính kèm).

3- Suy cử Hội đồng Trị sự  gồm 95 thành viên (danh sách đính kèm).

4- Trong khi chờ đợi tu chỉnh Điều 14 Chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định về số lượng nhân sự thành viên Hội đồng Trị sự, Đại hội nhất trí thông qua danh sách thành viên dự khuyết là 24 vị (danh sách đính kèm), giao Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ V trình với Chính phủ để được duyệt y và thực hiện.

5- Thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm Tăng, Ni gồm 137 Hòa thượng, 419 Thượng tọa, 75 Ni trưởng, 351 Ni sư (danh sách đính kèm).

6- Chấp thuận đề nghị của Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Giáo dục Tăng, Ni, Ban Hoằng pháp, Ban Văn hoá, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Từ thiện xã hội về chương trình hoạt động cụ thể của các ban.

7- Đại hội nhất trí bản tham luận và đề nghị của đại diện Phật giáo Nam tông Khmer về việc tăng cường nhân sự và giúp đỡ phát triển hệ thống giáo dục của hệ phái.

8- Trong khi chờ quy định cụ thể thành một điều trong Hiến chương Giáo hội về vấn đề Đạo kỳ, Đạo ca, Đại hội quyết định y như Nghị quyết kỳ họp thứ nhất ngày 8-11-1981 tại Đại hội Thống nhất Phật giáo Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 7-11-1981.

9- Đại hội ghi nhận tất cả ý kiến của các đại biểu đã trình bày trước Đại hội hoặc trong các tham luận đã gửi đến Đại hội.

10- Đại hội đã thông qua thư gửi Chủ tịch nước, thư gửi Tăng, Ni, Phật tử  trong và ngoài nước.

11- Giao Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ V lên kế hoạch tu chỉnh Hiến chương theo đề nghị của Đại hội và sẽ trình tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VI (2007-2012) để biểu quyết thông qua.

12- Giao Ban Thư ký, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ V tổng hợp tất cả ý kiến của các đại biểu Tỉnh, Thành hội Phật giáo và tham luận của ban, ngành, viện, Tỉnh - Thành hội Phật giáo đưa vào bổ sung Chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ V, nghiên cứu thực hiện theo những điều kiện khả thi của Giáo hội và luật pháp hiện hành.

 13- Đại hội nguyện thực hiện đạo từ của Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến giáo Tăng, Ni, Phật tử  ở trong và ngoài nước.

Đại hội bế mạc lúc 15h30, ngày 5 tháng 12 năm 2002.

           

           TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI                                                TM. CHỦ TOẠ ĐOÀN

                  Hòa thượng THÍCH HIỂN PHÁP                                      Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNHTrích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012) - Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z