Phật Giáo

Đạo từ của đức Pháp chủ GHPGVN tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV

Thứ năm, 13/03/2012 | 14:35

Tôi khuyên hàng Phật tử tại gia nhất là các thanh thiếu đồng niên, hãy siêng năng tu tập theo lời Phật dạy, để thân tâm và gia đình được an lạc, tiến bộ, xứng đáng là những người con Phật đồng thời là những công dân tiên tiến, trung thành của Đất nước.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1997- PL 2541

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu  Ni Phật.

Kính thưa Chư vị Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh.

Thưa chư vị thành viên Hội đồng Trị sự.

Thưa chư vị Hòa thượng, Thượng toạ, Ni trưởng, Ni sư và Tăng, Ni trong Đại hội.

Thưa Quý Đạo hữu.

Kính thưa Quý vị Khách quý.

Tôi xin cảm ta Hội đồng Chứng minh và Đại hội đã hòa hợp giao cho tôi ngôi vị Pháp chủ Giáo  hội Phật giáo Việt Nam. Tôi tự niệm giới sơ đức bạc, công đức và đạo lực còn ít, nay phụng hành trọng trách Tăng sai, tôi rất lo lắng. Xin Chư vị huynh đệ trong Hội đồng Chứng minh và toàn thể Tăng, Ni trong Giáo hội hoan hỷ hộ trợ cho tôi được chu toàn sứ mạng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam kế thừa truyền thống Phật giáo nước nhà đã gần 20 thế kỷ. Giáo hội ta tiếp nối và phát triển sự nghiệp của tất cả tổ chức Giáo hội và Hội Phật giáo tiền thân, đại diện chân chính cho Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Tôi mong rằng toàn thể Tăng, Ni các Hệ phái, Sơn môn trong cả nước hãy tinh cần tu học, nghiêm trì giới hạnh để trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực, xứng đáng truyền đăng tục diệm trên đường “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”, gương mẫu  phụng đạo yêu nước. Tôi đặc biệt lưu tâm toàn Giáo hội phải hết sức chăm lo cho thế hệ Tăng, Ni hậu lai, để sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh phục vụ dân tộc và nhân loại ngày càng kiên cố và phát triển lâu dài. Tôi khuyên hàng Phật tử tại gia nhất là các thanh thiếu đồng niên, hãy siêng năng tu tập theo lời Phật dạy, để thân tâm và gia đình  được an lạc, tiến bộ, xứng đáng là những người con Phật đồng thời là những công dân tiên tiến, trung thành của Đất nước.

Tôi xin chân thành và trân trọng cảm ơn tấm lòng ưu ái của Đảng và Nhà nước, Mặt trận, của tôn giáo bạn và đồng bào cả nước đối với Phật giáo Việt Nam. Tôi hy vọng gương sáng ngoại hộ và tinh thần kết hợp hài hòa Phật pháp với Quốc độ của các vương triều Lý - Trần trong lịch sử lại được tái hiện sinh động, phù hợp với thời đại ngày nay.

Xin ngưỡng cầu Tam bảo gia hộ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng trang nghiêm đạt được nhiều thành tựu Phật sự

Xin nguyện cầu cho Tổ quốc phồn vinh, Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Xin kính chào và cảm ơn Quý liệt vị.

Nam mô Thường Tinh Tiến Bồ tát Ma ha tát.


Trích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012) - Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z