Phật Giáo

Địa chỉ email và số hotline của Phatgiao.org.vn các CTV lưu ý

Thứ tư, 04/09/2019 | 15:37

Để thuận tiện, thống nhất và tránh thất lạc những bài viết, thông tin Phật sự... xin lưu ý tới quý Phật tử, CTV địa chỉ email: info@phatgiao.org.vn và số hotline: 0944.141.591 là địa chỉ, số hotline chính thức của Phatgiao.org.vn, mong quý Phật tử, CTV lưu tâm.

>>Tin tức Phật giáo mới nhất 

Bài liên quan

Cổng Thông tin điện tử Phật giáo Việt Nam - Phatgiao.org.vn (Chủ quản: Ban Thông tin Truyền thông TW – Giáo hội PGVN) phát tâm công quả xây dựng và phát triển nội dung cũng như số hóa khối dữ liệu liên quan đến Phật giáo, thúc đẩy quá trình sống từ bi, trí tuệ… nhằm phục vụ công tác truyền thông Phật giáo, Giáo hội PGVN và lan tỏa Chính pháp tới tăng ni, Phật tử và những người mộ đạo Phật trên cả nước.

Phatgiao.org.vn là nơi đăng tải, tiếp nhận những bài viết, những thông tin Phật sự...của CTV, của Ban Truyền thông Phật giáo các tỉnh, các huyện gửi về với mục tiêu hướng tới là được tiếp cận, lan tỏa Phật sự trên khắp cả nước tới rộng rãi quý Phật tử trong và ngoài nước. Tuy nhiên để tránh những trường hợp bài viết gửi tới bị thất lạc, quý Phật tử, CTV xin lưu ý địa chỉ email và số hotline chính thức của Phatgiao.org.vn:

1. Địa chỉ email: info@phatgiao.org.vn

2. Số hotline: 0944.141.591

Địa chỉ email và số hotline chính thức của Phatgiao.org.vn

Địa chỉ email và số hotline chính thức của Phatgiao.org.vn

Phatgiao.org.vn rất hoan hỉ và mong rằng sẽ nhận được nhiều bài viết, những thông tin Phật sự...từ các CTV, Phật tử, Ban Truyền thông Phật giáo các tỉnh, các huyện...để cùng thực hiện sứ mệnh “Hoằng pháp vi gia vụ; Lợi sanh vi bản hoài”, hoằng pháp là bổn phận thiêng liêng của người đệ tử Phật, là bản nguyện của người tu hành.

Ban biên tập
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z