Phật Giáo

Đồng Nai: Lễ cúng đèn Rằm tháng Tư

Thứ năm, 23/05/2016 | 10:19

Tối ngày 16/04/Bính Thân (22/05/2016) tại thiền viện Phước Sơn (Đồng Nai) đã diễn ra lễ cúng đèn đến đức Phật. Quang lâm chứng minh buổi lễ gồm có  TT.Bửu Chánh, Viện chủ thiền viện Phước Sơn và cùng 1000 tăng, tu nữ, phật tử xa gần đến tham dự.

 
Trong truyền thống Phật giáo Nam tông lễ cúng đèn sau ngày Rằm (bởi vì tối ngày Rằm các Chư tăng phải hạnh đầu đà: Nghĩa là các Chư tăng thức trắng đêm, chỉ ngồi thiền và trao đổi Phật pháp). Trong một năm các Chư tăng hạnh đầu đà là ngày Rằm tháng Giêng, Rằm tháng Tư, Rằm tháng Bảy, Rằm tháng Mười (Âm lịch). Lễ cúng đèn cho đức Phật cũng sau đêm Rằm.
 
Đầu tiên buổi lễ là nghi thức tụng kinh thỉnh Chư thiên (Tiếng Việt, tiếng PaLi), sau đó ngồi thiền trong vòng mười phút, kế tiếp là bài thuyết giảng và tiếp đến là nghi thức tụng kinh cúng đèn đến đức Phật, sau cùng là đội đèn nhiễu Phật và tụng kinh hồi hướng.

Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z