Phật Giáo

Giỗ Thầy - người luôn che chở cho những người dân quê lam lũ chúng con

Thứ sáu, 07/06/2019 | 16:51

Hôm nay mùng 5 tháng 5 âm lịch Tết Đoan Ngọ cũng là ngày giỗ Thầy. Đã hơn chục năm Thầy về cõi Phật. Năm nay con ở xa, không về được chùa làng để thắp hương cúng dàng tưởng nhớ tri ân công đức của Thầy, chỉ một dạ chí thành vọng bái.

Dân quê chúng con cảm tạ ân đức của Thầy đã về khai sơn và sớm chiều đèn hương cúng Phật cầu phúc cho dân làng chúng con. Dân làng chúng con luôn kính trọng và gọi Thầy là Sư cụ. Cụ đến với làng quê chúng con từ bao giờ thì con không biết vì con là hàng con cháu. Chỉ biết các già kể lại thì làng xã ai cũng quý cụ.

Cố Ni sư Thích Đàm Hựu, trụ trì chùa Hồng Ân thôn Tư Can, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây

Cố Ni sư Thích Đàm Hựu, trụ trì chùa Hồng Ân thôn Tư Can, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây

Cả một cuộc đời giản dị, nhà chùa vừa cày cấy, vừa tu hành. Cụ về chùa, khi ấy ngoài tòa Tam Bảo ra, mọi thứ đều nhà tranh vách đất. Những năm tháng ác liệt chống Pháp, chống Mỹ, nhà chùa lại là nơi cưu mang, nuôi giấu chiến sĩ cách mạng. Tuy nhiên, sư cụ vẫn tinh tiến tu hành, duy trì mạng mạch, hoằng hóa sơn môn Đa Bảo - Viên Minh của chư Tổ Nguyên Uẩn, Tổ Quảng Tốn và Cụ Đệ tam Pháp chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

Những năm tháng cuối cùng trước khi về với Phật, Thánh Hiền (2008) sư cụ đã được nhận giáo chỉ tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni sư do Hòa thượng Thích Phổ Tuệ chứng minh.

Cả một cuộc đời tu hành, Thầy luôn luôn che chở cho những người dân quê lam lũ chúng con, để chúng con biết trân trọng kiếp người ngắn ngủi, biết

Cả một cuộc đời tu hành, Thầy luôn luôn che chở cho những người dân quê lam lũ chúng con, để chúng con biết trân trọng kiếp người ngắn ngủi, biết "Về chùa kính Phật, trọng Tăng; Lắng nghe lời Pháp dạy răn của Thầy".

Bài liên quan

Những tháng ngày năm 2007, 2008, địa giới hành chính của tỉnh Hà Tây cũ đang trong giai đoạn sáp nhập vào thủ đô Hà Nội, khi ấy huyện Phú Xuyên mới có trường hạ Viên Minh để chư Tăng, Ni vân tập về an cư kiết hạ, tu tập Giới Định Tuệ ở địa phương. Ngày cất đám, điều màu nhiệm xảy ra.

Con còn nhớ khi chư Tôn Đức Tăng Ni, chính quyền địa phương và bà con Phật tử rước Thầy quanh làng trước khi nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa, có một cậu bé nghịch ngợm nhảy nhót trên đống gạch đá bê tông của nhà ai đang xây dựng bên đường làng và bị sập, cậu bé bị vôi gạch, bê tông đè. Nhưng chỉ mỗi chân cậu bé bị chấn thương nhẹ, chữa vài tuần là khỏi. Bà con bảo rằng nhờ hồng phúc của Thầy nên cậu bé tai qua nạn khỏi.

Chùa Hồng Ân thôn Tư Can, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây

Chùa Hồng Ân thôn Tư Can, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây

Cả một cuộc đời tu hành, Thầy luôn luôn che chở cho những người dân quê lam lũ chúng con, để chúng con biết trân trọng kiếp người ngắn ngủi, biết "Về chùa kính Phật, trọng Tăng; Lắng nghe lời Pháp dạy răn của Thầy".

Cả một cuộc đời giản dị, nhà chùa vừa cày cấy, vừa tu hành. Sư cụ vẫn tinh tiến tu hành, duy trì mạng mạch, hoằng hóa sơn môn Đa Bảo - Viên Minh của chư Tổ Nguyên Uẩn, Tổ Quảng Tốn và Cụ Đệ tam Pháp chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

Cả một cuộc đời giản dị, nhà chùa vừa cày cấy, vừa tu hành. Sư cụ vẫn tinh tiến tu hành, duy trì mạng mạch, hoằng hóa sơn môn Đa Bảo - Viên Minh của chư Tổ Nguyên Uẩn, Tổ Quảng Tốn và Cụ Đệ tam Pháp chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

Đại chúng hiện tiền tâm thanh tịnh Phúng tụng các chú và Lăng Nghiêm.

Hồi hướng công đức đến Nhân, Thiên

Có công gìn giữ Tôn nghiêm Phật đường.

Xa lìa khổ ba đường, tám nạn

Đền ơn sâu Thầy, Tổ, Vua, Cha

Quốc gia thế giới an hòa

Can qua dứt sạch, cửa nhà yên vui..."

Đệ tử con chí tâm đỉnh lễ cố Ni sư Thích Đàm Hựu, trụ trì chùa Hồng Ân thôn Tư Can, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây.

Bài liên quan
Bùi Thế Cương - Pháp danh Phúc Kim
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z