Phật Giáo

Giới hạnh chuyên tu

Thứ năm, 04/04/2017 | 12:47

Nhờ Giới luật mà phát sinh Thiền định/ Không phan duyên, tạo vọng nghiệp xấu xa/ Trí tuệ sáng trong tâm hồn định tĩnh/ Bậc chân tu chói sáng khắp ta bà.

Phước duyên lớn được vào hàng Tăng bảo
Con học theo chí Thượng sĩ xuất trần
Muốn thăng hoa trên con đường tu Đạo
Con một lòng lấy Giới hạnh nghiêm thân.

Thuở ban đầu khi con vừa xuống tóc
Lo thuộc lòng lời Cảnh sách, Tỳ ni
Từng câu kệ, hàng ngày con tụng đọc
Giữ cho con chánh niệm mọi oai nghi.

Giới Định Tuệ là con đường giải thoát
Giới chính là cái nền tảng đầu tiên
Không giới luật nên chúng sinh lung lạc
Tạo ác nhiều rồi sa đọa triền miên.
 
Nhờ Giới luật mà phát sinh Thiền định
Không phan duyên, tạo vọng nghiệp xấu xa
Trí tuệ sáng trong tâm hồn định tĩnh
Bậc chân tu chói sáng khắp ta bà.

Gương sáng xưa Ưu Ba Ly tôn giả
Từ chỗ sinh không phân định thấp cao
Chuyên giữ giới, Ngài chứng thành đạo quả
Tạng Luật do Ngài kiết tập mà ra.

Trải tháng năm học luật kinh thuần thục
Con đủ duyên tham dự Đại giới đàn
Hàng Sa Di và Thức Xoa, Cụ Túc,…
Con lên dần theo tầng cấp, nấc thang.

Đây giờ phút thiêng liêng cao quý nhất
Kể từ nay con được đắp y vàng
Nguyện hành Đạo y theo đường đức Phật
Tiếp bước chân bậc Tổ Đức Tâm Hoàn.

Kinh Di Giáo Phật ân cần chỉ bảo
Giới Luật còn là Phật pháp trường tồn
Trầm hương đốt, con sắt son với Đạo
Lãnh giới này giữ trọn cuộc đời con.

Nhớ ơn Phật, bước đường đi soi sáng
Ân mẹ cha nuôi dưỡng tấm thân này
Ân thầy Tổ, nên giới thân huệ mạng
Ân đàn na, thọ dụng suốt đêm ngày…

Kể từ đây con dốc lòng tinh tiến
Hạnh ba y với một bát, ngàn nhà
Góp sức mình cho Pháp luân thường chuyển
Độ chúng sinh, khắp tất cả, gần xa.

Cảm tác trong dịp Đại giới đàn Tâm Hoàn 06/03/Đinh Dậu

Thích Đồng Trí
Thích Đồng Trí
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z