Phật Giáo

Hà Nội: CLB Niềm tin Chánh pháp chùa Sủi phóng sinh

Thứ năm, 14/04/2014 | 17:33

Sáng ngày 14/03/Giáp Ngọ (13/04/2014), tại chùa Sủi (Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội) đã diễn ra lễ phóng sinh chim do CLB Niềm Tin Chánh Pháp tổ chức, chứng minh sư thầy Thích Thanh Phương.

Trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện dạy rằng: “Chúng sinh thương yêu nhất là sinh mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sinh. Cứu được thân mạng chúng sinh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật.” 
 
Đó là những lời dạy hết sức ý nghĩa của chư Phật, chư vị Bồ tát dạy những hàng đệ tử. Vì vậy, là những phật tử trẻ được nương theo giáo lý nhà Phật, CLB Niềm tin Chánh pháp đã tổ chức lễ phóng sinh chim.
         
Buổi lễ được diễn ra hết sức trang nghiêm thanh tịnh và thành kính dưới sự chứng minh của thầy Thích Thanh Phương trụ trì chùa Sủi.
 
 
Phóng sinh không chỉ mang lại tự do cho những chú chim đang bì cầm tù, giam hãm mà phóng sinh còn giúp chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, nuôi dưỡng lòng từ bi, tăng trưởng tâm Bồ Đề. Trong khi thực hiện việc phóng sinh, chúng ta có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Nhờ đó, chúng ta có thể khởi tâm từ bi với hết thảy chúng sinh, lại còn tôn trọng trân quí. 
 
 
Trong thời mạt pháp, tánh người ngu tối thấp hèn, chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, bị vô minh che lấp chúng ta không thể thấy được quá khứ của chúng ta nên không biết rằng từ nhiều đời thì mỗi chúng sinh đều là anh em, thân quyến, cha mẹ, con cái từ nhiều kiếp đến nay của chúng ta.

Đức Phật chỉ rõ: “Chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ ta, cứu vật sống được tức là cứu được cha mẹ ta” Vì vậy, mà khi thả tự do cho mỗi chú chim tức chúng ta đã cứu được anh em, cha mẹ nhiều đời của chúng ta.

CLB Niềm tin Chánh Pháp xin tri ân tới  những vị phật tử, thiện hữu tri thức đã góp sức mà ngày hôm nay CLB mới có nhân duyên thù thắng mang lại tự do cho những sinh mạng của những chú chim cầu nguyện cho tất cả chúng sinh đều được an lành hạnh phúc, cầu nguyện cho Đại lễ Vesak sắp tới diễn ra thành công viên mãn.

Huệ Thanh

Huệ Thanh
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z