Phật Giáo

Lâm Đồng: Tác pháp An cư PL.2561

Thứ năm, 13/06/2017 | 18:00

Sáng ngày 18/05/Đinh Dậu (12/06/2017), dưới sự chứng minh của HT.Thích Chơn Quang, HT.Thích Minh An, hàng Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN Tp.Đà Lạt, sau khi quang lâm về Tổ đình Linh Quang lễ Phật, bái Tổ, Chư tôn Thiền đức tăng tại các trú xứ trên địa bàn Tp.Đà Lạt và huyện Lâm Hà đã vân tập về chùa Linh Sơn (Tp.Đà Lạt) Tác pháp An cư.

Dưới sự chứng minh của HT.Thích Toàn Đức, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 16 đến 18/05/Đinh Dậu, trên 1.000 hành giả là Chư tôn thiền đức tăng, ni tại các trú xứ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã lần lược trang nghiêm tổ chức lễ tác Pháp An cư PL.2561 - DL.2017.
 
Do đặc thù công tác phật sự của các trụ xứ cho nên Chư tôn đức tăng, ni chỉ Tùng hạ, mỗi tháng hai kỳ, chư tăng Bố tát tụng Giới tại chùa Linh Sơn và chư ni bố tát tại chùa Linh Phong (Tp.Đà Lạt).

Thay mặt Chư tôn đức Chứng minh, TT.Thích Thanh Tân, Phó BTS kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, ban đạo từ nói về ý nghĩa của việc An cư và nhắc nhở chư tăng trẻ, tân Tỳ kheo, cửu tuần kiết hạ hãy cố gắng tinh tấn tu tập, nghiêm trì Giới luật, bố tát, tụng giới, hạn chế đi ra bên ngoài, ngoại trừ việc phật sự tăng sai.
 
Được biết, tại huyện Đơn Dương, Chư tôn đức tăng, ni tác Pháp An cư và Bố tát tại chùa Giác Nguyên (chư tăng), chùa Giác Hoàng (chư ni); huyện Đạ Tẻh tại chùa Khánh Vân; huyện Di Linh tại chùa chùa Linh Thắng (chư tăng), chùa Pháp Hoa (chư ni); riêng chư tăng các huyện phía Nam kiết Giới tại chùa Phước Huệ (Tp.Bảo Lộc). 

Tin: Thích Linh Toàn, ảnh: Hạnh Định
Thích Linh Toàn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z