Phật Giáo

Mùa Phật đản: Rơi nước mắt khi nghe Thầy đọc kệ tắm Phật

Thứ năm, 14/05/2013 | 14:50

Nhiều phật tử, được dự lễ tắm Phật rồi, nhưng vẫn nán lại nghe, đâu đó nghe tiếng chuyện trò thật khẽ: Thầy đọc hay quá, giọng Thầy hay thật. Chỉ muốn được nghe mãi…

Có tới 700-800 phật tử đến dự lễ tắm Phật, mừng đức Phật đản sinh sớm nhất trong tháng Phật đản, được tổ chức sáng ngày Chủ Nhật 12/05/2013 (nhằm ngày 03/04 năm Quý Tỵ), tại chùa Quán Tình (Thái Linh Quán Tự), Long Biên, Hà Nội.

Các phật tử ổn định chỗ ngồi, cùng Thầy niệm Phật cầu gia bị, sau đó cùng Thầy tụng Kinh Mừng đức Phật Đản sinh. Tụng kinh xong, các phật tử theo sư bác đi Kinh hành, qua vườn Quán Âm, vòng qua vườn tháp Tổ, rồi về lại Tam Bảo cùng Thầy tắm Phật nhé. Sư Thầy trụ trì Thích Nữ Liên Vy thuyết chúng trước khi vào chính Lễ tắm Phật.

Buổi lễ mừng đức Phật đản sinh sớm nhất được tổ chức gọn nhẹ, nhưng rất bài bản, trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh thắm đượm tình đạo vị.

Đông đảo phật tử hoan hỷ thực hành theo lịch trình của nhà chùa, rồi trật tự theo hàng một, từng người tựu chung trước Tam Bảo cùng tắm Phật. Phật tử, đại chúng đến dự đông, nên khi thì quý Thầy, khi thì Sư bác, lúc thì một phật tử đọc Kệ Tắm Phật. Có lúc, cũng dùng tới CD thu âm có sẵn…

Hơn 12h30 trưa, mà vẫn còn phật tử thỉnh tắm Phật. Thầy Liên Vy cảm niệm sự hoan hỷ, cũng như công đức từ tâm của đông đảo phật tử, dẫn chúng: Còn phật tử nào chưa được tắm Phật. Về nơi Tam Bảo tắm Phật nghe. Thầy sẽ đọc kệ Tắm Phật, các phật tử cùng nghe nhé:

Con nay dội tắm thân Như Lai
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ
Ngũ trược chúng sanh lìa trần cấu
Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân
Thành Tỳ La thật chưa từng sanh
Rừng Sa La thật chưa từng diệt
Không sanh không diệt Đức Cù Đàm
Con mắt xem nhìn càng thêm vọng
Hôm nay chính là ngày sinh nhật
Tịnh Phạn Vương cung sanh Tất Đa
Chín rồng khắp tưới mưa nước tắm
Bảy bông nâng gót đỡ chân đi
Án Mâu Ni, Mâu Ni, Tam Mâu Ni, Ta Bà Ha

 
Các phật tử cùng hoan hỷ khi được nghe Thầy Liên Vy đọc kệ tắm Phật

Nhiều phật tử, được tắm Phật rồi, nhưng vẫn nán lại nghe, đâu đó nghe tiếng chuyện trò thật khẽ: Thầy đọc hay quá, giọng Thầy hay thật. Chỉ muốn được nghe mãi…

Những hình ảnh CTV phatgiao.org.vn ghi nhận:
 


Đọc Kinh Mừng đức Phật Đản sinh
 Cùng đi Kinh hành

 Đại chúng hoan hỷ cùng tắm Phật

 Quý hóa thay, lành thay những phật tử lần đầu đến với chùa Quán Tình, nhân duyên dự Lễ tắm Phật đầu tiên trong mùa Phật Đản

Chánh Thường
Chánh Thường
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z