Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ sáu, 01/07/2022, 15:22 PM

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

Hỏi: Xin Thầy giải thích giúp con ý nghĩa câu “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”.

Trả lời: Mưu sự tại nhân tức là sắp xếp, chu toàn, lo lắng mọi việc, tại nhân là tại con người mình, do mình sắp xếp, nhưng thành sự tại thiên tức là thành hay không là do ông trời.Câu nói này có nguồn gốc từ đâu?

Đây là câu nói của Khổng Minh Gia Cát Lượng. Khi mà Khổng Minh đẩy cha con Tư Mã Thiên, Tư Mã Ý vào một cái hang, ông sắp xếp để rơm trước cửa hang, ông tính: đây là hang cùng rồi, khi đốt khói bay lên và bay vào hang thì Tư Mã Thiên, Tư Mã Ý sẽ chết. Nhưng khi Khổng Minh bật ngọn lửa lên đốt trước cửa hang thì có một cơn mưa đổ xuống. Trong khi ở chỗ đó bao lâu rồi chưa mưa. Vậy mà, vừa bật ngọn lửa lên là cơn mưa đổ xuống dập tắt ngọn lửa. Lúc này, Khổng Minh mới nhìn lên trời và nói “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, sắp xếp hết là do con người, thành hay không là do ông trời, Khổng Minh còn nói thêm một câu là “Nhân nguyện như thử, như thử, thiên lý vị nhiên, vị nhiên”. Tức là, người muốn như vậy, như vậy… mà trời muốn như vậy, như vậy.

Trong nhà Phật không có thần linh, không có thượng đế và ngay cả Đức Phật, Phật cũng không có ban phước, giáng họa cho mình.

Trong nhà Phật không có thần linh, không có thượng đế và ngay cả Đức Phật, Phật cũng không có ban phước, giáng họa cho mình.

Thật ra, đây là câu của Khổng Minh, chứ không phải là câu nói trong nhà Phật. Ở đây, mình hiểu ý như thế này, sắp xếp mọi việc là do mình, thành tựu mọi việc hay không là do ông trời.

Trong cuộc sống quý vị cũng thấy có nhiều trường hợp mình sắp xếp xong hết rồi, mà cuối cùng không có được, mình nói do ông trời sắp đặt, do duyên nó vậy. Thì người Phật tử mình phải hiểu thế này, không có ông trời nào sắp đặt cho mình đâu, mà chính cái phước của mình sắp xếp cho mình đó quý vị (cái phước, cái duyên, cái nghiệp của mình), chứ không có ông trời nào sắp đặt hết. Đồng ý là mọi việc cố gắng hết sức là do mình, nhưng còn phần là cái phước của mình nữa. Có những điều mình sắp xếp xong hết rồi (9 phần rồi đó) nhưng vẫn không được, lúc đó quý vị biết là do cái phước mình không được. Có những điều mình phải trách mình là do mình chưa có cố gắng hết sức, chưa có tinh tấn, chưa có đúng pháp. Nhưng có những điều thực sự trong cuộc sống này nó còn ở chỗ mình còn có cái phước hay không, cho nên thành hay không, không có ông trời nào ở đây hết, mà ở cái phước, cái nghiệp của mình, người Phật tử mình phải hiểu điều đó.

Người ta hay nói câu “Một phần may mắn, một phần có duyên, phần nhiều cố gắng” kết hợp với cái phước của mình nữa. Không thành một việc gì quý vị đừng có khóc lóc than trời, than đất. Trong nhà Phật không có thần linh, không có thượng đế và ngay cả Đức Phật, Phật cũng không có ban phước, giáng họa cho mình. Thành hay không ở sự cố gắng của mình và ở cái phước của mình nữa quý vị.

Thầy Thiện Tuệ trả lời vấn đáp Phật Pháp

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Người Hà Nội đội mưa dự lễ Vu lan Báo hiếu

Hỏi - Đáp 10:07 12/08/2022

Dù trời mưa tầm tã, nhưng rất đông người dân Thủ đô vẫn đến chùa Phúc Khánh để hành lễ nhân dịp lễ Vu Lan.

Trí và Tuệ (nana-panna)

Hỏi - Đáp 09:51 12/08/2022

Trí thuộc về nhận thức, kiến thức, hiểu biết; còn Tuệ là thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã. Trí là thông minh mà Tuệ là sáng suốt, vậy nó khác nhau, tâu đại vương!

Quan điểm của Phật giáo về vấn đề kỵ tuổi trong hôn nhân

Hỏi - Đáp 09:41 12/08/2022

Về vấn đề kỵ tuổi trong hôn nhân, Phật giáo không bao giờ chủ trương người Phật tử tin vào những điều gì khác, có tính cách tà tín, nhất là vấn đề bói toán, xem tuổi tác và ngày giờ tốt xấu để phán xét, đoán định vận mạng nơi quá khứ, hiện tại, vị lai.

Thư viện Huệ Quang tổ chức hoạt động “Chép kinh báo hiếu mùa Vu Lan”

Hỏi - Đáp 09:10 12/08/2022

Nhân mùa Vu Lan, Thư viện Huệ Quang sẽ tổ chức hoạt động “Chép kinh báo hiếu mùa Vu Lan”. Thư viện muốn phát huy tinh thần tri ân báo hiếu truyền thống của người Việt ta, việc chép kinh tạo ra phước báo vô lượng và được xem là một việc báo hiếu đầy ý nghĩa.