Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ năm, 31/07/2014, 11:25 AM

New Zealland: Bắc đảo Phật Quang Sơn tổ chức Pháp hội Vu Lan hiếu thân báo ân Địa Tạng

Chủ Nhật, ngày 27/07/2014, Bắc đảo Phật Quang Sơn tổ chức “Vu Lan Hiếu thân Báo ân Địa Tạng Pháp hội, khai phát Ma Ni Bảo châu chiếu phá san hà vạn đóa” theo Âm lịch ngày mồng 01 tháng 7, Bổn tự khai kinh Địa Tạng, Pháp sư Mãn Tín trụ trì chủ lễ, cùng 200 chúng đọc tụng thụ trì, lễ bái xưng dương Thánh hiệu Nam Mô Đại nguyện Địa Tạng vương Bồ tát.

Pháp sư Mãn Tín yrụ trì thuyết minh khai thị hàm nghĩa Địa Tạng Bồ tát: “Danh hiệu của đức Địa tạng.- Theo nghĩa đen, Địa là đất, Tạng là kho tàng: kho tàng đất, gọi là Địa Tạng. Đại nhật kinh sớ nói Địa Tạng Bồ tát chủ trì kho báu vô biên công đức phát khởi từ bản tính của Tâm địa. Định nghĩa này thành định nghĩa mà khoa nghi thường nói "khể thủ bản nhiên tịnh tâm địa, vô tận Phật tạng đại từ tôn". 

Kinh Đại thừa Đại tập Địa Tạng Bồ Tát Thập Luân (Daśa-cakra-Kṣitigarbha-sūtra) thuyết nguồn gốc của danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát rằng: “An nhẫn chẳng động giống như đại địa, lặng lẽ suy nghĩ ngầm biết kho tàng bí mật (Bí Tạng) cho nên gọi là Địa Tạng”, “An nhẫn chẳng động giống như đại địa” là nói Nhẫn Ba la mật bậc nhất của Địa Tạng Bồ tát, giống như đại địa (đất đai) hay chịu đựng chuyên chở mọi loại nghiệp tội của tất cả chúng sinh. An nhẫn thì vững như cõi đất to lớn, định thì sâu như kho tàng bí mật. 

“Lặng lẽ suy nghĩ” trong câu “Lặng lẽ suy nghĩ ngầm biết kho tàng bí mật” là hiển rõ sự chẳng thể luận bàn của Trí Tuệ Thiền Định vậy”.
 
Kinh Đại Phương Quảng Thập Luân, quyển một nói rằng: "Địa Tạng có ý  nghĩa là ẩn chứa (kho báu bị che dấu trong lòng đất)" tức là nói tất cả kho báu ngầm dấu kín trong lòng đất đều là Địa Tạng.

Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính Luận, quyển 4 ghi rằng: "Dùng kho tàng ẩn chứa trong lòng đất ví như hiển bày Như Lai Tạng (Tathāgata-garbha). Nhưng kho báu này, một phương diện là đại biểu cho Phật Tính (Buddhatā) thanh tịnh của chúng sinh, hay khiến cho chúng sinh thành tựu viên mãn Phật Quả.  
 
Một phương diện khác là đại biểu cho Phước Đức, Trí Tuệ, Tài Bảo vô tận của sinh mệnh, cho nên Địa Tạng đại biểu cho tất cả kho tàng ẩn chứa Công Đức chẳng thể nghĩ bàn”. 
 
Địa (đất) còn có bảy ý nghĩa đặc trưng là: 

1. Đất hay sinh ra vạn vật 
2. Đất thu nhiếp vạn vật 
3. Đất chuyên chở vạn vật 
4. Đất cất giữ nhiều kho tàng của cải vật chất 
5. Đất hay nuôi dưỡng giúp cho vạn vật tăng trưởng 
6. Đất hay nâng đỡ, là chỗ dựa của vạn vật 
7. Đất bền chắc vững vàng, chẳng động 

Do đó dùng hình dạng cụ thể của Đất (地-địa) để biểu thị cho Phước Đức có được của Địa Tạng Bồ tát là: 

1. Địa Tạng Bồ Tát hay sinh ra mọi Pháp lành 
2. Địa Tạng Bồ Tát hay thâu nhiếp mọi Pháp lành trong Tâm Đại Giác 
3. Địa Tạng Bồ Tát hay gánh vác tất cả chúng sinh, dìu dắt họ tiến dần trên con đường giác ngộ. 
4. Địa Tạng Bồ Tát hay cất giữ mọi Pháp mầu nhiệm 
5. Địa Tạng Bồ Tát hay dùng mọi Pháp lành bình đẳng giúp cho mọi chúng sinh tăng trưởng Chính Pháp giải thoát. 
6. Địa Tạng Bồ Tát là chỗ dựa vững chắc của tất cả chúng sinh. 
7. Địa Tạng Bồ Tát hay hiển hiện sự mầu nhiệm tâm Bồ Đề, kiên cố như Kim Cương chẳng thể phá hoại. 

Trong Kinh lại ghi rằng: "Địa Tạng Bồ Tát trụ ở Kim Cương Bất Khả Hoại Hạnh Cảnh Giới Tam Muội, giống như Kim Cương Địa Luân thật kiên cố chẳng thể phá hoại, cho nên hay trụ giữ vạn vật khiến cho chẳng lay động. Lại giống như trái đất hay ẩn chứa các loại kho tàng quý báu vô cùng tận, hàm chứa tất cả hạt giống, khiến cho chẳng hư hoại, dần dần tươi tốt thêm.
 
Địa Tạng hay khiến cho đầy đủ tất cả Tâm Nguyện của chúng sinh thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian, là thai mẹ (Mẫu Thai) hay sinh ra chúng sinh để thành Phật. 

Đại Địa ở ý nghĩa hiện tượng cụ thể trên, có đầy đủ tính chất đặc biệt là: Sinh trưởng, kiên cố, trụ giữ vạn vật, chẳng động, rộng lớn, cùng với thai mẹ có đầy đủ khả năng sinh ra tất cả kho báu. Do Địa Tạng Bồ Tát cũng có đầy đủ Phúc Đức như vậy, cho nên dùng Địa Tạng để tác thành danh hiệu cao quý đó".

Chữ Tạng đủ nghĩa là hàm tàng, bởi Địa Tạng Bồ tát tiêu biểu cho Pháp thân thường trú, đầy đủ Trí tuệ Bát Nhã, Giải thoát...Tam đức Bí tạng. Chúng sinh vì bất giác nên không biết Tự tính vốn sẵn (Như Lai tạng). Như kho báu ẩn náu nơi nhà, Địa Tạng Bồ tát đã chứng đắc tam đức Bí tạng. 

"Vị Bồ tát này, bằng định lực, làm cho tất cả hạt giống, hoa quả phong phú. Tại sao, vì vị Bồ tát này đã qua vô số kiếp, nơi vô số Phật, phát đại nguyện cực kỳ tinh tiến và kiên cố; do năng lực của đại nguyện, để hóa độ chúng sinh, ngài giữ gìn tất cả đất đai và mầm giống cho chúng sinh tùy ý hưởng dụng. Chính năng lực của Ngài đã làm cho cả cõi đất to lớn này cỏ cây rau lá sinh trưởng tốt tươi, thóc lúa hoa quả đầy đủ chất lượng". 

Pháp sư Mãn Tín nói tiếp: “Bồ tát tay cầm hạt Bảo châu Ma ni, với ý nghĩa trừ bệnh khổ cho chúng sinh, tất cả mọi người đều có hạt Bảo châu Ma ni mà không tự biết, không chịu vận dụng nó để chi dụng theo nhu cầu. Lục Tổ Huệ Năng thuyết rằng: 

“Ðâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt,
Ðâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ,
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động,
Ðâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp!”

Mong Đại chúng học tập theo gương hạnh Bổn nguyện Địa Tạng Bồ tát, siêng tu sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng phiền não, tinh tấn tu tập để khai thác năng lượng, tiềm năng Chân Tâm, Phật tính của mình và tu hành thành tựu viên mãn quả Vô thượng Bồ đề. 

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Thích Vân Phong

TIN LIÊN QUAN

Nói và viết theo lời Phật dạy

Quốc tế 16:01 25/02/2020

Đức Phật nói đến khẩu nghiệp - ái ngữ và nhấn mạnh tầm quan trọng của ngôn từ ở hai khía cạnh thiện và ác, và có thể nói một cách ước lệ: lời nói chiếm 1/3 toàn bộ hành vi chi phối nghiệp con người trong quan hệ thân – khẩu – ý.

Như một dòng sông

Quốc tế 15:31 25/02/2020

Chúng ta là người con của đức Như Lai, bậc giác ngộ đã đem ánh sáng trí tuệ phá tan bao si ám trong biển đời khổ ải vô biên. Người đã thể hiện lòng từ bi cao tột, mong xóa sạch những hận thù, chấp trước của con người để nhân loại được sống trong yêu thương hạnh phúc.

Phật giáo tỉnh Đồng Nai họp giao ban đầu năm 2020

Quốc tế 15:27 25/02/2020

Tại chùa Tỉnh Hội - trụ sở Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai (TP. Biên Hòa, Đồng Nai), đã diễn ra phiên họp giao ban lần I vào sáng ngày 24/02 (02/02 Canh Tý).

Cậu bé cúi người cảm ơn cô y tá trước cổng bệnh viện

Quốc tế 15:09 25/02/2020

Sau khi được các y bác sĩ chữa trị, bé trai này đã xuất viện và gửi lời chào cám ơn đến những người đã giúp đỡ mình. Hình ảnh khiến nhiều người rơi nước mắt.