Phật Giáo

Nghi quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III GHPGVN

Thứ năm, 24/01/2012 | 16:56

Suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 60 vị chính thức và 10 vị bổ sung theo điều 14 chương V dự thảo tu chỉnh Hiến chương, Thông qua danh sách Ban Thường trực Hội đồng Trị sự  do Hội đồng Trị sự  họp phiên thứ nhất bầu ra (có danh sách kèm)

Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ III họp tại Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 3 và 4 tháng 11 năm 1992, tại Thủ đô Hà Nội.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương trong không khí đoàn kết thống nhất, Đại hội đã nhất trí quyết nghị:

1- Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II và chương trình hoạt động nhiệm kỳ III 1992-1997. (chương trình hoạt động gồm 7 điểm).

2- Thông qua dự án tu chỉnh Hiến chương của Giáo hội.

3- Suy tôn bổ sung vào Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 33 vị (có danh sách kèm).

4- Suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 60 vị chính thức và 10 vị bổ sung theo điều 14 chương V dự thảo tu chỉnh Hiến chương, Thông qua danh sách Ban Thường trực Hội đồng Trị sự  do Hội đồng Trị sự  họp phiên thứ nhất bầu ra (có danh sách kèm).

5- Thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm, gồm 65 Hòa thượng, 130 Thượng tọa, 18  Ni trưởng, 108  Ni sư (có danh sách kèm).

6- Giáo hội quan tâm giáo dục Phật pháp và đạo đức Phật giáo cho nam nữ Phật tử kể cả các thanh, thiếu nhi Phật tử, và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt điều đó.

7- Chấp thuận đề nghị của Ban Giáo dục Tăng, Ni xin phép đổi tên Trường Cao cấp Phật học Việt Nam thành trường Đại học Phật học.

8- Thông qua các văn kiện:

Thư gửi Cụ Tổng Bí thư Trung ương Đảng.

Thư gửi Cụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam.

Thư gửi Cụ Thủ tướng Chính phủ.

Thư gửi Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ngoài nước.

9- Đại hội thực hiện Đạo từ của Đại lão Hòa thượng Pháp chủ khuyến giáo Tăng, Ni, Phật tử ở trong và ngoài nước.

Đại hội bế mạc lúc 17 giờ 00 ngày 4 tháng 11 năm 1992.

 

TM. ĐOÀN THƯ KÝ                                                TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU                        Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
Trích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012) - Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z