Phật Giáo

Thư của cụ TBT Đỗ Mười gửi Đại hội Đại biểu toàn quốc GHPGVN lần III

Thứ năm, 22/01/2012 | 15:23

Tôi mong rằng Quý vị cao tăng và quý vị Đại biểu sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “tốt đời đẹp đạo” trong Tăng, Ni, Phật tử cả nước để cùng toàn dân đưa đất nước tiến lên, thực hiện nguyện vọng thiết tha nhất của dân tộc là giữ vững nền độc lập, tự do của Tổ quốc

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                                   

 Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 1992

 

THƯ CỦA CỤ TỔNG BÍ THƯ ĐỖ MƯỜI

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin gửi đến Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ III Giáo hội Phật giáo Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt, chúc Hòa thượng Pháp chủ, Hòa thượng Chủ tịch, Quý vị Hòa thượng, Thượng tọa, Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước về dự Đại hội dồi dào sức khoẻ.

Cách đây hơn 10 năm, cũng tại thủ đô Hà Nội này, chín tổ chức Giáo hội, hệ phái Phật giáo hai miền đất nước đã cùng nhau họp mặt xây dựng nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam vẹn toàn từ Nam chí Bắc, đó là thành quả lớn lao thể hiện nguyện vọng chung của toàn thể Tăng, Ni, Phật tử cả nước.

Những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam với phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”, đã thể hiện ý chí Hòa hợp, đoàn kết, thống nhất và góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đạt được nhiều thành tích mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hết sức hoan nghênh.

Lịch sử đã chứng minh hàng nghìn năm qua, Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó với dân tộc, không chỉ trong những lúc thanh bình mà cả khi đất nước bị xâm lược. Ngay sau khi nước nhà được thống nhất Phật giáo Việt Nam đã sớm Hòa nhập vào xu thế phất triển của đất nước trong thời kỳ mới, động viên Tăng, Ni, Phật tử trong cả nước hăng hái tham gia lao động sản xuất và tiết kiệm, nêu cao đạo đức và thuần phong mỹ tục, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, thể hiện vai trò và nghiã vụ công dân của mình đối với Tổ quốc.

Qua Đại hội lần này, tôi mong rằng Quý vị cao tăng và quý vị Đại biểu sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “tốt đời đẹp đạo” trong Tăng, Ni, Phật tử cả nước để cùng toàn dân đưa đất nước tiến lên, thực hiện nguyện vọng thiết tha nhất của dân tộc là giữ vững nền độc lập, tự do của Tổ quốc, xoá bỏ nghèo nàn lạc hậu, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, mọi người dân đều được ấm no, hạnh phúc như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

 

TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   

Đỗ Mười

(đã ký) 

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z