Phật Giáo

Thư của Đại hội gửi cụ Thủ tướng Chính phủ

Thứ năm, 28/01/2012 | 15:10

Đại hội chân thành cảm tạ cụ Thủ tướng và các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương dưới quyền lãnh đạo của Cụ, đã quan tâm tới Đại hội và hỗ trợ cho Đại hội thành công viên mãn

Thủ đô Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 1992

Kính gửi: CỤ VÕ VĂN KIỆT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Kính thưa cụ Thủ tướng.

Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ III họp tại thủ đô Hà Nội trong hai ngày mồng 3 và 4 tháng 11 năm 1992, đã thành công tốt đẹp.

Trung thành với truyền thống đoàn kết và gắn bó với dân tộc của Phật giáo Việt Nam, vốn có một bề dày lịch sử gần 20 thế kỷ, Đại hội đã làm việc trong tinh thần đoàn kết và thảo luận dân chủ, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, và Chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ III (1992-1997).

Đại hội chân thành cảm tạ cụ Thủ tướng và các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương dưới quyền lãnh đạo của Cụ, đã quan tâm tới Đại hội và hỗ trợ cho Đại hội thành công viên mãn.

Đại hội hy vọng, trong nhiệm kỳ tới trong quá trình phấn đấu để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội và biến chương trình hoạt động của nhiệm kỳ III thành cuộc sống thực tế trong Tăng, Ni, Phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục được sự quan tâm của Cụ Thủ tướng và được sự hỗ trợ đắc lực của Chính phủ và các địa phương, cũng như các cơ quan chức năng liên hệ.

Một lần nữa, Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin gửi tới cụ Thủ tướng lời chào trân trọng, lời chúc sức khoẻ và sự biết ơn chân thành.


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH


Trích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012) - Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z