Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Mục đích của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là điều hòa hợp nhất các hệ phái Phật giáo Việt Nam cả nước để hộ trì và hoằng dương Phật pháp, phục vụ dân tộc và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần Hòa bình an lạc cho thế giới.
Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Kỳ III 28/01/2012, 15:23

Mục đích của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là điều hòa hợp nhất các hệ phái Phật giáo Việt Nam cả nước để hộ trì và hoằng dương Phật pháp, phục vụ dân tộc và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần Hòa bình an lạc cho thế giới.

Thư của Đại hội gửi Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước

Thư của Đại hội gửi Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước

Kỳ III 28/01/2012, 15:18

Những điểm nêu trên, Giáo hội chân thành tín tưởng sự tán đồng của chư Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước, sẽ được thể hiện qua những đóng góp cụ thể nhằm thành tựu viên mãn hạnh nguyện hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh

Thư của Đại hội gửi cụ Thủ tướng Chính phủ

Thư của Đại hội gửi cụ Thủ tướng Chính phủ

Kỳ III 28/01/2012, 15:10

Đại hội chân thành cảm tạ cụ Thủ tướng và các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương dưới quyền lãnh đạo của Cụ, đã quan tâm tới Đại hội và hỗ trợ cho Đại hội thành công viên mãn

Diễn văn bế mạc Đại hội

Diễn văn bế mạc Đại hội

Kỳ III 25/01/2012, 16:57

Ôn lại quá trình hoạt động của Giáo hội trong 10 năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ vừa qua, hẳn không ai trong chúng ta có thể phủ nhận Phật giáo Việt Nam đang từng bước ổn định. Đó là sự vững vàng, lớn mạnh về tổ chức nhân sự

Thư của Đại hội gửi cụ Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thư của Đại hội gửi cụ Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Kỳ III 24/01/2012, 17:12

Đại hội chân thành cảm tạ sự quan tâm của Cụ Chủ tịch cũng như sự giúp đỡ tích cực có hiệu quả của các cơ quan chức năng dưới quyền lãnh đạo của Chủ tịch đối với mọi công việc của Đại hội.

Thư của Đại hội gửi cụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Thư của Đại hội gửi cụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỳ III 24/01/2012, 17:07

Với niềm tin đó, Đại hội xin bày tỏ một lần nữa với Cụ Tổng Bí thư lòng biết ơn chân thành về bức thư của Cụ nói lên những tình cảm cao quý, tốt đẹp của Cụ đối với Phật giáo Việt Nam.

Nghi quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III GHPGVN

Nghi quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III GHPGVN

Kỳ III 24/01/2012, 16:56

Suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 60 vị chính thức và 10 vị bổ sung theo điều 14 chương V dự thảo tu chỉnh Hiến chương, Thông qua danh sách Ban Thường trực Hội đồng Trị sự  do Hội đồng Trị sự  họp phiên thứ nhất bầu ra (có danh sách kèm)

Đạo từ của Hòa thượng Pháp chủ Thích Đức Nhuận đọc trong lễ bế mạc

Đạo từ của Hòa thượng Pháp chủ Thích Đức Nhuận đọc trong lễ bế mạc

Kỳ III 24/01/2012, 16:51

Nhiệm kỳ II vừa qua, Giáo hội ta đã làm được nhiều việc tốt, lợi đạo, ích đời như đã được Đại hội Giáo hội xác nhận, thể hiện truyền thống Phật giáo Việt Nam gắn bó với Dân tộc ngày càng được tô bồi vun đắp

Báo cáo về hoạt động Phật giáo Quốc tế nhiệm kỳ II của GHPGVN

Báo cáo về hoạt động Phật giáo Quốc tế nhiệm kỳ II của GHPGVN

Kỳ III 24/01/2012, 16:46

Các hoạt động đào tạo Tăng, Ni, phiên dịch Đại Tạng Kinh, các sinh hoạt tín ngưỡng trang nghiêm tại nhiều tự viện tòng lâm trên khắp đất nước đã có tác động trực tiếp gắn bó tâm tư và tình cảm của Tăng, Ni Phật tử Việt Nam tại hải ngoại với quê hương đất nước

Chương trình hoạt động nhiệm kỳ III của GHPGVN

Chương trình hoạt động nhiệm kỳ III của GHPGVN

Kỳ III 22/01/2012, 15:45

Thực trạng xã hội hiện nay kêu gọi sự đóng góp rất nhiều của Tăng, Ni và Phật tử trong công cuộc giáo dục đạo đức, bảo tồn và phát triển nền văn hoá dân tộc. Giáo hội cần ra sức vận động tổ chức cho Tăng, Ni, Phật tử tham gia vào các mặt hoạt động này

Báo cáo tổng kết hoạt động 5 năm nhiệm kỳ II và dự thảo chương trình hoạt động nhiệm kỳ III của HĐTS GHPGVN

Báo cáo tổng kết hoạt động 5 năm nhiệm kỳ II và dự thảo chương trình hoạt động nhiệm kỳ III của HĐTS GHPGVN

Kỳ III 22/01/2012, 15:40

Nhiều vị giáo phẩm tiêu biểu trong Giáo hội vừa được bầu vào Đại biểu Quốc hội khoá IX để góp phần phản ánh những nguyện vọng của Tăng, Ni, Phật tử và quần chúng nhân dân với Quốc hội và Nhà nước.

Bài phát biểu của ông PHẠM VĂN KIẾT, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bài phát biểu của ông PHẠM VĂN KIẾT, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Kỳ III 22/01/2012, 15:33

Những thành tựu năm năm qua của Giáo hội thể hiện rõ nét tình yêu tổ quốc và tinh thần dân tộc của Tăng, Ni Phật tử Việt Nam , nhiều hoạt động đều hướng đến việc Phật tử làm tròn nghĩa vụ đối với gia đình, xã hội và đất nước

Thư của cụ TBT Đỗ Mười gửi Đại hội Đại biểu toàn quốc GHPGVN lần III

Thư của cụ TBT Đỗ Mười gửi Đại hội Đại biểu toàn quốc GHPGVN lần III

Kỳ III 22/01/2012, 15:23

Tôi mong rằng Quý vị cao tăng và quý vị Đại biểu sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “tốt đời đẹp đạo” trong Tăng, Ni, Phật tử cả nước để cùng toàn dân đưa đất nước tiến lên, thực hiện nguyện vọng thiết tha nhất của dân tộc là giữ vững nền độc lập, tự do của Tổ quốc

Phần hai Văn kiện đại hội: Diễn Văn Khai Mạc Đại Hội

Phần hai Văn kiện đại hội: Diễn Văn Khai Mạc Đại Hội

Kỳ III 22/01/2012, 15:18

Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tuyên bố sự hiện diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay là một tất yếu lịch sử phù hợp với nguyện vọng của Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam, chiếm ba phần tư dân số Việt Nam

Chương III: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM LẦN III NHIỆM KỲ 1992-1997. Phần Một: Tóm tắt kết quả Đại hội

Chương III: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM LẦN III NHIỆM KỲ 1992-1997. Phần Một: Tóm tắt kết quả Đại hội

Kỳ III 22/01/2012, 15:10

Nhiệm kỳ III là giai đoạn tiếp tục phát triển một cách toàn diện và hoàn chỉnh các mặt hoạt động của 10 ban ngành, viện từ Trung ương đến địa phương trong thời kỳ tiếp tục đổi mới và mở cửa của đất nước, tiến tới mục tiêu dân giàu nước mạnh

Xem thêm