Diễn văn bế mạc Đại hội

Ôn lại quá trình hoạt động của Giáo hội trong 10 năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ vừa qua, hẳn không ai trong chúng ta có thể phủ nhận Phật giáo Việt Nam đang từng bước ổn định. Đó là sự vững vàng, lớn mạnh về tổ chức nhân sự
16:57 25/01/2012

Thư của Đại hội gửi cụ Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đại hội chân thành cảm tạ sự quan tâm của Cụ Chủ tịch cũng như sự giúp đỡ tích cực có hiệu quả của các cơ quan chức năng dưới quyền lãnh đạo của Chủ tịch đối với mọi công việc của Đại hội.
17:12 24/01/2012

Thư của Đại hội gửi cụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Với niềm tin đó, Đại hội xin bày tỏ một lần nữa với Cụ Tổng Bí thư lòng biết ơn chân thành về bức thư của Cụ nói lên những tình cảm cao quý, tốt đẹp của Cụ đối với Phật giáo Việt Nam.
17:07 24/01/2012

Nghi quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III GHPGVN

Suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 60 vị chính thức và 10 vị bổ sung theo điều 14 chương V dự thảo tu chỉnh Hiến chương, Thông qua danh sách Ban Thường trực Hội đồng Trị sự  do Hội đồng Trị sự  họp phiên thứ nhất bầu ra (có danh sách kèm)
16:56 24/01/2012

Đạo từ của Hòa thượng Pháp chủ Thích Đức Nhuận đọc trong lễ bế mạc

Nhiệm kỳ II vừa qua, Giáo hội ta đã làm được nhiều việc tốt, lợi đạo, ích đời như đã được Đại hội Giáo hội xác nhận, thể hiện truyền thống Phật giáo Việt Nam gắn bó với Dân tộc ngày càng được tô bồi vun đắp
16:51 24/01/2012

Báo cáo về hoạt động Phật giáo Quốc tế nhiệm kỳ II của GHPGVN

Các hoạt động đào tạo Tăng, Ni, phiên dịch Đại Tạng Kinh, các sinh hoạt tín ngưỡng trang nghiêm tại nhiều tự viện tòng lâm trên khắp đất nước đã có tác động trực tiếp gắn bó tâm tư và tình cảm của Tăng, Ni Phật tử Việt Nam tại hải ngoại với quê hương đất nước
16:46 24/01/2012

Chương trình hoạt động nhiệm kỳ III của GHPGVN

Thực trạng xã hội hiện nay kêu gọi sự đóng góp rất nhiều của Tăng, Ni và Phật tử trong công cuộc giáo dục đạo đức, bảo tồn và phát triển nền văn hoá dân tộc. Giáo hội cần ra sức vận động tổ chức cho Tăng, Ni, Phật tử tham gia vào các mặt hoạt động này
15:45 22/01/2012
Phật Giáo

Báo cáo tổng kết hoạt động 5 năm nhiệm kỳ II và dự thảo chương trình hoạt động nhiệm kỳ III của HĐTS GHPGVN

Nhiều vị giáo phẩm tiêu biểu trong Giáo hội vừa được bầu vào Đại biểu Quốc hội khoá IX để góp phần phản ánh những nguyện vọng của Tăng, Ni, Phật tử và quần chúng nhân dân với Quốc hội và Nhà nước.
15:40 22/01/2012

Bài phát biểu của ông PHẠM VĂN KIẾT, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Những thành tựu năm năm qua của Giáo hội thể hiện rõ nét tình yêu tổ quốc và tinh thần dân tộc của Tăng, Ni Phật tử Việt Nam , nhiều hoạt động đều hướng đến việc Phật tử làm tròn nghĩa vụ đối với gia đình, xã hội và đất nước
15:33 22/01/2012

Thư của cụ TBT Đỗ Mười gửi Đại hội Đại biểu toàn quốc GHPGVN lần III

Tôi mong rằng Quý vị cao tăng và quý vị Đại biểu sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “tốt đời đẹp đạo” trong Tăng, Ni, Phật tử cả nước để cùng toàn dân đưa đất nước tiến lên, thực hiện nguyện vọng thiết tha nhất của dân tộc là giữ vững nền độc lập, tự do của Tổ quốc
15:23 22/01/2012

Phần hai Văn kiện đại hội: Diễn Văn Khai Mạc Đại Hội

Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tuyên bố sự hiện diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay là một tất yếu lịch sử phù hợp với nguyện vọng của Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam, chiếm ba phần tư dân số Việt Nam
15:18 22/01/2012

Chương III: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM LẦN III NHIỆM KỲ 1992-1997. Phần Một: Tóm tắt kết quả Đại hội

Nhiệm kỳ III là giai đoạn tiếp tục phát triển một cách toàn diện và hoàn chỉnh các mặt hoạt động của 10 ban ngành, viện từ Trung ương đến địa phương trong thời kỳ tiếp tục đổi mới và mở cửa của đất nước, tiến tới mục tiêu dân giàu nước mạnh
15:10 22/01/2012
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z