Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ sáu, 03/04/2020, 08:49 AM

Người đạt Bất niệm tự niệm, có còn vọng niệm không?

Xin thưa, người đạt Bất niệm tự niệm, chỉ vọng niệm ít khởi thôi, chớ chưa thật sự dứt hết. Nếu sạch hết vọng niệm thì thành Phật rồi. Tuy thỉnh thoảng vọng niệm có khởi, nhưng vừa khởi lên liền tự dứt. Đây là chỗ kỳ đặc vi diệu của pháp môn niệm Phật.

Điều thiết yếu khi niệm Phật

Khi niệm Phật, các Phật tử niệm danh bất kỳ Đức Phật đều nhận được công đức vô lượng vô biên

Khi niệm Phật, các Phật tử niệm danh bất kỳ Đức Phật đều nhận được công đức vô lượng vô biên

Hỏi: Kính bạch thầy, con đọc trong sách Tịnh độ thấy có câu: Bất niệm tự niệm, nhưng con không hiểu khi mình đạt được Bất niệm tự niệm rồi, thì khi đó có còn vọng niệm không? và cho đến khi nào mới trừ hết vọng niệm? Kính xin thầy giái đáp cho con rõ.

Đáp: Xin thưa, người đạt Bất niệm tự niệm, chỉ vọng niệm ít khởi thôi, chớ chưa thật sự dứt hết. Nếu sạch hết vọng niệm thì thành Phật rồi. Tuy thỉnh thoảng vọng niệm có khởi, nhưng vừa khởi lên liền tự dứt. Đây là chỗ kỳ đặc vi diệu của pháp môn niệm Phật.

Triệt Ngộ Đại Sư là vị Tổ thứ mười hai trong Liên tông có dạy: "Chỉ có Đức Phật mới vô niệm, còn từ Đẳng giác Bồ tát trở xuống đều hữu niệm". Như vậy, từ ngữ "vô niệm" mà chúng ta thường nghe thường dùng có nghĩa là không tà niệm chớ không phải thật sự là không có niệm.

Vọng niệm sạch hết thì mới gọi là Giác ngộ viên mãn.

Vọng niệm sạch hết thì mới gọi là Giác ngộ viên mãn.

Ngẫu Ích Đại Sư nói: "Nhập vô tưởng định vẫn còn có tám vạn bốn ngàn (84.000) loạn tưởng khô khan".

Ăn chay, niệm Phật, thương người, thương vật

Trong khế kinh có nói: Trong khoảng khảy ngón tay có sáu mươi sát na. Mỗi sát na có một trăm mười ý niệm. Như vậy trong khoảng khảy ngón tay có sáu ngàn sáu trăm ý niệm. Những ý niệm mà ta thường nói đó là những ý niệm thô, còn những ý niệm vi tế thì làm sao ta có thể nhận ra được?

Phật tử hỏi cho đến khi nào mới trừ hết vọng niệm? Nếu y cứ vào Tứ quả Thanh Văn của Phật giáo Nguyên Thủy, thì đến quả vị A la hán mới trừ hết vọng niệm (A la hán vị xả). Nghĩa là A la hán xả bỏ hết vọng niệm. Còn y cứ vào quả vị tu chứng của Phật giáo Phát Triển (Đại thừa) thì phải đến quả vị Phật mới hoàn toàn không còn vọng niệm. Vọng niệm sạch hết thì mới gọi là Giác ngộ viên mãn.

> Xem thêm video: Tác hại của lời nói dối:

Phật Giáo
Nhà Của Mẹ - công trình kiến trúc dung dị mô phỏng hình tượng người mẹ hiền

Nhà Của Mẹ - công trình kiến trúc dung dị mô phỏng hình tượng người mẹ hiền

HomeAZ 26/05/2020, 17:16

"Nhà Của Mẹ" là công trình kiến trúc dung dị của một nhóm kiến trúc sư, với lối thiết kế độc đáo hài hòa cùng thiên nhiên, cảnh quan địa phương, làm nên nét đẹp riêng biệt và cuốn hút.

Vì sao nhà sư có thể ngồi thiền trong chảo dầu sôi?

Hỏi - Đáp 08:51 29/05/2020

Một nhà sư Thái Lan ngồi thiền trong chảo dầu đun sôi lan truyền rất nhanh trên Youtube. Một số người cho rằng nhà sư đã sử dụng phép thuật, một số khác cho rằng nhà sư đã đạt tới cảnh giới cao nên không thể bị tổn hại khi ngồi trong chảo dầu sôi.

Pháp Thuận Thiền sư

Hỏi - Đáp 08:35 29/05/2020

Pháp Thuận Thiền sư (915-990) họ Đỗ, không rõ tên thật và quê quán, thuộc thế hệ thứ mười dòng thiền nam phương. Xuất gia từ nhỏ, thờ thiền sư Phù Trì chùa Long Thọ làm thầy.

Tư tưởng hòa bình qua lời dạy của Đức Phật

Hỏi - Đáp 08:18 29/05/2020

Bốn đức: Từ, Bi, Hỷ, Xả nếu được mọi người ứng dụng trong đời sống hằng ngày, thì chiến tranh sẽ không có mặt trên hành tinh này, thay vào đó là thế giới có cuộc sống yên ổn, hòa bình mà ai ai cũng mong đợi.

Phá trừ các mối nghi gây chướng ngại cho việc vãng sinh

Hỏi - Đáp 08:17 29/05/2020

Người nào khi sinh tiền thường tạo các nghiệp ác cực trọng nhưng đến khi lâm chung gặp được thiện tri thức khai thị mới biết được mà phát tâm niệm Phật, người đó cũng được vãng sinh Tây phương

Từ điển Phật học