Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ sáu, 22/04/2022, 16:12 PM

Phước từ đâu có?

Người xưa nói, có phúc có đức mặc sức mà hưởng. Phúc đức cũng góp phần làm cho con người sống đầy đủ hạnh phúc. Thiếu phúc đức sẽ nghèo khổ bần hàn. Cho nên con người muốn sống an vui hạnh phúc đầy đủ cần tu tạo phúc đức. Muốn vun bồi phúc đức thì phải hiểu phúc từ đâu sanh ra...

Hai phẩm chất cốt lõi làm nên giá trị con người là phúc đức (đạo đức) và trí tuệ. 

Người xưa nói, có phúc có đức mặc sức mà hưởng. Phúc đức cũng góp phần làm cho con người sống đầy đủ hạnh phúc. Thiếu phúc đức sẽ nghèo khổ bần hàn

Cho nên con người muốn sống an vui hạnh phúc đầy đủ cần tu tạo phúc đức. Muốn vun bồi phúc đức thì phải hiểu phúc từ đâu sanh ra:

Hai phẩm chất cốt lõi làm nên giá trị con người là phúc đức (đạo đức) và trí tuệ.

Hai phẩm chất cốt lõi làm nên giá trị con người là phúc đức (đạo đức) và trí tuệ.

1. Phước sinh do phát tâm tu hạnh bố thí, cứu giúp bá tánh nghèo khổ

2. Phước sinh do hành trì giới pháp như 5 giới và 10 điều thiện

3. Phước sinh do sự chuyên tâm niệm Phật, nghe pháp,

4. Phước sinh do biết hạ mình khiêm tốn, kham nhẫn

5. Phước sinh do siêng năng tinh tấn làm các việc phước thiện

6. Phước sinh do sự tùy hỷ phước báu của người khác

7. Phước sinh do khuyên người khác tu phước hay tùy hỷ khi thấy hoặc biết người khác làm phước,

8. Phước sinh nhờ tam bao dung hỷ xả không chấp

9. Phước sinh nhờ sự tín tâm khuyên người khác vào đạo nghe Phật pháp,

10. Phước sinh do có tri kiến chân chính, cung kính Tam Bảo, nói, làm theo lời Phật dạy

11. Phước sinh nhờ biết sám hối, sửa đổi lỗi lầm

12. Phước sinh nhờ hằng ngày thường xuyên, kiên trì tụng đọc kinh điển Phật dạy

Vun cây phúc

Bồi gốc trí

Phúc trí tăng trưởng

Phúc lạc đủ đầy

Cần lắm thay

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Ăn chay mà nấu mặn có tội không?

Kiến thức 10:18 22/06/2022

Hỏi: Dạ thưa Thầy, con ăn chay nhưng gia đình chồng con ăn mặn, vậy con ăn chay mà con nấu mặn có tội không?

Nỗ lực làm phước, tọa thiền, lạy Phật thì điều tốt đẹp sẽ đến

Kiến thức 08:45 22/06/2022

Có khi đời trước mình không có nhân lành, nhưng mà nếu đời này mình nỗ lực tìm lỗi. Mình nỗ lực làm phước hàng ngày, nỗ lực lạy Phật hàng ngày, nỗ lực Tọa Thiền hàng ngày thì ngay trong kiếp này những dấu hiệu tốt đẹp sẽ hiện ra dần dần.

Học cách xem nhẹ

Kiến thức 07:39 22/06/2022

Cuộc sống này, rốt cuộc chỉ xoay quanh phép tính cộng và trừ. Nếu bạn cộng thêm niềm vui, thì nỗi buồn tự khắc sẽ giảm đi. Thế sự này, rốt cùng chính là hành trình theo đuổi và buông bỏ. Nên biết theo đuổi những điều tốt đẹp và sáng suốt buông bỏ những thứ độc hại, phiền phức.

Làm sao có thể lại gặp vợ hay chồng ở kiếp sau?

Kiến thức 07:01 22/06/2022

Hỏi: Kính bạch Thầy! Làm sao có thể gặp lại vợ hay chồng ở kiếp sau?