Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ bảy, 06/07/2013, 07:55 AM

Quyết định chuẩn y Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Tp.HCM

Chuẩn y thành phần nhân sự Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 - 2017, gồm 12 thành viên, do Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Viện trưởng (danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

- o0o -

Số : 214 /QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

- o0o -

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Chuẩn y thành phần Nhân sự Hội đồng Điều hành
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh
Nhiệm kỳ 2012 - 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

-Căn cứ điều 25 chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tu chỉnh lần thứ V).
-Căn cứ điều 4 chương I Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.
-Căn cứ tờ trình ngày 02/7/2013 của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 - 2017, gồm 12 thành viên, do Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Viện trưởng (danh sách đính kèm).

Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trái với quyết định này đều không còn giá trị thực hiện.

Nơi nhận :

- Như điều 2 "để thực hiện”

- Ban Giáo dục Tăng Ni TW GHPGVN

- Ban Tôn giáo của Chính phủ

- UBND, UBMTTQVN, SNV TP. HCM

"để biết”

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH 

(đã ký)

 

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

- o0o -

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

- o0o -

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2012 - 2017
Theo Quyết định số: 214 /QĐ.HĐTS ngày 04/7/2013

 

 

1.Viện trưởng : HT. TS Thích Trí Quảng

2.Phó Viện Trưởng Thường trực : HT. Ths.Thích Giác Toàn

3.Phó Viện Trưởng : GS. TS Lê Mạnh Thát

4.Phó Viện Trưởng : HT. Ths.Thích Đạt Đạo

5.Phó Viện Trưởng : TT. TS Thích Tâm Đức

6.Phó Viện Trưởng : TT. TS Thích Bửu Chánh

7.Phó Viện Trưởng : TT. TS Thích Nhật Từ

8.Phó Viện Trưởng : TT. TS Thích Viên Trí

9.Phó Viện Trưởng : TT. TS Thích Phước Đạt

10. Tổng Thư ký : ĐĐ. TS Thích Quang Thạnh

11. Phó Tổng Thư ký : ĐĐ. TS Thích Giác Hoàng

12. Trưởng ban Bảo trợ : TT. Thích Thanh Phong.

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH 

(đã ký)

 

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng”.

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Cô gái người Mỹ gốc Việt thành lập quỹ trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học Việt Nam

Văn kiện 20:12 08/08/2022

Trong số 23 thí sinh xuất sắc nhất đến từ nhiều nền văn hóa trong cộng đồng châu Á, Jessica Trần là thí sinh được trao vương miện Hoa hậu Cộng đồng năm 2015, đã chia sẻ câu chuyện của riêng mình về một tổ chức khuyến học do cô sáng lập năm cô 18 tuổi.

Sanh không mang đến, chết không mang theo, cớ sao ta mãi nặng lòng?

Văn kiện 17:57 08/08/2022

Nhiều người có thể giữ mình ở mức vài ba triệu, nhưng có thể thay đổi trước vài ba tỷ. Nhưng cũng có kẻ trước tiền bạc không hề gục ngã, vẫn giữ vững giá trị và bản lĩnh của mình.

Câu chuyện tiền thân Đức Phật: Chuyện người buôn chè

Văn kiện 17:56 08/08/2022

Này Tỷ-kheo, ông xuất gia trong Giáo pháp đem lại Ðạo và Quả như vậy, lại từ bỏ tinh tấn, ông sẽ sầu muộn lâu dài, như người lái buôn Seriva đã mất một cái bát bằng vàng trị giá trăm ngàn đồng tiền vàng. Các Tỷ-kheo yêu cầu Thế Tôn phân tích sự việc này.

Tu là chuyển nghiệp (Phần 2)

Văn kiện 13:18 08/08/2022

Người quán chiếu nhìn thấy Nhân tức khắc biết cả Quả, nhìn thấy quả tức khắc biết cả Nhân. Thâm quán hơn khi nhìn vào một sự kiện duy nhất, người này thấy ngay cùng một sát na cả Nhân lẫn Quả, không cần suy ngẫm gì.