Phật Giáo

Tác phẩm đúc kết tinh hoa những lời dạy của vị Thánh tăng cận đại

Thứ năm, 03/10/2019 | 08:26

Cẩm Nang Tu Đạo là tác phẩm đúc kết tinh hoa những lời dạy của vị Thánh tăng cận đại, Hòa thượng Quảng Khâm (1892-1986). Là người đã giác ngộ, mỗi lời dạy của Ngài trực tiếp phá vỡ vô minh, khiến ta giác ngộ như Ngài.

 >>Những cuốn sách Phật giáo hay nên đọc

Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: “Chúng sinh như người bệnh, thiện tri thức như bác sĩ, lời dạy của thiện tri thức như thuốc hay. Thuốc hay thì đắng, song trị lành được bệnh”.

Bởi vậy, trong tập Cẩm Nang này, bạn sẽ thấy mỗi lời dạy của Ngài đều vô cùng sâu sắc, trực tiếp song đơn giản; ngắn gọn, dễ hiểu mà hàm súc. Đây là điểm then chốt dị biệt giữa lời nói của người đã ngộ đạo và kẻ chưa tỉnh giác.

Bìa cuốn Cẩm Nang Tu Đạo.

Bìa cuốn Cẩm Nang Tu Đạo.

Bài liên quan

Kẻ còn mê muội thì cần lời giảng cao xa, sâu sắc, dùng trò chơi trí thức chữ nghĩa, song thiếu thực dụng nội tại. Những lời dạy của Hòa thượng Quảng Khâm là những lời mà không ai có thể bắt chước được, bởi vì những lời ấy được lưu xuất từ một nội tâm thâm chứng và một cuộc đời chân thật thực nghiệm. Sống trong sự thâm chứng ấy mỗi ngày, Ngài chỉ ăn một bữa ngọ và chỉ ăn trái cây; ngủ thì ngủ ngồi; áo mặc thì chỉ một vài bộ. Ngài rất ít lời, không nói chuyện dông dài, bàn luận thế sự tạp nhạp. Cả đời, vật sở hữu của Ngài hoàn toàn không! Chẳng có xe hơi, chẳng có trương mục ngân hàng hay thẻ tín dụng, nhà riêng, ti vi, tủ lạnh, radio... tất cả Ngài đều không có. Chính bởi vì, và chỉ có, cuộc sống rỗng không như vậy nên Ngài mới thực sự an trụ trong cảnh giới chân không của tự tâm. Đây thật là điều quý báu để chúng ta, kẻ hậu học, nhất là người xuất gia, phản tỉnh và thức tỉnh.

Hòa thượng Quảng Khâm.

Hòa thượng Quảng Khâm.

Bài liên quan

Đối tượng trọng tâm của tập Cẩm Nang này là người xuất gia, song hoàn toàn ứng dụng cho kẻ tại gia. Khi đọc Cẩm Nang, bạn hãy hình dung như có một vị Tăng già hiền từ, chín mươi tuổi ngoài, đang nói chuyện cùng mình vậy.

Sách này, đọc là để áp dụng; đây không phải là tiểu thuyết, truyện, hay sách nghiên cứu để tăng kiến thức. Khi được đọc để áp dụng như thuốc lành trị bệnh hay như gậy đỡ chân, thì tập Cẩm Nang này sẽ giúp chúng ta thay đổi cái nhìn, sửa thói hư tật xấu, trừ suy nghĩ lầm lẫn, hướng dẫn bước tu đúng đắn. Khi đó, ánh sáng bất tận của chánh pháp sẽ chắc chắn tràn ngập nơi nơi, trong tâm bạn và những gì quanh bạn.

Minh Chính (TH)
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z