Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ ba, 17/10/2017, 17:28 PM

Tâm thư kêu gọi xây dựng chùa Hồng Ân (Phú Xuyên, Hà Nội)

Chúng con kính cẩn trên nương nhờ uy lực của chư Phật, Bồ Tát, nhờ hồng ân Tam Bảo, dưới nhờ sức lực gia trì của hiện tiền Chư tôn đức, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng, ni, sau cùng chúng con tha thiết kêu gọi sự phát tâm trợ giúp gieo duyên lành phát Tâm Bồ Đề của quý phật tử, thiện nam tín nữ gần xa ủng hộ tịnh tài cũng như tịnh vật để ngôi Tam Bảo sớm được hoàn thành viên mãn.

TÂM THƯ KÊU GỌI XÂY DỰNG CHÙA HỒNG ÂN
Thôn Tư Can – xã Châu Can – huyện Phú Xuyên – thành phố Hà Nội

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch: Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng, ni. 

Kính thưa: Quý đạo hữu phật tử, Chư thiện nam tín nữ gần xa cùng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Hơn 2000 năm qua, đạo Phật luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam và đã trở thành chỗ dựa tâm linh, là con đường đạo đức đưa con người xích lại gần nhau hơn. Đây là nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc tràn đầy tinh thần từ bi trí tuệ của Phật giáo từ xưa tới nay. 

Chùa Hồng Ân tọa lạc tại thôn Tư Can, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Nhờ hồng phúc của chư Tổ khai sơn chùa và sự phát tâm của thập phương tín thí mà ngôi chùa Hồng Ân dù trải qua bao biến cố lịch sử vẫn luôn là mái nhà chung của biết bao thế hệ người dân địa phương. Chùa không chỉ là nơi để phật tử chúng sinh dâng hương bái Phật tỏ lòng thành kính mà còn là nơi sinh hoạt chung để bồi đắp giáo lý từ bi và trí tuệ của đức Thế Tôn. Xưa kia, Thiền sư Mãn Giác có bài kệ rằng: 

“Mái chùa che chở hồn dân tộc,
Nếp sống muôn đời của tổ tông”.

Thế nhưng niềm hạnh phúc vô biên khi Phật Pháp trường tồn tại làng quê còn nhiều khó khăn ấy luôn đi kèm với nỗi lo âu, trăn trở khi ngôi chùa đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Trải qua bao thăng trầm mưa nắng, chịu sự chi phối chung của quy luật vô thường, ngôi Tam Bảo chùa Hồng Ân đã hư hoại nhiều và không còn đủ điều kiện cho việc sinh hoạt, tu học của phật tử tại địa phương. Đứng trước ngôi Tam Bảo, chúng con thấy đau lòng và xót xa vô cùng vì mái nhà tạo nên nguồn nặng lượng an bình từ công đức tu hành của đại chúng đã xuống cấp trầm trọng.

Kính bạch Chư tôn đức!
Kính thưa quý đạo hữu phật tử!

Trên tinh thần “Hoằng dương phật pháp” cùng với tâm nguyện “trùng hưng Tam Bảo”, Chư tăng, ni bản tự và chính quyền địa phương các cấp, phật tử, nhân dân cùng phát đại nguyện xây dựng lại tòa Đại hùng Bảo điện, Tổ đường, Tam tòa Thánh Mẫu, nhà Tứ Ân cùng một số công trình tâm linh khác để trang nghiêm cảnh Phật và giúp Phật tử có điều kiện tốt hơn để học Phật, nghe Pháp, tu dưỡng tâm Bồ Đề. Dẫu biết rằng để hoàn thành tâm nguyện ấy sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cần hội đủ duyên lành và những điều kiện cần thiết về mọi mặt.

Vì vậy chúng con kính cẩn trên nương nhờ uy lực của chư Phật, Bồ Tát, nhờ hồng ân Tam Bảo, dưới nhờ sức lực gia trì của hiện tiền Chư tôn đức, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng, ni, sau cùng chúng con tha thiết kêu gọi sự phát tâm trợ giúp gieo duyên lành phát Tâm Bồ Đề của quý phật tử, thiện nam tín nữ gần xa ủng hộ tịnh tài cũng như tịnh vật để ngôi Tam Bảo sớm được hoàn thành viên mãn như lời Phật dạy:

“Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa
Thiền môn hưng thịnh bởi đàn tín phát tâm”.

Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện, đức Phật dạy rằng: 

“Lại nữa, này Bồ Tát Ðịa Tạng! Trong đời vị lai, nếu có các Quốc Vương cho đến hàng Phạm Chí… gặp chùa tháp thờ Phật, hoặc hình tượng Phật, cho đến tượng Bồ Tát, Thanh Văn hoặc Bích Chi Phật, bèn đích thân thu xếp sửa sang, cúng dàng, bố thí, thì các Quốc Vương đó sẽ được trong ba kiếp làm thân Ðế Thích, thụ hưởng sự vui sướng thù thắng, vi diệu. Nếu có thể đem phúc lợi bố thí này hồi hướng cho Pháp Giới, thì các Ðại Quốc Vương đó, trong mười kiếp thường được làm vị Ðại Phạm Thiên Vương.

Lại nữa này Bồ Tát Ðịa Tạng! Trong đời vị lai, nếu có các Quốc Vương cho đến hàng Phạm Chí… gặp tháp miếu của chư Phật thuở trước, hoặc cả Kinh Điển, hình tượng bị hủy hoại, rách nát, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Các Quốc Vương đó, hoặc tự mình lo liệu sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác, thậm chí cả trăm nghìn người cùng bố thí để kết Pháp duyên; thì các vị Quốc Vương đó trong trăm nghìn đời thường được làm thân Chuyển Luân Vương, còn những người cùng chung làm việc bố thí đó, trong trăm nghìn đời thường được làm thân Tiểu Quốc Vương.

Nếu lại có thể ở trước chùa tháp mà phát tâm hồi hướng, thì các Quốc Vương cho đến những người đó, thảy đều thành Phật Ðạo, bởi phúc báo ấy là vô lượng vô biên”.

Vậy ngôi Tam Bảo có được trang nghiêm, tâm nguyện của chúng con có sớm thành tựu được hay không đó chính là nhờ sự gia hộ của chư Phật, nhờ sức chú nguyện của Chư tôn đức tăng, ni và sự giúp đỡ, trợ duyên của quý đạo hữu Phật tử xa gần cùng những người con quê hương trên mọi miền đất nước. 

Chúng con tin:

“Công đức mở mang Tam Bảo, nên tướng hảo được trang nghiêm.
Phúc báo trùng tu Phật điện mà quả lành được tăng trưởng”.

Bằng cả tấm lòng của những người con Phật, chúng con luôn trân trọng và thành kính đón nhận sự hoan hỷ phát tâm cúng dàng của quý vị. Xin thay mặt bản tự, bản đạo chùa Hồng Ân thành tâm tri ân, tùy hỷ và tán thán công đức.

Kính chúc Chư tôn đức và phật tử thân tâm an lạc, phật sự viên thành!
Thập phương công đức, Tam Bảo chứng minh.

Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội: Thượng tọa Thích Thanh Hướng.
Trụ trì Ni sư Thích Đàm Hiện
Mọi đóng góp về tịnh tài, tịnh vật xin quý vị hoan hỷ gửi về:
Chùa Hồng Ân, thôn Tư Can, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. 
Ni sư trụ trì Thích Đàm Hiện
Số điện thoại: 0964.200.558

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Tu tịnh khẩu là tu như thế nào?

Ủng hộ 14:25 26/06/2022

Hỏi: Con thưa Thầy, con nghe nói là có pháp tu tịnh khẩu, vậy tu tịnh khẩu là tu như thế nào thưa Thầy?

Niệm Phật thế nào để phước sanh vô lượng?

Ủng hộ 14:13 26/06/2022

Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật.

Thế nào là kính trọng kinh pháp?

Ủng hộ 13:07 26/06/2022

Kinh sách ghi lại lời dạy vàng ngọc của Đức Phật, thực sự quý báu trong đời nên gọi là Pháp bảo. Người đệ tử Phật nhờ đọc kinh sách mà biết được lời Thế Tôn dạy, biết pháp để tu nên chúng ta luôn trân trọng, kính quý và biết ơn giáo pháp.

Tâm của Phật – Nơi chứa tất cả những điều tuyệt đối của Từ bi và trí tuệ

Ủng hộ 10:55 26/06/2022

Đức Phật là nơi nương tựa tuyệt đối, vững chắc về tâm linh và đạo đức muôn đời của nhân loại.