Phật Giáo

Thái Nguyên: Hạ trường tác pháp bạch "Tự tứ"

Thứ năm, 18/09/2013 | 17:16

Sáng hôm nay ngày 14/08/ Quý Tỵ (18/09/2013) Hạ trường chùa Phù Liễn trụ sở GHPGVN tỉnh Thái Nguyên làm lễ tác pháp bạch Tự tứ

Tại buổi lễ có sự hiện diện của TT.Thích Nguyên Thành - Ủy viên HĐTS GHPGVN – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên- ngôi đường chủ Hạ trường cùng đông đảo chư tôn đức tăng, ni tại hạ trường, ĐĐ.Thích Đạo Quảng - Chánh duy na hạ trường.

Ngày Tự Tứ từ lâu đã trở thành thời điểm hướng thượng quan trọng nhất trong mùa An cư. Đây là một trong những nghĩa vụ thiêng liêng hàng năm của chư Tăng là An cư kiết hạ. Nghĩa vụ thiêng liêng ấy chỉ hoàn thành sau khi chư Tăng Tự Tứ.

Tự tứ là ngày cuối cùng của ba tháng An cư, mỗi vị Tỷ khiêu tự nêu lên các lỗi của mình đã phạm qua ba việc: Thấy, Nghe, Nghi ngờ, đối trước các Tỷ khiêu khác mà sám hối thì được thanh tịnh, tự sinh vui mừng, nên gọi là Tự Tứ.

Sau lễ Tự Tứ, chư Tăng được thêm một tuổi Hạ. Tự Tứ mang ý nghĩa biểu thị sự thanh tịnh hòa hợp của Tăng và đánh dấu một bước trưởng thành về đạo hạnh của các Tỷ khiêu qua ba tháng An cư.

Chùm ảnh tác pháp Tự tứ của chư tăng hạ trường chùa Phù Liễn: 

 ĐĐ.Thích Nguyên Thành - Ngôi đường chủ hạ trường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thập Bát Công

Thập Bát Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z