Phật Giáo

Thanh Hóa: 15 năm xây dựng “chùa cảnh tinh tiến gương mẫu”

Thứ năm, 31/03/2016 | 07:35

Ngày 21/02/Bính Thân (29/03/2016) Ban TT UBMTTQ tỉnh và TT BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm và biểu dương điển hình phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến gương mẫu” trong tăng ni, phật tử tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn (2001 - 2016).

Hội nghị do ĐĐ.Thích Tâm Đức, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa và chư vị Phó BTS GHPGVN tỉnh; bà Lê Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chủ trì.

Hội nghị có sự tham dự của ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo BTG UB MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng TT  BTS Phật giáo tỉnh 114 vị đại biểu tiêu biểu là Ni trưởng, đại đức, tăng ni, cư sĩ, phật tử đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến gương mẫu” đại diện cho 156 vị tăng ni và 80.000 tín đồ phật tử trong tỉnh đã về dự Hội nghị đông đủ.

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh, Công an tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo UBND 19 huyện, thị, thành phố có sư trụ trì chùa, Thường trực MTTQ và Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và địa phương, đài phát thanh và truyền hình tỉnh.

Tại hội nghị bà Lê Thị Oanh đã đọc diễn văn khai mạc: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” là cuộc vận động lớn, mang tính toàn dân, toàn diện do UBT.ƯMTTQ Việt Nam phát động từ tháng 5/1995 nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng. Cuộc vận động đã nhận được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có chức sắc các tôn giáo. Hưởng ứng cuộc vận động này, phong trào “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến gương mẫu” do UB T.Ư MTTQ Việt Nam và HĐTS T.Ư GHPGVN phát động được tăng ni, phật tử trong tỉnh tổ chức thực hiện đến nay đã được 15 năm”.

Đại đức Thích Tâm Đức đã báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến gương mẫu” trong Tăng Ni, Phật tử tỉnh Thanh Hóa. Hội nghị cũng đã nghe một số báo cáo của các sư trụ trì về những kết quả làm được của một số chùa ở các địa phương. Hội nghị sẽ thảo luận, trao đổi kinh nghiệm những cách làm hay để tiếp tục nhân rộng điển hình xây dựng chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu trong thời gian tới.

Ông Lê Bá Trình và ông Nguyễn Văn Tuấn đã phát biểu ý kiến đánh giá cao BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa là thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân, những năm qua, đã kế thừa và phát huy truyền thống: Nhập thế, đồng hành cùng dân tộc; xây dựng, củng cố và trang nghiêm Giáo hội; động viên tăng ni, phật tử trong tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến gương mẫu”. Tích cực động viên, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, gia đình phật tử xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thực hiện việc cưới, tang, lễ, Tết…. văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, bài trừ mê tín dị đoan, cùng nhân dân xây dựng an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của từng địa phương và của tỉnh. Đại bộ phận tăng ni, phật tử đã thực hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết, cần cù lao động, chăm lo xây dựng cộng đồng, sống tốt đời đẹp đạo. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Cơ sở thờ tự được xây dựng, sửa chữa, trùng tu nâng cấp đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của nhân dân và Giáo hội.

Với những kết quả đạt được trong 15 năm phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến gương mẫu”, MTTQ và các ban, ngành trong tỉnh mong muốn các vị Tăng Ni, Phật tử - những  người con Phật chân chính phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục lấy việc tinh tiến tu hành phục vụ chúng sinh, phục vụ Tổ quốc, tiếp tục sống tốt đời đẹp đạo, bằng những hành động cụ thể làm cho giá trị đạo đức của Đức Phật ngày càng tỏa sáng trong cuộc sống nhân gian. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”để phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến gương mẫu”trong Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Thanh Hóa ngày càng nở hoa kết trái, góp phần cùng đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Ban Trị sự Phật giáo xứng đáng là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh hóa trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xứng đáng là thành tố tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Tại hội nghị đã biểu dương điển hình tiên tiến các tập thể và các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào xây dựng "Chùa cảnh tinh tiến gương mẫu". Theo đó, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân, còn UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen cho 13 tập thể và 31 cá nhân.

Quang cảnh hội nghị
 
 Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch UBT.ƯMTTQ Việt Nam phát biểu ý kiến
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng
Các cá nhân nhận bằng khen của chủ tịch tỉnh Thanh Hóa
Các tập thể nhận bằng khen của UB MTTQ tỉnh Thanh Hóa

Tin: Minh Tông, ảnh: Đức Hòe
Đức Hòe - Minh Tông
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z