Phật Giáo

Thư của Đại hội gửi cụ Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ năm, 24/01/2012 | 17:12

Đại hội chân thành cảm tạ sự quan tâm của Cụ Chủ tịch cũng như sự giúp đỡ tích cực có hiệu quả của các cơ quan chức năng dưới quyền lãnh đạo của Chủ tịch đối với mọi công việc của Đại hội.

Thủ đô Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 1992

Kính gửi: CỤ LÊ ĐỨC ANH CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Kính thưa Cụ Chủ tịch.

Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ III họp tại Thủ đô Hà Nội trong hai ngày mồng 3 và 4 tháng 11 năm 1992, đã thành công tốt đẹp.

Hơn 200 đại biểu thay mặt cho Tăng, Ni, Phật tử các hệ phái Phật giáo Việt Nam với số tín đồ chiếm hơn ¾ dân số cả nước, đã hội họp trong bầu không khí đoàn kết, thắm tình đạo vị, thảo luận và thông qua quyết nghị các vấn đề quan trọng: Việc tu sửa Hiến chương của Giáo hội, tổng kết hoạt động của Giáo hội nhiệm kỳ II, quyết định chương trình hoạt động của nhiệm kỳ III (1992-1997), suy tôn, suy cử Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự  nhiệm kỳ III của Giáo hội.

Đại hội chân thành cảm tạ sự quan tâm của Cụ Chủ tịch cũng như sự giúp đỡ tích cực có hiệu quả của các cơ quan chức năng dưới quyền lãnh đạo của Chủ tịch đối với mọi công việc của Đại hội.

Đại hội tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới cũng như mãi mãi về sau, Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam trong mọi miền của đất nước, trong các hệ phái và Sơn môn Phật giáo Việt Nam luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, gắn bó với dân tộc, góp phần tăng cường khối đoàn kết của toàn dân Việt Nam.

Đại hội xin gửi tới Cụ lời chào trân trọng, lời chúc mừng sức khoẻ để lãnh đạo nhân dân cả nước đi lên hạnh phúc an lạc.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH


Trích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012) - Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z