Phật Giáo

Tiền Giang: Ngày 11/07/2014, tổ chức Đại Giới đàn Minh Đàn 2014

Thứ năm, 16/04/2014 | 14:02

Thời gian: Từ ngày 11 – 15/07/2014 (ngày 15 -19/06/Giáp Ngọ), Địa điểm:  - Giới tử Tăng tổ chức tại chùa Vĩnh Tràng, xã Mỹ Phong, Tp. Mỹ Tho; Giới tử Ni tổ chức tại chùa Sắc Tứ Linh Thứu, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Đại Giới đàn Minh Đàn 2014

Thời gian: Từ ngày 11 – 15/07/2014 (ngày 15 -19/06/Giáp Ngọ)

Địa điểm:  - Giới tử Tăng tổ chức tại chùa Vĩnh Tràng, xã Mỹ Phong, Tp. Mỹ Tho
                  - Giới tử Ni tổ chức tại chùa Sắc Tứ Linh Thứu, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Địa điểm phát và nhận hồ sơ: tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0733.978660 hoặc 0733.873427. (Buổi sáng theo giờ hành chánh, Hồ sơ phát hành miễn phí)

Phật giáo Tiền Giang
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z