Phật Giáo

Trung Quốc: Chân Như thiền tự giải chế Thiền thất Kiết đông

Thứ năm, 15/02/2015 | 09:22

Ngày 10/02/2015, Chân Như thiền tự, Vân Cư sơn, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc viên mãn Thiền thất đông quý Giáp Ngọ niên.

 
Biển giải Thiền thất quý Giáp Ngọ niên, Chân Như thiền tự, Vân Cư sơn, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

Khởi Thiền thất bắt đầu từ ngày 24/12/2014, liên tục bảy tuần 49 ngày. Hơn 300 tứ chúng phật tử, tăng, ni trong và ngoài nước tham dự, trong đó có tăng sĩ người Mỹ và Đài Loan, đại chúng thất thất 49 ngày buông xã vạn duyên, cùng nhau tinh tiến dụng công. Thời gian Thiền thất, pháp sư Thuần Văn, Phương trượng Chân Như thiền tự và các vị Ban thủ luân phiên trị nhật giáo chúng. 
 
Pháp sư Thuần Văn, Phương trượng Chân Như thiền tự mặc Hậu vàng ngồi giữa

Chân Như Thiền Tự chuyên công phu tu tập phương pháp tham thoại đầu, đại chúng vì cầu liễn sinh thoát tử mà Kiết Đông nhập Thiền thất tu hành.
Đại đồng phổ lễ tam bái
Giờ Ngọ, ngày 10/02/2015, đại chúng vân tập Thiền đường Đông Tây phân biệt khảo công, Pháp sư Thuần Văn cùng vị Ban Thủ luân phiên khảo công phu của đại chúng và làm lễ giải kết thúc viên mãn Thiền thất Đông quý Giáp Ngọ niên.
Đại chúng chụp ảnh lưu niệm ngày Thiền thất viên mãn
Đại chúng đồng phổ lễ tạ tam bái chư vị Pháp sư Chủ thất, chúng Ban thủ sư phụ, Duy na sư phụ, chúng Giám hương sư phụ, Nội ngoại hộ thất sư phụ cùng góp phần thành tựu Thiền thất. Trước khi vào Thiền thất đại chúng đều lấy việc sinh tử trên hết,  cùng hướng về pháp sư Thuần Văn, Phương trượng Chân Như thiền tự cầu liễu sinh tử. Hôm nay Thiền thất viên mãn, vào buổi chiều đại chúng cùng đến phương trượng thất từ giã pháp sư Thuần Văn về trú xứ mừng tân xuân Ất Mùi. 
 

Thích Vân Phong
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z