Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Chủ nhật, 27/10/2019, 12:04 PM

Vai trò của ni giới đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam hiện nay

BBT xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN tại Hội thảo khoa học “Nữ Phật tử với Phật giáo Việt Nam” và kỷ niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch với chủ đề: “Vai trò của ni giới đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam hiện nay"

 >>Góc nhìn Phật tử

Bởi điều kiện lịch sử qui định, do đạo đức - văn hóa - lối sống Phật giáo có nhiều điểm tương đồng với đạo đức - lối sống truyền thống của dân tộc cho nên từ buổi đầu gặp gỡ, trong suốt diễn trình lịch sử Việt Nam, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn với mỗi thăng trầm của đất nước và vận mệnh non sông, trở thành một bộ phận bất khả phân li của lịch sử và văn hóa dân tộc. Ngày nay, trong quá trình hội nhập quốc tế, hiện đại hóa đất nước, toàn dân đoàn kết thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”, Tăng Ni Việt Nam là lực lượng quan trọng, dưới mái nhà chung là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng nhân dân, cùng Đảng và Nhà nước giữ gìn bảo vệ đất nước, phát triển kinh tế văn hóa, ổn định đời sống chính trị xã hội, theo phương châm hoạt động của Giáo hội là “Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Trong những năm gần đây, trên cương vị của một công dân, nhiều Tăng Ni, Phật tử đã nêu tấm gương sáng trong lao động sản xuất, tuân thủ hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, củng cố và phát huy, xây dựng và bảo tồn truyền thống văn hóa dân tộc.

Ni giới Phật giáo không những làm tốt các nhiệm vụ của người “con gái Đức Phật” mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc đối với nữ Phật tử, động viên giúp đỡ họ, để họ trở thành những tấm gương sáng vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà, trưởng dưỡng căn thiện lành lan tỏa, đi đầu trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, xây dựng chùa tiên tiến, xây dựng gia đình văn hóa…

Ni giới Phật giáo không những làm tốt các nhiệm vụ của người “con gái Đức Phật” mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc đối với nữ Phật tử, động viên giúp đỡ họ, để họ trở thành những tấm gương sáng vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà, trưởng dưỡng căn thiện lành lan tỏa, đi đầu trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, xây dựng chùa tiên tiến, xây dựng gia đình văn hóa…

Bài liên quan

Trong những nhân tố làm nên thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, của Phật giáo Việt Nam, đoàn thể Ni giới luôn là lực lượng tích cực triển khai và cụ thể hóa đường lối hoạt động, hiến chương và các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, tâm linh, thiết thực dấn thân phục vụ. Bởi hơn hết, Chư Ni Phật giáo Việt Nam luôn nhận thức rõ trách nhiệm và phương châm “phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dàng chư Phật”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết súc tích phẩm chất đặc trưng của Phụ nữ Việt Nam là “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”, những đóng góp của Ni giới trong lịch sử dựng nước và gữ nước của dân tộc và lịch sử Phật giáo Việt Nam đã chứng minh điều đó. Đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng đất nước, với thiên tư giới tính, với hạnh từ bi kham nhẫn của người con Phật, với truyền thống “Trung hậu - Đảm đang” được hun đúc từ ngàn đời nay, trong điều kiện mới, Nữ Phật tử Việt Nam đã chủ động hành động tích cực và có hiệu quả trong công tác An sinh xã hội và Đền ơn đáp nghĩa, được Giáo hội và xã hội đánh giá cao. Là người con Phật tu Bồ tát đạo, dù là tại gia hay xuất gia, ai ai cũng hiểu, thực hành hạnh Bố thí đúng chính pháp, đứng đầu trong Lục độ Ba-la-mật. Hình ảnh từng đoàn Phật tử, dưới sự hướng dẫn của vị Sư trụ trì, vượt qua hàng trăm ki-lô-mét tới những nơi vùng sâu vùng xa, ít thôi nhưng là tấm lòng, tới chia xẻ với những hoàn cảnh khó khăn, thiên tai bão lụt, cô nhi quả phụ, ốm đau bệnh tật... không còn xa lạ trong xã hội hiện nay, được dư luận cộng đồng tán thán. Có không ít những tấm gương Chư Ni và nữ Phật tử trong thời kỳ đổi mới đất nước được Giáo hội Phật giáo, Đảng, Nhà nước và chính quyền, cơ quan đoàn thể, các cấp quản lý từ trung ương đến địa phương trao tặng những danh hiệu cao quý: Bằng khen, Huân chương và Giấy khen….

Ni giới Phật giáo Việt Nam ngày nay hãy luôn hoàn thiện bản thân mình để trong học tập, lao động, sản xuất, các công tác thiền tự, tự viện, dấn thân vào xã hội và Giáo hội để có thể đóng góp một phần quan trọng của mình nhằm duy trì bảo vệ Chính pháp. Dưới ánh sáng tâm linh của Đức Phật, chính Chư Ni cần nhiều nỗ lực hơn nữa, trau dồi những đức tính, khả năng và bản thân mình để có thể đi đến bờ Bến Giác.

Ni giới Phật giáo Việt Nam ngày nay hãy luôn hoàn thiện bản thân mình để trong học tập, lao động, sản xuất, các công tác thiền tự, tự viện, dấn thân vào xã hội và Giáo hội để có thể đóng góp một phần quan trọng của mình nhằm duy trì bảo vệ Chính pháp. Dưới ánh sáng tâm linh của Đức Phật, chính Chư Ni cần nhiều nỗ lực hơn nữa, trau dồi những đức tính, khả năng và bản thân mình để có thể đi đến bờ Bến Giác.

Truyền thống của các bậc danh Ni và nữ Phật tử  tiền bối như Ni sư Diệu Nhân (1041-1113), Ỷ Lan (1044-1117) và các bậc Ni sư thời cận - hiện đại như Diệu Ngọc (1885-1952), Ni sư Diệu Tịnh (1910-1942), Ni trưởng Như Thanh (1911-1999), Ni trưởng Giác Nhẫn (1919 - 2003), Ni trưởng Huỳnh Liên, ni trưởng Bạch Liên; Ni trưởng Trí Hải (1938 - 2003)..., Ni sư Huệ Từ (chùa Giác Tâm - TPHCM), Ni sư Như Đức (thiền viện Viên Chiếu - Long Thành), Ni sư Như Như (Tu Viện Đại Tòng Lâm - Bà Rịa Vũng Tàu), Ni trưởng Huệ Giác (Quan Âm Tu Viện - Biên Hòa).... luôn được giới Nữ Phật tử học tập, phát huy, được xem là gương là mẫu từ trong việc học tập trau dồi hạnh tuệ đến việc hành xử thế gian hàng ngày, giáo dưỡng con cháu gìn giữ nếp nhà, công quả kinh kệ chăm lo chùa cảnh.

Bài liên quan

Ni giới Phật giáo không những làm tốt các nhiệm vụ của người “con gái Đức Phật” mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc đối với nữ Phật tử, động viên giúp đỡ họ, để họ trở thành những tấm gương sáng vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà, trưởng dưỡng căn thiện lành lan tỏa, đi đầu trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, xây dựng chùa tiên tiến, xây dựng gia đình văn hóa… Nữ Phật tử đã rất cố gắng để xứng đáng với vai trò của mình trong gia đình và xã hội với cái tâm của người con Phật, đó là Phật sự thiết thực và hiệu quả bền vững nhất để đưa Đạo vào đời, xây dựng và duy trì đời sống tôn giáo từ trong mỗi cá nhân, tới cộng đồng nhỏ là gia đình, rộng ra là cộng đồng dân cư, quốc gia và nhân loại.

Nữ Phật tử đã rất cố gắng để xứng đáng với vai trò của mình trong gia đình và xã hội với cái tâm của người con Phật, đó là Phật sự thiết thực và hiệu quả bền vững nhất để đưa Đạo vào đời

Nữ Phật tử đã rất cố gắng để xứng đáng với vai trò của mình trong gia đình và xã hội với cái tâm của người con Phật, đó là Phật sự thiết thực và hiệu quả bền vững nhất để đưa Đạo vào đời

Tóm lại, đầu thế kỷ 21, số lượng chư Ni ở Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển lên đến hàng vạn người, chiếm tỉ lệ 54% trên tổng số hơn 50.000 Tăng Ni trong cả nước. Trong số đó, có nhiều vị tốt nghiệp học vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, và giữ nhiều trọng trọng trách quan trong trong Giáo hội, nhiều đóng góp cho những thành công của Giáo hội. Để có được một Giáo hội Phật giáo Việt Nam đổi mới, bền vững và trường tồn cùng thời gian, cùng lịch sử dân tộc, vai trò của nữ giới nói chung và đoàn thể Ni giới Phật giáo nói riêng chính là một mạch nguồn mang chính pháp đến xua đi những khổ đau, bất hạnh, lan tỏa hạnh phúc, vinh quang cho đời, cho xã hội và non sông Việt Nam. Ni giới Phật giáo Việt Nam ngày nay hãy luôn hoàn thiện bản thân mình để trong học tập, lao động, sản xuất, các công tác thiền tự, tự viện, dấn thân vào xã hội và Giáo hội để có thể đóng góp một phần quan trọng của mình nhằm duy trì bảo vệ Chính pháp. Dưới ánh sáng tâm linh của Đức Phật, chính Chư Ni cần nhiều nỗ lực hơn nữa, trau dồi những đức tính, khả năng và bản thân mình để có thể đi đến bờ Bến Giác.

Phật Giáo
Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Những pho tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Nguồn gốc và các phiên bản của Chú Đại Bi

Góc nhìn Phật tử 12:41 06/03/2021

Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani) là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva).

Tôn giả Xá Lợi Phất - Đệ nhất trí tuệ thống lĩnh tăng đoàn

Góc nhìn Phật tử 12:33 06/03/2021

Khi cuộc sống của Tăng chúng đã ổn định và được tự giác duy trì, thì Tôn giả Xá Lợi Phất lại khéo giấu mình vào những hi sinh thầm lặng, trong sự tận tụy không ngơi nghỉ.

Học Phật, hiểu Phật, làm theo Phật

Góc nhìn Phật tử 09:40 06/03/2021

Phật khuyên chúng ta cần cẩn trọng, bĩnh tĩnh, sáng suốt để giải quyết từng việc thích hợp nhất. Đó chính là thể hiện yếu lý của pháp quy y Phật là phát huy trí tuệ.

Hương thơm đức hạnh

Góc nhìn Phật tử 09:33 06/03/2021

Đức Phật chủ trương thực tập giáo pháp để đạt đến giác ngộ giải thoát, còn lý luận chỉ là phương tiện phụ dùng để giải thích cho mọi người hiểu đúng và chuyển hóa được thân tâm theo con đường thánh thiện.

Từ điển Phật học

Travel Mag