Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Chủ nhật, 27/10/2019, 12:04 PM

Vai trò của ni giới đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam hiện nay

BBT xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN tại Hội thảo khoa học “Nữ Phật tử với Phật giáo Việt Nam” và kỷ niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch với chủ đề: “Vai trò của ni giới đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam hiện nay"

 >>Góc nhìn Phật tử

Bởi điều kiện lịch sử qui định, do đạo đức - văn hóa - lối sống Phật giáo có nhiều điểm tương đồng với đạo đức - lối sống truyền thống của dân tộc cho nên từ buổi đầu gặp gỡ, trong suốt diễn trình lịch sử Việt Nam, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn với mỗi thăng trầm của đất nước và vận mệnh non sông, trở thành một bộ phận bất khả phân li của lịch sử và văn hóa dân tộc. Ngày nay, trong quá trình hội nhập quốc tế, hiện đại hóa đất nước, toàn dân đoàn kết thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”, Tăng Ni Việt Nam là lực lượng quan trọng, dưới mái nhà chung là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng nhân dân, cùng Đảng và Nhà nước giữ gìn bảo vệ đất nước, phát triển kinh tế văn hóa, ổn định đời sống chính trị xã hội, theo phương châm hoạt động của Giáo hội là “Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Trong những năm gần đây, trên cương vị của một công dân, nhiều Tăng Ni, Phật tử đã nêu tấm gương sáng trong lao động sản xuất, tuân thủ hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, củng cố và phát huy, xây dựng và bảo tồn truyền thống văn hóa dân tộc.

Ni giới Phật giáo không những làm tốt các nhiệm vụ của người “con gái Đức Phật” mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc đối với nữ Phật tử, động viên giúp đỡ họ, để họ trở thành những tấm gương sáng vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà, trưởng dưỡng căn thiện lành lan tỏa, đi đầu trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, xây dựng chùa tiên tiến, xây dựng gia đình văn hóa…

Ni giới Phật giáo không những làm tốt các nhiệm vụ của người “con gái Đức Phật” mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc đối với nữ Phật tử, động viên giúp đỡ họ, để họ trở thành những tấm gương sáng vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà, trưởng dưỡng căn thiện lành lan tỏa, đi đầu trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, xây dựng chùa tiên tiến, xây dựng gia đình văn hóa…

Bài liên quan

Trong những nhân tố làm nên thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, của Phật giáo Việt Nam, đoàn thể Ni giới luôn là lực lượng tích cực triển khai và cụ thể hóa đường lối hoạt động, hiến chương và các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, tâm linh, thiết thực dấn thân phục vụ. Bởi hơn hết, Chư Ni Phật giáo Việt Nam luôn nhận thức rõ trách nhiệm và phương châm “phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dàng chư Phật”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết súc tích phẩm chất đặc trưng của Phụ nữ Việt Nam là “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”, những đóng góp của Ni giới trong lịch sử dựng nước và gữ nước của dân tộc và lịch sử Phật giáo Việt Nam đã chứng minh điều đó. Đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng đất nước, với thiên tư giới tính, với hạnh từ bi kham nhẫn của người con Phật, với truyền thống “Trung hậu - Đảm đang” được hun đúc từ ngàn đời nay, trong điều kiện mới, Nữ Phật tử Việt Nam đã chủ động hành động tích cực và có hiệu quả trong công tác An sinh xã hội và Đền ơn đáp nghĩa, được Giáo hội và xã hội đánh giá cao. Là người con Phật tu Bồ tát đạo, dù là tại gia hay xuất gia, ai ai cũng hiểu, thực hành hạnh Bố thí đúng chính pháp, đứng đầu trong Lục độ Ba-la-mật. Hình ảnh từng đoàn Phật tử, dưới sự hướng dẫn của vị Sư trụ trì, vượt qua hàng trăm ki-lô-mét tới những nơi vùng sâu vùng xa, ít thôi nhưng là tấm lòng, tới chia xẻ với những hoàn cảnh khó khăn, thiên tai bão lụt, cô nhi quả phụ, ốm đau bệnh tật... không còn xa lạ trong xã hội hiện nay, được dư luận cộng đồng tán thán. Có không ít những tấm gương Chư Ni và nữ Phật tử trong thời kỳ đổi mới đất nước được Giáo hội Phật giáo, Đảng, Nhà nước và chính quyền, cơ quan đoàn thể, các cấp quản lý từ trung ương đến địa phương trao tặng những danh hiệu cao quý: Bằng khen, Huân chương và Giấy khen….

Ni giới Phật giáo Việt Nam ngày nay hãy luôn hoàn thiện bản thân mình để trong học tập, lao động, sản xuất, các công tác thiền tự, tự viện, dấn thân vào xã hội và Giáo hội để có thể đóng góp một phần quan trọng của mình nhằm duy trì bảo vệ Chính pháp. Dưới ánh sáng tâm linh của Đức Phật, chính Chư Ni cần nhiều nỗ lực hơn nữa, trau dồi những đức tính, khả năng và bản thân mình để có thể đi đến bờ Bến Giác.

Ni giới Phật giáo Việt Nam ngày nay hãy luôn hoàn thiện bản thân mình để trong học tập, lao động, sản xuất, các công tác thiền tự, tự viện, dấn thân vào xã hội và Giáo hội để có thể đóng góp một phần quan trọng của mình nhằm duy trì bảo vệ Chính pháp. Dưới ánh sáng tâm linh của Đức Phật, chính Chư Ni cần nhiều nỗ lực hơn nữa, trau dồi những đức tính, khả năng và bản thân mình để có thể đi đến bờ Bến Giác.

Truyền thống của các bậc danh Ni và nữ Phật tử  tiền bối như Ni sư Diệu Nhân (1041-1113), Ỷ Lan (1044-1117) và các bậc Ni sư thời cận - hiện đại như Diệu Ngọc (1885-1952), Ni sư Diệu Tịnh (1910-1942), Ni trưởng Như Thanh (1911-1999), Ni trưởng Giác Nhẫn (1919 - 2003), Ni trưởng Huỳnh Liên, ni trưởng Bạch Liên; Ni trưởng Trí Hải (1938 - 2003)..., Ni sư Huệ Từ (chùa Giác Tâm - TPHCM), Ni sư Như Đức (thiền viện Viên Chiếu - Long Thành), Ni sư Như Như (Tu Viện Đại Tòng Lâm - Bà Rịa Vũng Tàu), Ni trưởng Huệ Giác (Quan Âm Tu Viện - Biên Hòa).... luôn được giới Nữ Phật tử học tập, phát huy, được xem là gương là mẫu từ trong việc học tập trau dồi hạnh tuệ đến việc hành xử thế gian hàng ngày, giáo dưỡng con cháu gìn giữ nếp nhà, công quả kinh kệ chăm lo chùa cảnh.

Bài liên quan

Ni giới Phật giáo không những làm tốt các nhiệm vụ của người “con gái Đức Phật” mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc đối với nữ Phật tử, động viên giúp đỡ họ, để họ trở thành những tấm gương sáng vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà, trưởng dưỡng căn thiện lành lan tỏa, đi đầu trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, xây dựng chùa tiên tiến, xây dựng gia đình văn hóa… Nữ Phật tử đã rất cố gắng để xứng đáng với vai trò của mình trong gia đình và xã hội với cái tâm của người con Phật, đó là Phật sự thiết thực và hiệu quả bền vững nhất để đưa Đạo vào đời, xây dựng và duy trì đời sống tôn giáo từ trong mỗi cá nhân, tới cộng đồng nhỏ là gia đình, rộng ra là cộng đồng dân cư, quốc gia và nhân loại.

Nữ Phật tử đã rất cố gắng để xứng đáng với vai trò của mình trong gia đình và xã hội với cái tâm của người con Phật, đó là Phật sự thiết thực và hiệu quả bền vững nhất để đưa Đạo vào đời

Nữ Phật tử đã rất cố gắng để xứng đáng với vai trò của mình trong gia đình và xã hội với cái tâm của người con Phật, đó là Phật sự thiết thực và hiệu quả bền vững nhất để đưa Đạo vào đời

Tóm lại, đầu thế kỷ 21, số lượng chư Ni ở Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển lên đến hàng vạn người, chiếm tỉ lệ 54% trên tổng số hơn 50.000 Tăng Ni trong cả nước. Trong số đó, có nhiều vị tốt nghiệp học vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, và giữ nhiều trọng trọng trách quan trong trong Giáo hội, nhiều đóng góp cho những thành công của Giáo hội. Để có được một Giáo hội Phật giáo Việt Nam đổi mới, bền vững và trường tồn cùng thời gian, cùng lịch sử dân tộc, vai trò của nữ giới nói chung và đoàn thể Ni giới Phật giáo nói riêng chính là một mạch nguồn mang chính pháp đến xua đi những khổ đau, bất hạnh, lan tỏa hạnh phúc, vinh quang cho đời, cho xã hội và non sông Việt Nam. Ni giới Phật giáo Việt Nam ngày nay hãy luôn hoàn thiện bản thân mình để trong học tập, lao động, sản xuất, các công tác thiền tự, tự viện, dấn thân vào xã hội và Giáo hội để có thể đóng góp một phần quan trọng của mình nhằm duy trì bảo vệ Chính pháp. Dưới ánh sáng tâm linh của Đức Phật, chính Chư Ni cần nhiều nỗ lực hơn nữa, trau dồi những đức tính, khả năng và bản thân mình để có thể đi đến bờ Bến Giác.

Phật Giáo
Nhà Của Mẹ - công trình kiến trúc dung dị mô phỏng hình tượng người mẹ hiền

Nhà Của Mẹ - công trình kiến trúc dung dị mô phỏng hình tượng người mẹ hiền

HomeAZ 26/05/2020, 17:16

"Nhà Của Mẹ" là công trình kiến trúc dung dị của một nhóm kiến trúc sư, với lối thiết kế độc đáo hài hòa cùng thiên nhiên, cảnh quan địa phương, làm nên nét đẹp riêng biệt và cuốn hút.

CEO Twitter: ‘Tôi muốn cho đi hết tài sản của mình’

Góc nhìn Phật tử 10:01 29/05/2020

CEO Twitter - Tỷ phú Jack Dorsey dự định cho đi hết tài sản của mình với mong muốn nhìn thấy những tác động tích cực mà khoản đóng góp của ông mang lại.

Gieo trồng hạt giống Thánh Nhân

Góc nhìn Phật tử 09:58 29/05/2020

Hãy thực tập đời sống chánh niệm của bậc thánh, bằng cách chánh niệm tỉnh giác trong từng hành động, như ăn uống, ngủ nghỉ, đắp y… hãy buông xả tâm niệm tham lam, hãy đoạn trừ tâm đắm nhiễm thế gian, hãy đặt tâm chấp thủ của ngã và ngã sở xuống, hãy hoan hỷ an trú trong chánh pháp...

Buông bỏ căng thẳng - Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Góc nhìn Phật tử 09:48 29/05/2020

Ngồi thiền là một cơ hội để chúng ta được tĩnh tâm, nhưng có nhiều người càng ngồi thiền lại càng đau, giống như là gồng mình vậy, rất là cực khổ. Tại sao phải làm như vậy. Tu tập thì phải thấy dễ chịu, nếu tu tập mà phải cố gắng, phải tranh đấu thì tức là mình đang đi lạc đường rồi.

Vì sao nhà sư có thể ngồi thiền trong chảo dầu sôi?

Góc nhìn Phật tử 08:51 29/05/2020

Một nhà sư Thái Lan ngồi thiền trong chảo dầu đun sôi lan truyền rất nhanh trên Youtube. Một số người cho rằng nhà sư đã sử dụng phép thuật, một số khác cho rằng nhà sư đã đạt tới cảnh giới cao nên không thể bị tổn hại khi ngồi trong chảo dầu sôi.

Từ điển Phật học