Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ năm, 18/02/2021, 12:00 PM

Vì sao hành trì kinh Dược Sư lại chuyển hóa được ách nạn, bệnh tật?

Đức Phật Dược Sư được biết đến là vị thầy thuốc hiểu biết và thông suốt các y dược của thế gian và xuất thế gian, trị được tất cả những trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sinh.

Với mong muốn giúp quý Phật tử hiểu rõ về ý nghĩa, lợi ích của đàn lễ Dược Sư và cách thực hành lời dạy của Đức Phật trong kinh Dược Sư để hóa giải được ách nạn, bệnh tật, nghiệp chướng; xin gửi đến quý Phật tử và bạn đọc bài viết dưới đây qua sự giảng giải của Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Ý nghĩa danh hiệu và hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư

Các Đức Phật ra đời đều có chung một mục đích là cứu khổ, ban vui cho chúng sinh. Các Ngài hướng dẫn, dẫn dắt chúng sinh đạt đến sự giác ngộ và giải thoát tối thượng. Mỗi Đức Phật đều đầy đủ 10 danh hiệu (Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn) và các Ngài đều có danh xưng riêng theo hạnh nguyện khi còn hành Bồ Tát đạo hoặc theo công hạnh riêng của mỗi Ngài.

Đức Phật Dược Sư có danh hiệu đầy đủ là “Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật” và chúng ta thường niệm với câu niệm là: “Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật”. Vậy danh hiệu của Ngài có ý nghĩa là gì? Trong một buổi giảng Pháp, Sư Phụ diễn giải: "“Tiêu tai” là tiêu trừ tai ương, ách nạn; “Diên thọ” là kéo dài thọ mạng; “Dược Sư” là vị Thầy về thuốc; “Lưu Ly” là một chất trong suốt, trong sáng; “Quang” là ánh sáng; “Vương” là vua và “Phật” là danh hiệu của Ngài - đấng Toàn Giác, tự giác và giác tha, giác hạnh viên mãn.

Như vậy danh hiệu của Đức Phật Dược Sư có ý nghĩa đầy đủ: Ngài là một vị Phật Toàn Giác, là vua của các thầy thuốc để cứu các bệnh khổ cho chúng chúng sinh. Đặc biệt nhất là khổ về bệnh tật và khổ về chết”.

Đức Phật Dược Sư - Ngài là một vị Phật Toàn Giác, là vua của các thầy thuốc để cứu các bệnh khổ cho chúng sinh

Đức Phật Dược Sư - Ngài là một vị Phật Toàn Giác, là vua của các thầy thuốc để cứu các bệnh khổ cho chúng sinh

Sau khi giảng giải về ý nghĩa danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, Đại đức cũng giảng về hạnh nguyện của Ngài khi còn hành Bồ Tát đạo: “Khi Đức Phật Dược Sư còn hành Bồ Tát đạo, Ngài biết rằng chúng sinh có muôn vàn nỗi lo, nỗi sợ. Trong những cái lo sợ ấy thì sợ nhất là bệnh tật đau khổ và chết chóc. Bệnh tật và chết chóc là hai điều mà chúng sinh rất lo sợ. Chết thì đương nhiên ai cũng phải chết, không thể tránh khỏi; nhưng ai cũng muốn được sống dài, sống hết tuổi thọ của mình. Mình gọi là tuổi thọ trời cho mình sống hết, không bị chết một cách bất thường, không bị chết do bệnh, để chúng ta sống được mãn tuổi thọ. Thế nên, khi còn hành Bồ Tát đạo thì Đức Phật Dược Sư có phát nguyện sẽ cứu giúp chúng sinh thoát khỏi bệnh tật và kéo dài thọ mạng. Nếu ai nghe được đến tên Ngài, tin tưởng, thực hành lời dạy của Ngài đúng như Pháp Ngài dạy thì sẽ được kết quả như mong muốn giống như lời Ngài nguyện”.

Ý nghĩa đàn lễ Dược Sư - cầu Quốc thái dân an, Tiêu tai diên thọ

Trong cả hai tạng kinh Nam truyền và Bắc truyền đều có những bài kinh có tính chất hộ trì an lành cho người trì tụng và tu tập. Trong kinh Nam truyền có gần 30 bài thuộc hệ thống những bài kinh Paritta có năng lực bảo hộ an lành. Trong hệ thống kinh điển Bắc truyền, nổi bật trên cả là kinh Dược Sư có năng lực tiêu tai, diên thọ cho chúng sinh.

Hiện nay, vào những ngày đầu năm tại các chùa thường lập đàn Dược Sư hướng dẫn quý Phật tử tu tập nguyện cầu an lành. Về mục đích của đàn lễ Dược Sư, Đại đức giảng giải: “Mục đích chính của đàn lễ Dược Sư là cho Phật tử, bà con nhân dân về chùa tham dự đàn lễ, được bày tỏ nguyện vọng, mong muốn thiết tha của mình là có sức khỏe, cuộc sống được khỏe mạnh, không có bệnh tật, sống được thọ mạng lâu dài, không ai bị tai nạn, bị chết yểu… Và mong muốn này được bày tỏ lên đấng tối cao thiêng liêng của mình, cụ thể ở đây là Đức Phật Dược Sư, để Ngài chứng minh và gia hộ”.

Đàn lễ tụng kinh Dược Sư tại chùa Ba Vàng (năm 2018)

Đàn lễ tụng kinh Dược Sư tại chùa Ba Vàng (năm 2018)

Hiểu về nguyên lý của nghiệp để không rơi vào tà kiến, mê tín khi đến với đàn lễ Dược Sư

Chúng ta biết rằng, đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ. Đức Phật là bậc có trí tuệ tuyệt đối, điều gì trên thế gian này Ngài đều thấu tỏ. Trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt - Trung Bộ, Đức Phật đã dạy: “...Các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu”. Theo quan điểm của đạo Phật, mỗi chúng sinh đều có vô số kiếp luân hồi. Tại mỗi kiếp lại tạo vô số các loại nghiệp thiện và bất thiện khác nhau. Nếu là nghiệp thiện thì hưởng hạnh phúc, an lạc. Trái lại là nghiệp xấu thì phải chịu đau khổ bất hạnh. Chính những nghiệp đã gây tạo sẽ quyết định, phân chia cuộc sống của chúng ta.

Khi đến với đàn lễ Dược Sư, chúng ta không chỉ cầu xin mong được linh ứng, mà cần phải tu tập, thực hành lời Phật dạy để chuyển hóa nghiệp lực của mình. Khi nghiệp ác được chuyển hóa thì chúng ta sẽ được hạnh phúc và an vui.

Đại đức chia sẻ: “Trong giáo lý nhà Phật, cuộc sống của chúng ta chịu ảnh hưởng, chi phối của nghiệp cũ rất nhiều, nghiệp cũ có thể khiến chúng ta khỏe mạnh hay bệnh tật, chết yểu hay sống thọ, gặp tai nạn hay may mắn, cuộc đời sang hay hèn.

Đến với đàn lễ Dược Sư, chúng ta tụng đọc kinh Dược Sư sẽ được nghe Phật dạy cách phải sống thế nào, phải tu tập tâm thế nào, chúng ta làm tất cả các thiện hạnh, rồi chuyển hóa tâm, phát khởi thiện tâm. Đó là cái chúng ta được chuyển hóa nghiệp. Do chuyển hóa nghiệp, vâng theo lời Phật dạy như thế mà chúng ta được tiêu trừ bệnh tật, thọ mạng được kéo dài. Chứ không phải chúng ta chỉ đến rồi khấn Phật xin cho con được khỏe mạnh, được sống dai. Không Đức Phật nào phù hộ thế được, mà phải là sự tu tập chân thật. Đó là điều mà đạo Phật khác với các đạo khác, các tôn giáo khác: phải tu tập chân thật, không phải chỉ là cầu xin”.

Phật tử chùa Ba Vàng đọc tụng kinh Dược Sư trong buổi lễ đàn lễ Dược Sư - cầu Quốc thái dân an, Tiêu tai diên thọ ngày 24/2/2018 (ảnh minh họa)

Phật tử chùa Ba Vàng đọc tụng kinh Dược Sư trong buổi lễ đàn lễ Dược Sư - cầu Quốc thái dân an, Tiêu tai diên thọ ngày 24/2/2018 (ảnh minh họa)

Qua lời Đại đức chỉ dạy chúng ta biết rằng, đến với đàn lễ Dược Sư muốn được tăng phúc, tăng thọ thì cần tu tập, thực hành lời Phật dạy để chuyển hóa nội tâm, từ đó nghiệp chuyển hóa. Khi nghiệp chuyển hóa thì mới được như mong nguyện là kéo dài tuổi thọ, tiêu nghiệp tăng phúc.

Thực hành kinh Dược Sư thế nào để được lợi ích?

Trong kinh Dược Sư có đoạn: “...Nếu có người bệnh nào, muốn khỏi bệnh khổ thì quyến thuộc họ phải thọ trì tám phần trai giới trong bảy ngày, bảy đêm tùy theo sức mình, sắm sửa đồ ăn uống và các thứ cần dùng khác cúng dường đến chư Tăng ngày đêm sáu thời, lễ bái cúng dường đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đọc tụng kinh này bốn mươi chín biến và thắp bốn mươi chín ngọn đèn, lại tạo bảy hình tượng đức Dược Sư trước mỗi hình tượng để bảy ngọn đèn, mỗi ngọn lớn như bánh xe, đốt luôn trong bốn mươi chín ngày đêm đừng cho tắt; còn cái thần phan thì làm bằng hàng ngũ sắc bề dài bốn mươi chín gang tay và phải phóng sinh bốn mươi chín thứ loài vật thì người bệnh ấy qua khỏi ách nạn, không còn bị hoạnh tử và bị các loài quỷ nhiễu hại”.

Nhiều người chưa hiểu được lời kinh dạy, nên có quan điểm chỉ cần đọc những kinh là có thể chuyển hóa nghiệp chướng, kéo dài tuổi thọ. Nhưng chúng ta thấy rằng, muốn được lợi ích chân thật thì ngoài việc tụng đọc cần phải hành trì, tức là thực hành những điều trong kinh Đức Phật dạy. Trong bài giảng, Đại đức chia sẻ: “Muốn cho thân nhân chúng ta khỏi bệnh thì quyến thuộc, tức là người thân trong gia đình phải thọ trì tám phần trai giới trong bảy ngày cho thanh tịnh, rồi tùy sức của mình sắm sửa đồ ăn uống và các thứ cần dùng, cúng dường đến chư Tăng, ngày đêm sáu thời lễ bái, cúng dường Đức Phật Dược Sư...”

Ngoài ra, Đại đức cũng dạy chúng ta phải tu tập cung kính Tam Bảo, tán thán ngợi ca công đức Tam Bảo, lễ Phật sám hối tội lỗi, tụng kinh, trì trai giữ giới, thực tập tất cả các tâm thiện lành. Chúng ta phải biết cúng dường Tam Bảo, biết bố thí cho những người nghèo khổ, biết giúp đỡ cho những người bệnh tật, biết phóng sinh cứu vật, tu tập tâm từ bi, tâm thương yêu. Không những thế, chúng ta còn phát cái tâm rộng lớn thì tất cả những việc làm này nó đều giúp cho chúng ta được chuyển hóa nghiệp.

Trong một bài giảng khác, Đại đức cũng dạy: “Người nào tụng đọc kinh điển rồi hành trì kinh điển, thực hành lời Phật dạy, tâm người đó chắc chắn sẽ được chuyển hoá. Và khi tâm chuyển hoá thì nghiệp chuyển hóa; nghiệp chuyển hoá thì sẽ có thể tiêu bệnh hoặc kéo dài tuổi thọ. Vì bệnh tật cũng hầu hết là do nghiệp sinh ra, thọ mạng cũng vậy”.

Qua lời Đại đức giảng, chúng ta biết rằng, nghiệp lực có sức chiêu cảm rất mạnh mẽ. Nó quyết định cuộc sống của chúng ta. Những nghiệp ác đã gây sẽ mang đến những tai nạn, khổ đau cho chúng ta. Thực hành theo lời Đức Phật dạy trong kinh Dược Sư chính là phương pháp giúp chúng ta tiêu bớt ác nghiệp, tăng trưởng thiện nghiệp.

Mong rằng, qua những lời chỉ dạy trên Đại đức Thích Trúc Thái Minh sẽ phần nào giúp quý Phật tử có niềm tin chính kiến với giáo Pháp của Phật, quay về tu tập, thực hành lời Phật dạy để được nhiều lợi ích.

Quý bạn đọc Nghe Tụng Kinh Dược Sư Giải Trừ Bệnh Tật tại đây:

Phật Giáo
Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Những pho tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Phật giáo các quận, huyện tại Hải Phòng chung tay phòng chống dịch Covid-19

Kiến thức 07:37 04/03/2021

Phật giáo quận Hải An, Phật giáo huyện Vĩnh Bảo, các chùa, cơ sở tự viện … thuộc Phật giáo thành phố Hải Phòng đã chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức: tặng quà tại các chốt kiểm dịch, khuyến cáo thực hiện “5K”, dừng các lễ hội, khóa tu đầu năm…

Sư ông Trúc Lâm giảng về "Tuệ giác của Đức Phật"

Kiến thức 07:02 04/03/2021

Phật dạy muốn sanh lên cõi trời phải giữ tròn mười điều lành, tức là tu pháp Thập thiện. Thân có ba: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có bốn: không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, không nói lời hung ác. Ý có ba: bớt tham, bớt sân, bớt si.

Chiếc giường bệnh là chiếc giường đắt nhất thế giới

Kiến thức 06:08 04/03/2021

Hãy cố gắng bảo vệ sức khỏe của mình, chiếc giường đắt nhất đó chính là giường bệnh, đừng làm việc cật lực để rồi phải dành toàn bộ số tiền đó mua chiếc giường đó.

Phiên họp trực tuyến của GHPGVN giữa 2 Trung tâm Điều hành Bắc - Nam

Kiến thức 18:45 03/03/2021

Chiều 3-3, chư vị giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN lần đầu tiên đã họp trực tuyến, kết nối hai Trung tâm Điều hành Trung ương Giáo hội tại Hà Nội và TP.HCM.

Từ điển Phật học

Travel Mag