Phật Giáo

Đề án mở rộng và phát triển Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử

Thứ năm, 20/02/2013 | 12:39

Quyết định số 334/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án mở rộng và phát triển Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 18.02.2013

Quyết định số 334/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án mở rộng và phát triển Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 18.02.2013

Đề án mở rộng khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử nêu rõ mở rộng phạm vi ranh giới, không gian Khu di tích để bảo vệ di tích, bảo vệ cảnh quan môi trường, tôn vinh giá trị bản sắc của Phật giáo Việt Nam, mà đặc biệt là dòng Thiền Trúc Lâm có một vị trí quan trọng trong dòng chảy Phật giáo Việt Nam. 

Đề án đươc chia làm 3 giai đoạn, từ năm 2013 - 2025

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z