Phật Giáo

Đời sống ẩn tu

Thứ năm, 30/04/2013 | 15:38

Các vị ẩn tu, xa lánh trần tục, lên rừng sống một mình hay chỉ trong một cộng đoàn ẩn tu nhỏ của họ, hoàn toàn xa lánh xã hội văn minh của con người, thì đương nhiên cách sống đó có thể rất tốt cho đức hạnh riêng của họ. Chứ có lợi gì cho xã hội con người nói chung?

Sự thật là đời sống ẩn tu ảnh hưởng đến xã hội con người rất mạnh, vì năng lượng tích cực cực kì lớn mà các vị ẩn tu tạo ra. Xa cách trần tục, không bị rơi vào cái bẫy tham sân si mà các hàng tu sĩ chốn văn minh thường gặp, các vị ẩn tu thường dễ có trái tim thật là khiêm tốn, thành thật, yêu người và tĩnh lặng. Và trái tim như thế tự nó tạo ra năng lượng tích cực cực lớn cho thế giới.

Các vị cầu nguyện hay thiền định thường xuyên và sâu sắc hơn nhiều người khác và do đó cũng tạo ra nhiều năng lượng tích cực cho thế giới. Các vị ẩn tu, vì ít tham sân si, lại hiểu được những vấn đề tâm linh sâu sắc hơn nhiều người khác. Chính vì vậy mà các vị khi dạy người đời, thường là các vị thầy lớn của thế giới và xã hội.

Đức Phật đã là một vị ẩn tu lớn. Và ngày nay vẫn có nhiều tu viện trên dãy Hy Mẫ Lạp Sơn, xa cách đời sống văn mình. Các tu sĩ dòng Benedict là những ẩn tu rất sâu sắc về sống khiêm tốn khổ hạnh và rất mạnh về kiến thức tâm linh. Các tu sĩ dòng Phanxicô cũng thế, có đời sống rất khiêm tốn khổ hạnh và cực kì sâu sắc về tâm linh.

Điều này đến từ một hệ quả rất dễ hiểu của tư duy tích cực mà chúng ta lập đi lập lại mãi: Nếu chúng ta có một tư tưởng hay hành vi tích cực, điều tích cực đó tự nó tạo ra năng lượng tích cực, và sẽ ảnh hưởng tích cực đến thế giới của ta, đôi khi một cách cực kỳ mạnh mẽ, mà chính ta cũng không hiểu hết.

Cho nên khi các bạn làm điều tích cực, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ hỏi: Điều mình làm này có ảnh hưởng chút xíu nào đến thế giới này không? Câu trả lời là: Điều tích cực này ảnh hưởng đến thế giới của mình một cách cực kì mạnh mẽ, mà mình chưa kịp thấy mà thôi.

Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới. Huống chi là một hành vi nào đó lớn hơn khảy móng tay một trăm lần—như là uống một tách trà với lòng biết ơn—hay một hành vi lớn hơn uống trà một nghìn lần—như là nhặt rác ngoài đường trước nhà của mình, với trái tim khiêm tốn.

Một hành vi như thế thường khi chuyền động cả xóm nhỏ của mình, cả thành phố của mình, hoặc cả quốc gia của mình. Đừng bao giờ coi thường một tư tưởng hay hành vi tích cực nào của bạn, dù bạn nghĩ là nó chỉ nhỏ như một con vi khuẩn.

Trần Đình Hoành

Trần Đình Hoành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z