Phật Giáo

Hà Nội: Ngày 16/03/2013, Trường TCPH khai giảng năm học thứ 4 khóa VI

Thứ năm, 06/03/2013 | 06:54

Thời gian: 8h00, ngày 16 tháng 03 năm 2013. Địa điểm: Nhà văn hóa quận Hà Đông số 4 đường Phùng Hưng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội. Hiệu trưởng: HT.Thích Thanh Nhã

Lễ Tổng kết năm học thứ 3, khai giảng năm học thứ 4, khóa VI Trường Trung cấp Phật học

Thời gian: 8g00, ngày 16 tháng 03 năm 2013

Địa điểm: Nhà văn hóa quận Hà Đông số 4 đường Phùng Hưng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội

Hiệu trưởng: HT.Thích Thanh Nhã
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z