Phật Giáo

Hương thiền ngàn năm (P.2)

Thứ năm, 23/06/2015 | 15:35

Trích trong tập thơ "Hương thiền ngàn năm - Thơ văn thiền sư Lý - Trần"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyển thơ Trần Quê Hương
Trích trong tập thơ "Hương thiền ngàn năm - Thơ văn thiền sư Lý - Trần"
Trần Quê Hương
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z