Phật Giáo

Lễ khai mạc khóa tu “Vui trong ánh đạo” tại Hawaii

Thứ năm, 17/04/2016 | 16:15

Ngày 14/04/2016, tại hòn đảo Honolulu xinh đẹp, Thiền viện Chân Không đã tổ chức lễ khai mạc khóa tu “Vui trong ánh Đạo”.

Đến dự lễ khai mạc, có chư tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo các châu lục, HT.Thích Bảo Lạc (châu Úc), HT.Thích Tín Nghĩa (châu Mỹ), HT.Thích Tánh Thiệt (châu Âu) cùng chư vị: HT.Thích Thông Hải, TT.Thích Tuệ Giác, TT.Thích Trừng Phước, TT.Thích Chúc Hiền, TT.Thích Thông Nguyên, TT.Thích Trí Viên, NS Thích Nữ Đồng Kính, NS Thích Nữ Thuần Tuệ và đông đảo chư tăng, ni, phật tử đến từ nhiều quốc gia, nhiều châu lục trên thế giới.

Sau nghi thức dâng hương bạch Phật, Hòa thượng Thích Thông Hải, Viện chủ Thiền viện Chân Không đã nói mục đích khóa tu và chương trình khóa tu 3 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 năm 2016.
 
 
Tiếp theo, chư Tôn đức Hòa thượng: Thích Bảo Lạc, Thích Tánh Thiệt và Thích Tín Nghĩa ban đạo từ, nói lên sự lợi ích của việc tu học Phật pháp.

Sau lễ khai mạc, chư tăng, ni và phật tử dự khóa tu bắt đầu chương trình Phật pháp vấn đáp dưới sự hướng dẫn của 6 vị Giáo thọ là: TT.Thích Tuệ Giác, TT.Thích Thông Nguyên, TT.Thích Chúc Hiền, ĐĐ.Thích Minh Phước, NS Thích Nữ Đồng Kính và NS Thích Nữ Thuần Tuệ.
 
Chương trình khóa tu được tiếp tục vào ngày 15 tháng 4 chủ đề: “Thiền và sự thể nghiệm tâm linh” (TT.Thích Tuệ Giác, NS Thích Nữ Đồng Kính); và ngày 16 tháng 4 chủ đề: “Phật pháp nhiệm mầu” (HT.Thích Nguyên Siêu, HT Thích Bổn Đạt).
 
Ngoài các buổi pháp thoại, chư tăng, ni, phật tử có thời gian tọa thiền, tụng kinh Sám hối sáu căn, tụng kinh Lăng Nghiêm, khóa lễ Bát Nhã, trì chú Đại Bi, niệm Phật kinh hành, trà đàm, văn nghệ … thời gian từ 05 giờ sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày.

Võ Văn Tường
Võ Văn Tường
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z