Phật Giáo

Long An: Chương trình Đại giới đàn Thiện Nhu

Thứ năm, 20/03/2013 | 15:27

Thứ tư, ngày 20/3/2012 (nhằm ngày 09/2/Quý Tỵ):  - Giới tử vân tập về trú xứ Đại giới đàn. + Giới tử Tăng: Chùa Thiên Châu, phường 3, Tp.Tân An, tỉnh Long An. + Giới tử Ni: Chùa Thiên Phước, phường Tân Khánh, Tp.Tân An, tỉnh Long An.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO LONG AN

-

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN NHU

PL: 2557 – DL: 2013

Ngày 20 - 24/3/2013 (nhằm ngày 09 - 13/2/Quý Tỵ)

 

1. Thứ tư, ngày 20/3/2012 (nhằm ngày 09/2/Quý Tỵ):

  - Giới tử vân tập về trú xứ Đại giới đàn:

+ Giới tử Tăng: Chùa Thiên Châu, phường 3, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

+ Giới tử Ni: Chùa Thiên Phước, phường Tân Khánh, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

+ Giới tử Tăng Ni đến văn phòng Ban Tổ chức của giới đàn để điểm danh, nghe thông tin về hồ sơ và nhận phù hiệu, bố trí nơi nghỉ .v.v. . .

2. Thứ năm, ngày 21/3/2013 (nhằm ngày 10/2/Quý Tỵ):

- 06 giờ 00  : Chư Tôn đức Ni, giới tử Ni và Phật tử vân tập về Chùa Thiên Châu.

- 07 giờ 00: - Cung nghinh Chư Tôn đức Giáo phẩm HĐCM – HĐTS TW GHPGVN, các Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo và Chư Tôn đức Tăng Ni các huyện, thành phố quang lâm.

- Đón tiếp quý quan khách đại diện chánh quyền các cấp đến dự.

- 08 giờ 00       : Chính thức Lễ khai mạc Đại giới đàn Thiện Nhu.           

 (có chương trình riêng)

- 10 giờ 00       : Khai đạo giới tử: Hòa thượng Thích Trí Quảng

- 11 giờ 00       : Thọ trai.

- 12 giờ 00       : Chỉ tịnh.

- 13 giờ 00       : Thức chúng.

- 13 giờ 30       : Khai đạo giới tử

                        + Tăng : Hòa thượng Thích Minh Thông

                        + Ni : Ni trưởng Thích nữ Như Đức

- 15 giờ 00       : Khảo thí giới tử Sa-di, Sa-di-ni và Thức-xoa Ma-na.

- 17 giờ 30       : Dược thực.

- 18 giờ 30       : Giới tử sám hối.

- 19 giờ 30       : Sinh hoạt giới tử

                          + Tăng : Thượng tọa Thích Minh Thiện

                          + Ni : Ni sư Thích nữ Tuệ Đăng

- 21 giờ 30       : Tuần chiểu

- 22 giờ 00       : Tái tỉnh

- 22 giờ 30       : An tức

3. Thứ sáu, ngày 22/3/2013 (nhằm ngày 11/02/Quý Tỵ):

- 03 giờ 30       : Thức chúng

- 04 giờ 00       : Công phu

- 05 giờ 30       : Tiểu thực

- 06 giờ 30       : Trang nghiêm đạo tràng

- 07 giờ 00       : Khảo thí giới tử Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni (thi vấn đáp và thi viết).

- 10 giờ 30       : Cúng ngọ

- 11 giờ 00       : Thọ trai

- 12 giờ 00       : Chỉ tịnh

- 13 giờ 00       : Thức chúng

- 13 giờ 30       : Công bố danh sách giới tử trúng tuyển khảo thí, Thượng tọa Thích Minh Thiện khuyến tấn giới tử sau khi nghe kết quả khảo thí (bên Tăng xong thì qua bên Ni).

Chú ý: Trong phần danh sách giới tử nếu ghi chữ Đ (đạt), H (hỏng). Giới tử nào H (hỏng) thì đến văn phòng Ban Tổ chức để ký nhận hồ sơ và ra về chờ giới đàn sau.

- 14 giờ 30       : Sinh hoạt giới tử, thỉnh Thượng tọa Thích Viên Giác.

- 17 giờ 30       : Dược thực

- 18 giờ 30       : Khóa Lễ Tịnh Độ

- 20 giờ 00       : Lễ Thù ân

- 21 giờ 30       : Tuần chiểu

- 22 giờ 00       : Tái tỉnh.

- 22 giờ 30       : An tức.

4. Thứ bảy, ngày 23/3/2013 (nhằm ngày 12/2/Quý Tỵ):

- 03 giờ 30       : Thức chúng

- 04 giờ 00       : Công phu

- 05 giờ 30       : Tiểu thực

- 06 giờ 30       : Trang nghiêm đạo tràng

- 07 giờ 00       : Truyền giới Sa-di – Sa-di-ni

                          + Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni và Thức-xoa Ma-na đến văn phòng Ban Tổ chức để chỉnh sửa hồ sơ.

- 10 giờ 30       : Cúng ngọ

- 11 giờ 00       : Thọ trai

- 12 giờ 00       : Chỉ tịnh

- 13 giờ 00       : Thức chúng

- 13 giờ 30       : Truyền giới Tỳ-kheo – Thức-xoa Ma-na.

                         + Giới tử Sa-di và Sa-di-ni đến văn phòng Ban Tổ chức

để chỉnh sửa hồ sơ.

- 17 giờ 30       : Dược thực

- 18 giờ 30       : Khóa lễ Tịnh Độ

- 20 giờ 00     : Sinh hoạt giới tử,  thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Hùng và Thượng tọa Thích Tấn Đạt.

- 21 giờ 30       : Tuần chiểu

- 22 giờ 00       : Tái tỉnh.

- 22 giờ 30       : An tức.

5. Chủ Nhật, ngày 24/3/ 2013 (nhằm ngày 13/2/Quý Tỵ):

- 03 giờ 30       : Thức chúng

- 04 giờ 00       : + Tăng : Công phu

                          + Ni : Truyền giới Tỳ-kheo-ni.

- 05 giờ 30       : Tiểu thực

- 06 giờ 30       : Trang nghiêm đạo tràng

- 07 giờ 00      : + Tăng: Pháp thoại Cương yếu giới luật, thỉnh Hòa thượng Thích Minh Thông.

                        + Ni : Truyền giới Tỳ-kheo-ni.

- 10 giờ 30       : Cúng ngọ

- 11 giờ 00       : Thọ trai

- 12 giờ 30       : Giới tử Ni cầu thọ chánh pháp với đại Tăng.

- 13 giờ 30       : Truyền giới Bồ-tát.

- 15 giờ 00       : Lễ bế mạc Đại giới đàn Thiện Nhu (có chương trình riêng)

- 16 giờ 00       : Tấn hương.

- 17 giờ 00       : Dược thực.

- 17 giờ 30       : Giới tử tập trung về văn phòng Ban Tổ chức để điểm danh, nhận chứng nhận đã thọ giới và ra về. Nếu giới tử nào ở xa, Ban Tổ chức bố trí nơi nghỉ lại, sáng hôm sau về bổn xứ.

 

BAN TỔ CHỨCPGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z